סגור

הבונוס החריג שמבקשת דלק קידוחים להעניק למנכ"ל שלה

החברה, שבשליטת קבוצת דלק, מעוניינת להעניק ליוסי אבו מענק בגובה של שש משכורות, או 375 אלף דולר, על העסקה למכירת אחזקותיה במאגר תמר לחברת מובאדלה מהאמירויות; היא מבקשת ממחזיקי יחידות ההשתתפות לאשר זאת ומסבירה: "גובה המענק המיוחד סביר והוגן בהתחשב בתרומתו המכרעת" של אבו לעסקה זו

לאחר שנפרדה סופית ממאגר תמר והחליטה לחלק דיבידנד של 100 מיליון דולר, דלק קידוחים מבקשת להעניק בונוס מיוחד למנכ"ל יוסי אבו, החורג ממדיניות התגמול של החברה.


אתמול (ו') בצהריים פרסמה שותפות הגז שבשליטת קבוצת דלק (דלק קבוצה) זימון לאספת מחזיקי יחידות ההשתתפות שעל סדר יומה שני נושאים: אישור מכירת יתרת אחזקות החברה במאגר תמר והבונוס לאבו.

2 צפייה בגלריה
יוסי אבו מנכל דלק קידוחים
יוסי אבו מנכל דלק קידוחים
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים
(צילום: דניאל בר-און)

בתחילת החודש חתמה דלק קידוחים על הסכם מחייב למכירת יתרת אחזקותיה במאגר תמר (22.5%) לחברת חיפושי הנפט והגז מובאדלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, בכמיליארד דולר. המכירה מתבצעת בהתאם למתווה הגז הממשלתי, שקבע כי על דלק קידוחים למכור את כל אחזקותיה במאגר תמר עד סוף 2021, וזאת בשל האחזקות הצולבות שלה בשוק הגז הטבעי בישראל, שכן דלק קידוחים היא גם אחת מהמחזיקות הגדולות במאגר הגז לווייתן.
כעת מבקשת השותפות להעניק לאבו מענק מיוחד על המכירה בגובה של שש משכורות חודשיות ובהיקף כולל של 375 אלף דולר. מדובר במענק שחורג ממדיניות התגמול של השותפות, שקובעת כי בכל תקופת מדיניות תגמול מאושרת ניתן להעניק בונוס מיוחד רק פעם אחת. אבו כבר קיבל בונוס מיוחד במהלך 2020 בשל תחילת יצוא הגז ממאגר לווייתן למצרים, ולכן יש צורך ברוב מיוחד באספה הכללית.

2 צפייה בגלריה
מאגר תמר
מאגר תמר
מאגר תמר
(אלבטרוס)

ועדת התגמול של דירקטוריון דלק קידוחים מנמקת את הבונוס המיוחד כך: "אבו היה מעורב בגיבוש תנאי העסקה, ניהול ניווט והכוונת המגעים ובניהול צוותי העבודה השונים שלקחו חלק במשא ומתן. כמו כן הוא תרם רבות לפתרון סוגיות מורכבות שעלו במהלך המשא ומתן. אבו פעל באופן אינטנסיבי ועשה לילות כימים למען הצלחת המשא ומתן בעסקה, וזאת תחת לוחות הזמנים הקבועים במתווה הגז. תרומתו היתה מכרעת. מערכת היחסים האישית והקרובה שרקם עם מקביליו היוותה נדבך מהותי בחתימת העסקה. גובה המענק המיוחד סביר והוגן בהתחשב בתרומתו המכרעת. הוראות הדין מתירות במקרים מיוחדים לאשר תנאי העסקה למנכ"ל שלא בהתאם למדיניות התגמול. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, השיקולים שהובאו מהווים מקרה מיוחד שמצדיק תשלום מענק בחריגה ממדיניות התגמול. תשלום המענק בנסיבות אלה עולה בקנה אחד עם קידום מטרות השותפות ומדיניותה בראייה ארוכת טווח ועם יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות".
אם המענק המיוחד יאושר באספה שתתקיים ב-31 באוקטובר, עלות השכר הכוללת של אבו ב-2021 תעמוד על 2.3 מיליון דולר. 750 אלף דולר מתוך סכום זה הם שכר קבוע, ואילו 1.2 מיליון דולר הם בונוס המורכב מהבונוס השנתי שלו זכאי אבו וכן מהבונוס המיוחד שדלק קידוחים מבקשת להעניק לו כעת. הזימון לאספה מדגיש שהבונוס לאבו אינו מהווה תנאי לאישור עסקת מכירת האחזקות בתמר.
בתוך כך ביום רביעי האחרון החליטה דלק קידוחים על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של 100 מיליון דולר. כ-54 מיליון דולר יגיעו לקופתה של קבוצת דלק, שמחזיקה ב-54% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים. מדובר בחדשות טובות לקבוצת דלק, שעדיין מתמודדת עם חוב גדול, משום שמדובר בסכום כסף שהיא לא בנתה עליו. במסגרת תזרים המזומנים החזוי שנכלל בדו"חות החברה לרבעון השני של השנה, קבוצת דלק לא צפתה שתקבל דיבידנד כלל מדלק קידוחים עד סוף השנה הנוכחית. עם זאת, היא חזתה כי בתחילת 2022 דלק קידוחים תחלק כ-80 מיליון דולר עבור שנת 2021 ו-80 מיליון דולר נוספים בתחילת 2023 עבור 2022. לפי תזרים המזומנים החזוי, גם בלי הדיבידנד הנוכחי של דלק קידוחים, קבוצת דלק אמורה לסיים את השנה הנוכחית עם עודף של 280 מיליון שקל, לאחר שתשלם 2.3 מיליארד שקל.