סגור
בנימין נתניהו מבקר ב צוללת של חיל הים
רה"מ נתניהו מבקר בצוללת של חיל הים (ארכיון) (צילום: אלעד גרשגורן)

ועדת החקירה בפרשת הצוללות: "נתניהו סיכן את ביטחון ישראל ופגע באינטרסים הכלכליים"

ועדת החקירה הממלכתית שלחה חמש הודעות אזהרה לגורמים שעלולים להיפגע מהחקירה. מלבד נתניהו, קיבלו אזהרות גם שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג ואבנר שמחוני, שעבד במל"ל

ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת פרשת הצוללות בראשות נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס שלחה חמש הודעות אזהרה לגורמים שעלולים להיפגע מהחקירה ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן נמצאים ברשימת המוזהרים שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג ואבנר שמחוני, שעבד במל"ל.
על נתניהו נכתב כי הוא "עלול להיפגע אם הוועדה תגיע לכלל מסקנה כי בתפקידו כראש הממשלה, בשנים 2016-2009, בנושאים הנחקרים על ידי הוועדה – קיבל החלטות שלהן השלכות משמעותיות על ביטחון המדינה ובניין הכוח של צה"ל, ללא תהליך סדור של קבלת החלטות".
הוועדה מונה מספר מחדלים לכאורה של רה"מ: "הגיע לסיכומים עם גרמניה בשורה של סוגיות מדיניות, ביטחוניות וכלכליות ללא תיעוד ותוך עקיפת הממשלה; הפך את המל"ל לגוף ביצוע של ראש הממשלה, שפעל במקביל ובסתירה למשרד הביטחון בתחומי האחריות והמומחיות של משרד הביטחון; הוביל לרכש צוללת שישית על יסוד הנחות בלתי מבוססות, הצדקות משתנות, ללא עבודת מטה סדורה ובסטייה מהצרכים המבצעיים שקבעה הממשלה; נמנע מלדון בהשלכות הנובעות מהקצאת תקציבי עתק להצטיידות בצוללת שישית על מוכנות צה"ל לאתגרים ביטחוניים בטווח הזמן הקצר והארוך, אשר הוצגו בפניו".
עוד טוענת הוועדה כי נתניהו "ניסה לקדם הגדלות נוספות של צי הצוללות, שלא על בסיס עבודת מטה ובסטייה קיצונית מהצרכים המבצעיים שקבעה הממשלה; קידם החלפת צוללות ישנות בחדשות ודחק את מערכת הביטחון מעיסוק בנושא המצוי בתחומי אחריותה. זאת, תוך שגרם לשיבוש תהליך מקצועי וסדור שנערך במערכת הביטחון ושעסק בעיתוי החלפת הצוללות הישנות בחדשות, באפיון הצוללות החדשות ובקביעת מחירן; קידם רכש שתי ספינות סער 6 נוספות (שישמשו כספינות נגד צוללות) מגרמניה ללא מעורבות מערכת הביטחון, שהנושא מצוי באחריותה".
עוד מתייחסת הוועדה לאישור שהעניק נתניהו לגרמניה למכור צוללות למצרים וטוענת כי בכך הוא "קיבל החלטות בשאלות מדיניות-ביטחוניות רגישות ללא בחינה סדורה ותוך הדרת גורמים ביטחוניים רלוונטיים, הסתיר מגורמים רלוונטיים את השיח המדיני שניהל ויצר ערוצי פעולה מקבילים וסותרים".
הוועדה מסכמת: "התנהלותו של מר נתניהו בנושאים הנחקרים על ידי הוועדה הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי עבודה ובניין הכוח ולפגיעה במנגנוני קבלת החלטות בשורה של סוגיות רגישות. בכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים כלכליים של מדינת ישראל".
ועדת החקירה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה בינואר 2022 וחבריה מונו חודש לאחר מכן. לפי הודעת הוועדה, היא בחנה עשרות אלפי מסמכים, קיימה ריאיונות רקע וגבתה עדויות מאישים שהיו מעורבים, האחרון שבהם התקיים בסוף מאי.
בין היתר העידו בפני הוועדה ראשי ממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים, מנכ"לי משרדי ביטחון, ראשי מל"ל, מזכירים צבאיים לראש הממשלה, מפקדי חיל הים ובכירים במערכת הביטחון. הוועדה שמעה 41 עדים ו-122 מרואיינים. העדויות נשמעו בדלתיים סגורות בשל עיסוקן בסוגיות מסווגות.
בראש הוועדה עומד נשיא העליון בדימוס פרופ' אשר גרוניס ומכהנים בה גם השופט בדימוס צבי זילברטל, נגידת בנק ישראל לשעבר פרופ' קרנית פלוג, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית לשעבר גדעון פרנק ופרופ' יעקב בורטמן. הוועדה מונתה בזמן ממשלת בנט-לפיד ונקבע כי תבחן את עסקאות והליכי הרכש של צוללות וספינות לחיל הים.
הוועדה חקרה תהליכי קבלת החלטות בנושאי רכש הנוגעים לבניין הכוח הצבאי של ישראל, בהם רכש ספינות מסוג סער 6, רכש הצוללות, רכש ספינות נגד צוללות, הפרטת מספנות חיל הים והסכמה למכירת צוללות מגרמניה לצד ג'.
מטעמו של ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ראש הממשלה נתניהו קובע שהצוללות הן יסוד מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל ובהבטחת קיומה נגד איראן שמנסה להשמידנו. רכש הצוללות וכלי השייט לא רק שלא פגע בביטחון המדינה - הוא מבטיח את קיומה. ההיסטוריה תוכיח שגם בנושא הזה ראש הממשלה נתניהו צדק וקיבל את ההחלטות הנכונות לביטחון ישראל".