סגור

מדריך
מילואימניקים, מתנדבים ונפגעים: אלו הזכויות שמגיעות לכם מביטוח לאומי

לאיזה פיצוי כלכלי זכאיות משפחות החטופים, האם בן משפחה של אדם שנפצע במלחמה ונאלץ להיעדר מהעבודה יקבל שכר ומה הפיצוי לו זכאי עצמאי שנפצע במהלך העבודה בעקבות המלחמה? כלכליסט עושה סדר בזכויות מהביטוח הלאומי לנפגעים בעקבות המלחמה

משפחות הפצועים והחטופים ממשיכות להיפגע כלכלית וזכאיות לפיצוי מהביטוח הלאומי, כך גם עובדים שגויסו למילואים ומתנדבים שנפצעו בעבודתם. בעזרת עמוס א. רוזנצויג, לשעבר יועץ משפטי ראשי של הביטוח הלאומי והיום יועץ מיוחד בברנע ג'פה לנדה, כלכליסט עונה על שאלות שעלולות להתעורר בנוגע לזכויות האזרחים בהקשר למלחמה.
1. עובדים בעסק גויסו למילואים. תוך כמה זמן אמור הביטוח הלאומי להעביר למעסיק את תגמול המילואים עבורם?
עובדים שכירים זכאים לתגמולי מילואים מביטוח לאומי. כדי להבטיח כי עובדים שכירים לא נותרים תקופה כלשהי ללא תשלומי שכר, נקבע הסדר לפיו המעסיק משלם לעובד שגויס את שכרו הרגיל, כמקדמת שכר. המעסיק מגיש לביטוח לאומי את תביעת תשלום תגמול המילואים בגין העובד, ומקבל לידיו את תגמול המילואים של העובד. לאור העובדה כי ייתכן פער בין סכום התגמול ששילם הביטוח הלאומי ובין השכר ששילם המעסיק לעובד, המעסיק "מתחשבן" לחובה ולזכות למול העובד. ככל והמעסיק שילם ביתר לעובד, הוא רשאי לקזז מתשלומיו הבאים לעובד את סכום ההפרש העודף, בסכומים מדודים. שכירים העובדים במספר מקומות או עצמאים יכולים להגיש תביעה עצמאית. אורך הטיפול והמענה של ביטוח לאומי תלוי בעומס הפניות - אשר גבוה בתקופה זו - אך נעשה מאמץ גדול להקדים התשלום.
2. ביטוח לאומי העביר עבור עובד תגמול גבוה ממה שהמעסיק העביר לעובד בהתאם למשכורתו הרגילה. מה עליו לעשות עם היתרה?
מעסיק שקיבל תגמול בגין העובד חייב להעבירו במלואו לעובד, לאחר קיזוז הסכום ששילם המעסיק לעובד בגין אותה תקופה. ככל שסכום התגמול גבוה יותר ממה ששילם המעסיק לעובד בגין אותה תקופה, עליו להעבירו לעובד.
3. עובד נאלץ לשהות ליד בן משפחה שנפגע בזמן המלחמה. האם המעסיק יקבל תגמול מביטוח לאומי וישלם כרגיל עבור ימי העבודה האלה, או שימים אלה ירדו ממצבת ימי החופש או המחלה של העובד והוא יקבל גמול מביטוח לאומי ישירות?
בני משפחה מדרגה ראשונה של נפגעי פעולת איבה זכאים להחזרים על הוצאות שהושתו עליהם בתקופת האשפוז של הנפגעים, כאשר שהו לידם או ביקרו אותם בקביעות. החזרים אלו מוגבלים בתקרה וניתנים בהתאם לחומרת הפגיעה של הנפגעים ולמצבם המשפחתי וכוללים:
- אובדן ימי עבודה של אחד מבני המשפחה ששהה ליד הנפגע/ת בזמן האשפוז.
- כלכלה (ארוחות בוקר, צהריים וערב) בעת השהייה בבית החולים.
- נסיעות לבית החולים בתחבורה הציבורית או ברכב פרטי.
- הוצאות לינה בבית מלון (לבני משפחה שמתגוררים רחוק מבית החולים).
אם לבני הזוג או להורים של נפגעי האיבה ילדים מתחת לגיל 14, בני הזוג/ההורים עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות על שמרטף או מטפלת (עד לתעריף שנקבע) לשעות שבהן הם מבקרים בבית החולים.
4. בעסק עובדים שאינם אזרחי ישראל אשר נפגעו באירועי הלחימה. האם הם מכוסים על ידי ביטוח לאומי?
נפגעי המלחמה שאינם בעלי אזרחות ישראלית ועובדים בישראל כחוק, מכוסים על פי חוק התגמולים לנפגעי איבה. תחולת החוק הינה על כל מי שנכנס לישראל כדין וזאת כמובן בנוסף לכל מי שהינו תושב ישראל. תושבי ישראל מכוסים גם אם נפגעו בפעולות איבה מחוץ לישראל.
5. האם משפחות החטופים נחשבות נפגעי פעולות איבה לצורך פיצוי וזכויות מביטוח לאומי?
משפחות חטופים מוכרות כנפגעות פעולות איבה לאחר שהחוק תוקן בימים האחרונים. בני המשפחה יזכו לאותו הכיסוי ואותן זכאויות כמו משפחות חללים או פצועים.
6. עובד נפגע באזור הלחימה בעת ששהה בו מטעם העבודה. מהם שני מסלולי הכיסוי הקיימים עבורו, ועל פי מה כדאי להחליט באיזה לבחור?
עובדים הנשלחים במסגרת עבודתם לאזורי לחימה או לפעילות מבצעית, לצורך תמיכה בכוחות הלוחמים, או עובדים שנפגעו בדרך לעבודה או ממנה מפגיעה שהינה במסגרת הפעילות המלחמתית, מכוסים בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי איבה. בנוסף לכיסוי זה, הם זכאים לכיסוי של נפגעי עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי, אך זאת כמסלול אלטרנטיבי. הנפגע או בני משפחתו רשאים לבחור את המסלול בו הם מבקשים לקבל את הפיצוי: האם בהתאם לנפגעי עבודה או בהתאם לביטוח נפגעי איבה. ככל והנפגע או בני משפחתו לא בחרו במסלול, יחול עליהם מסלול של נפגעי איבה כברירת מחדל, בהיותו מסלול רחב יותר.
7. עצמאי נפגע במהלך עבודתו מפעולות הלחימה. למי עליו לדווח על כך על מנת שיוכר כנפגע פעולות איבה?
עצמאי שנפגע מפעולת לחימה, חייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על דבר הפגיעה ועל צרכיו המידיים, במסגרת תחולת חוק נפגעי פעולות איבה. לזכותו עומד גם כיסוי אלטרנטיבי של נפגעי עבודה, ובמקרה והוא בוחר במסלול כזה עליו להגיש תביעה לתשלום מידי של דמי פגיעה המיועד לנפגעי עבודה ולאחר מכן להמשיך במסלול תביעה של נפגע עבודה. כעיקרון, ביטוח לאומי יוזם פניות לנפגעי איבה, בבתי חולים ומקומות פינוי, ועל כן לעיתים ניתן להתחיל את קשר הסיוע בעמדות המוצבות במקומות אלו. לחילופין ניתן לפנות באתר של ביטוח לאומי הן לעניין בירור הזכויות ולהגשת תביעות אונליין.
8. האם עצמאים יכולים לדחות את התשלומים לביטוח לאומי עקב המצב?
תשלומי דמי הביטוח לעצמאים נעשים על פי הדיווח של המעסיקים באתר העצמאים או על ידי פנקסי מקדמות. לרוב, סכומי המקדמות בפנקסי המקדמות אינם מסומנים מראש ועצמאי יכול להעביר סכומים נמוכים יותר או לדחות את תשלום המקדמות. ככלל דחיית תשלום מחויבת בקנס פיגורים (שבעיקרו מבוסס על הפרשי ריבית והצמדה), אולם מנהל הגבייה של המוסד לביטוח לאומי הודיע שיימנע מכל אמצעי אכיפה בתקופת החירום וכן מהטלת קנסות על עיכוב בתשלומים. ככל שהוטל קנס או חיוב עודף, ניתן לפנות בהשגה מנהלית לפקיד הגבייה של ביטוח לאומי, אשר בימים אלו הודיעו כי ישקלו בחיוב ביטול קנסות.
9. האם לבעל תיק עוסק עצמאי בביטוח לאומי יש אפשרות לקבל מענק עקב ירידה בהכנסות בשל המלחמה?
פיצוי לעצמאים בגין ירידה בהכנסות הינו בתחום רשות המיסים ולא בתחום ביטוח לאומי. פיצוי כזה, בהתאם לניסיון מתקופת הקורונה, ניתן בדיעבד לאחר פרק זמן שבו התבררה הפחתה כזו לאורך תקופה מסוימת וכהכרזה מפורשת בזמן החירום
10. האם בני זוג של משרתי מילואים שנאלצים להישאר בבית כדי לטפל בילדים (בהעדר מסגרות חינוך) זכאים לתגמול מביטוח לאומי?
אין תגמול של ביטוח לאומי המיועד לבני הזוג של משרתי המילואים בגין טיפול בילדיהם. תגמול כזה מוכר לבני משפחות של נפגעים במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. כמובן שהיעדר מסגרות חינוכיות משפיע על כלל האוכלוסייה, ופתרונות, ככל שיהיו, הנם בדרך כלל למול מעסיקים, שמתירים בחלק מהזמן עבודה מרחוק.
11. האם אזרחים עובדי צה"ל מטופלים דרך משרד הביטחון או דרך הביטוח הלאומי, במקרה של פגיעה?
אזרחים עובדי צה"ל מגישים פניותיהם לצה"ל, בהיותו המעסיק שלהם. הטיפול מועבר לביטוח לאומי, זאת מאז החלת "תיקון גורן", אשר מפנה את הטיפול בנפגעי הצבא שאינם לוחמים לביטוח הלאומי.
11. מי שנפצע תוך כדי התנדבות, זכאי לפיצוי/גמול מביטוח לאומי?
מי שנפצע תוך כדי התנדבות, והינו מוכר פורמלית כמתנדב על ידי רשות מוסמכת, זכאי גם למסלול פיצוי של נפגע עבודה. מי שהינו מתנדב ואינו מוכר פורמלית ונפגע מפעולת האיבה זכאי לפיצוי במסגרת תחולת החוק לנפגעי איבה, ובלבד שהפגיעה הינה כתוצאה ממעשה האיבה והינו תושב ישראל או שוהה בה כחוק.
12. נוכח המצב, הקמתי מערך מתנדבים לסיוע. כיצד אוכל לוודא שהם מכוסים מבחינת ביטוח לאומי במקרה של פציעה?
בעת הקמת מערך מתנדבים, רצוי לקבל הכרה פורמלית מאת הרשות המקומית או רשות מוסמכת רלבנטית, על מנת להעניק סטטוס של "מתנדב פורמלי" לפועלים בה. מי שיקבל מעמד של מתנדב פורמלי יהיה זכאי גם למסלול של ביטוח נפגעי עבודה. מי שאינו נהנה ממעמד פורמלי, ונפגע חלילה יכוסה במסגרת חוק התגמולים לנפגעי איבה .
13. האם מענקים ותגמולים כאלה ואחרים של ביטוח לאומי, כולל כאלה המוענקים לנפגעי פעולות איבה, חייבים במס?
תגמולי ביטוח לאומי חייבים במס הכנסה, בניכוי דמי ביטוח הכוללים מס בריאות. במקרה של נפגעי איבה, חלה השתתפות בתשלום מס הכנסה. במקרה שנגרמה לנפגע איבה נכות מעל 90% הוא זכאי לפטור ממס הכנסה.