סגור
Dun's 100

לפרוץ את החומות הכלכליות – מהו תכנון פיננסי הוליסטי?

קו ישיר מחבר בין התנהלות פיננסית מקצועית לבין היכולת לייצר יסודות כלכליים שיובילו להשגת היעדים שכל אחת ואחד מציב

עדות לכך קיבלנו רק באחרונה כאשר טלטלת הקורונה סיפקה הצצה לפער בין משקי הבית שהתנהלו בצורה אחראית ויעילה בכל הנוגע למקורות ההון – והפגינו חסינות מול מהלומות המשבר, לעומת אלו הנחשפו בחולשתם הכלכלית בשל העדר ניהול מקצועי של מכלול המשאבים הפיננסיים. הפתרון נעוץ באימוץ תהליך של תכנון פיננסי הוליסטי הנועד לספק לכל תא משפחתי תשתית כלכלית רחבה ויציבה אשר תלווה אותו לכל אורך החיים.
אין עוררין כי התנהלות פיננסית נבונה מהווה את אחד היסודות המהותיים ביותר ליציבותו וצמיחתו הכלכלית של היחיד או התא המשפחתי, אלא שברוב המוחלט של המקרים מרביתנו לא מחזיקים בידע והמומחיות הנדרשים לכך. המשמעות היא שמשק בית נמצא בדיסוננס מובנה, כאשר מחד הינו הנושא באחריות לניהול כלכלי אפקטיבי ומאידך אינו מחזיק בסט הכלים המאפשר לו ליישם זאת.
מתוך הבנה זו נולד תהליך תכנון פיננסי הוליסטי (Holistic Financial Planning) המעביר למעשה את המושכות לידיו של המתכנן הפיננסי, הבקיא בכל חוקי המשחק בעולם הכלכלי-ביטוחי-פנסיוני, ובאחריותו לבנות תכנית אסטרטגית מקיפה וארוכת טווח ביחס למכלול צרכיהם הכלכליים, הקבועים והדינאמיים, של התא המשפחתי.
התכנון הפיננסי משלב מתודולוגיות עבודה רב-תחומית ביחס לכלל האספקטים האקונומיים - הגדרת יעדים כלכליים ובניית אסטרטגיה להשגתם, הרכבת תמהיל השקעות תואם, מחזור הלוואות קיימות, מינוף מקורות ההון, יצירת מעטפת ביטוחית ונטרול כפל רכיבים ביטוחיים, מקסום כספי החיסכון הפנסיוניים, תכנון יצירתי וניצול מקסימלי של הטבות מס, תכנון פרישה, העברת עושר בין-דורית, חיסכון בעלויות ניהול ויתר ההיבטים הפיננסיים.

1 צפייה בגלריה
עידן כץ
עידן כץ
עידן כץ
(צילום: מיכה בריקמן )

שלבי תהליך תכנון פיננסי הוליסטי ומרכיביו העיקריים

עם צאתו לדרך של הליך התכנון הפיננסי, מבצע המתכנן מיפוי ואיתור של כלל הכספים הרשומים על שם הלקוח ובני משפחתו בארץ ובחו"ל, באפיקי השקעה וחיסכון, רגילים ופנסיונים, לרבות הכספים ה"רדומים". בצד זאת, נבחן היקף ההתחייבויות והתיק הביטוחי.
נתונים אלו מאפשרים לשרטט פרופיל פיננסי של התא המשפחתי, להגדיר על פני ציר זמן יעדים ברי-השגה ומעל הכל, להתאים את התכנון בצורה ההולמת ביותר לתא המשפחתי של הלקוח, זאת ביחס למצבו הנוכחי והיעדים ששואף להשיג. לאחר השלמת שלבים אלו, נוטל המתכנן את האחריות לטיפול אינטגרטיבי ביחס לכל ההיבטים הפיננסיים:
הרכבת תמהיל השקעות וניהול סיכונים – מתבצעת באשר לנכסים הקיימים, תוך הקצאת הכספים הפנויים למוצרי השקעה התואמים את פרופיל הלקוח ומידת הסיכון שהוגדרה. אסטרטגיית ההשקעה מתחשבת בגיל הלקוח והצמתים המרכזיים שצפוי להיפגש עימם, לצד אלמנטים כמו גידור סיכונים ופיזור הכספים בין מגוון אפיקים - מסורתיים וסחירים, לצד שילוב נכסים אלטרנטיביים ובלתי סחירים, המספקים מרחב תמרון במצבי השוק המשתנים והפחתת המתאם בתיק לתנועות השווקים.
בעניין זה ראוי לציין כי נוכח העובדה שמחירי המניות נושקים כיום לרמות השיא ואגרות החוב מגלמות פוטנציאל תשואה צנוע במיוחד, ישנה חשיבות יתרה להקצאת אפיקי השקעה אלטרנטיביים בתיק (פרויקטי תשתיות, קרנות ומיזמי נדל"ן וכו'), במטרה לייצר עוגנים המסוגלים להשיא תשואה גם כשהשווקים רועדים. אלמנט נוסף באשר לניהול הסיכונים מתייחס לעובדה כי את ההשקעות המגלמות רמת סיכון גבוהה, רצוי לנתב לאפיקים ארוכי טווח הפטורים ממס רווחי הון.
מלבד זאת, המתכנן משתמש בכוח מיקוח העומד לרשותו מול גופי ההשקעה לטובת חיתוך עלויות הניהול (הוזלת עמלות קניה ומכירה, שמירת ני"ע וכו'), הנוגסות בפוטנציאל תשואת התיק. כחלק מהניהול השוטף, מתבצעת בקרה עקבית באשר לביצועים שהניבו ההשקעות אל מול היעדים שהוגדרו, לצד בחינה תקופתית של מבנה התיק ביחס לסטטוס הלקוח וסיכוני השוק העדכניים.
תכנון יצירתי וניצול מקסימלי של הטבות מס – נקודת המוצא הינה כי העדר ניצול של כל הטבת מס למעשה גורעת משאבים כלכליים ממאזן ההכנסות של הלקוח. ישנן הטבות מס מפליגות הניתנות לניצול מידי באמצעות תכנון יצירתי ואילו אחרות המותנות במימוש ההשקעה בתנאים מסוימים ובחלון זמן מוגדר.
כך לדוגמה, בין היתר, בני הגיל השלישי העומדים בקריטריונים לפתיחת קופת גמל לפי תיקון 190, עשויים להנות מתשלום מס מופחת או לחילופין פטור מלא מחבות מס במשיכת הכספים כקצבה. ניצול מיטבי של שורת הטבות המס מתורגם לחיסכון כלכלי בהיקפים משמעותיים ובשל כך, על המתכנן לבחור בקפידה את המוצרים האידיאליים עבור הלקוח גם בהיבט המיסוי.
יצירת מעטפת ביטוחית מותאמת לצרכי הלקוח ביחס לגילו ומצבו הכללי תוך נטרול כפל ביטוחי – תכנון הוליסטי מחייב יצירת רשת הגנה ביטוחית התואמת באופן מדויק את צרכי הלקוח ובני משפחתו, כך שתעניק שקט נפשי בימי שגרה ועוגן כלכלי בעתות משבר. התהליך כולל בחינה מקיפה של הפוליסות והרכיבים הביטוחיים שנרכשו עבור התא המשפחתי במהלך השנים והתאמה אפקטיבית לצרכים העדכניים.
איתור כלל הכיסויים הקיימים מאפשר למתכנן לזהות גם היכן מסתתרים תשלומים מיותרים וכפל ביטוחי – ולנטרלם. ראוי לציין כי המתכנן מלווה את המבוטח במקרה של קרות אירוע ביטוחי עד למיצוי כל הזכאויות המגיעות לו, שכן מדובר לא פעם בהליך מתיש ומייגע מול הגוף המבטח.
תכנון והכנה לפרישה – הבנה של המטרות הכלכליות עוד שנים קודם למועד הפרישה מאפשרת לבנות תכנית ארוכת-טווח, בשאיפה לייצר תזרים מזומנים שייעגן רמת חיים נאותה, כפי שהורגלו אליה בני המשפחה, גם ביום שלאחר היציאה לפנסיה.
ההנחה בתכנון מוקדם לקראת הפרישה הינה כי להחלטות הכלכליות המתקבלות כבר בעת הזו, ישנה השפעה גורלית על איכות החיים בגיל השליש ולכן ניהול אפקטיבי של מפת הכספים הפנסיוניים ותכנון מס מוקדם ככל הניתן, צפויים להגדיל משמעותית את קצבת הפנסיה נטו, שתהווה את המשאב הכלכלי המהותי ביום שאחרי הפרישה.
תכנון ירושה והעברת עושר בין דורית - בחינת קשת ההיבטים המשפטיים והמיסויים הרלוונטיים באשר להון שנצבר על פני השנים וגיבוש מסלול העברתו בצורה אפקטיבית לדורות הבאים.

מטרות התכנון הפיננסי

גיבוש מוקדם של אסטרטגיות ומהלכים כלכליים, לצד קבלת החלטות מושכלת בליווי מומחה פיננסי, הם אלו המאפשרים לנווט בבטחה בעולמות הכלכליים העוטפים אותנו, כשהמטרה ברורה – להעצים את היכולות הפיננסיות ולהגיע לנחלה של רווחה ועצמאות כלכלית.
חשיבות התכנון הפיננסי מתנקזת כבר לשלבים המוקדמים של החיים, המאפשרים ליחיד ובני משפחתו לקצור את הפירות ולבסס את מעמדם מוקדם ככל הניתן. עניין זה מקבל משנה תוקף כאשר אנו עדים להתארכות תוחלת החיים, המחזקת את חשיבות קבלת ההחלטות הכלכליות ויצירת אמצעים פיננסיים שישמרו רמת חיים נאותה בכל פרק זמן. בייחוד בתקופה הנוכחית של התערערות כלכלית, תכנון פיננסי נועד גם להפחית את סף משקל האירועים המורכבים והבלתי צפויים הפוקדים אותנו מעת לעת במציאות השברירית של חיינו.
דוגמה קלאסית לתרחיש כזה ראינו רק באחרונה, כאשר מגפת הקורונה טלטלה את השווקים הפיננסיים ורבים שהיו אחוזי פאניקה וחרדים לכספם מיהרו לפדות את כספי החיסכון הפנסיוניים. מדובר בטעות קריטית ותפיסה מוטעית של יכולת "תזמון השוק" – לצאת בעיצומה של מפולת בשווקים כדי לא לספוג עוד ירידות חדות בנכסי ההשקעה ולחזור ב"עיתוי הנכון", כאשר שוקי ההון מתאוששים וחוזרים למסלול העליות – זו טעות נפוצה שאין לה כל אחיזה במציאות ואינה ניתנת ליישם, מה גם שזו למעשה מקבעת את ההפסד עבור המשקיע. ברגעים אלו, נדרש המתכנן לפעול בשיקול דעת ולקבל עבור הלקוח החלטות אחראיות ומקצועיות, כאלו שיימנעו ממנו צעדים פזיזים ושגיאות כלכליות מרחיקות לכת.

בשורה התחתונה, אמנם לא נדרשנו לזעזוע כלכלי כדי להכיר בחשיבות התכנון הפיננסי אך משבר מייצר גם הזדמנויות ונראה כי הפעם ראוי לנצל את נקודת הזמן הנוכחית כדי לאמץ גישה אחראית ומקצועית יותר של ניהול ההון באמצעות תכנון פיננסי הוליסטי – כדרך האידיאלית לביסוס עתיד כלכלי יציב ומבטיח.
הכותב הינו עידן כץ, בעלים ומנכ"ל 'נטו תכנון פיננסי', בעל הסמכה בינלאומית CFP של איגוד התכנון הפיננסי העולמי ומחזיק בוותק של מעל לשלושה עשורים בתחום הביטוח והפיננסיים. עידן מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי לגיל השלישי, תחום ההשקעות אלטרנטיביות ובתכנון פיננסי עבור משקיעים כשירים.