סגור

חשש לניגוד עניינים במינוי שטרום לוועדת איתור ליו"ר רשות התחרות

הממונה לשעבר על ההגבלים חבר בוועדה שתקבע מי יחליף את מיכל הלפרין הפורשת, וגם מייעץ לחברות בהליכים מול רשות התחרות. החשש: שטרום ייצג חברות מול רשות שבראשה יעמוד אדם שהוא היה בין האחראים לבחירתו, כזה ש"יכיר לו תודה"

בתחילת אוגוסט תעזוב את תפקידה יו"ר רשות התחרות מיכל הלפרין אחרי קדנציה של חמש שנים וחצי, לאחר שהקדימה בחצי שנה את מועד פרישתה. בהתאם לחוק במשרד הכלכלה ובנציבות שירות המדינה הקימו לפני כשבוע ועדת איתור שתבחן מועמדים להחליף את הלפרין, פנימיים מתוך הרשות וגם חיצוניים, שהמלצתה תובא לאישור שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי.
ועדת האיתור כוללת חמישה חברים – מנכ"ל משרד הכלכלה רון מלכא, שיכהן כיו"ר הוועדה, מאיר לוין המשנה ליועמ"ש, השופטת בדימוס איריס סורוקר, נציג מטעם הנציבות וכן דרור שטרום הממונה על ההגבלים לשעבר. חמשת החברים המיועדים של הוועדה עומדים בדרישות של נציבות שירות המדינה לחברות בוועדת איתור לתפקיד מבחינת התאמתם המקצועית, אך אצל אחד מהם – הממונה לשעבר שטרום – קיים לכאורה פוטנציאל לניגוד עניינים בין עיסוקו הנוכחי לחברותו בוועדה, שמעמידים בסימן שאלה את כשרות ההחלטה למנות אותו לתפקיד. שטרום נבחר לוועדה על תקן נציג שכשיר לכהן כשופט מחוזי, שופט מחוזי בדימוס, או חבר בית הדין להגבלים עסקיים לשעבר, שהם בעלי ניסיון ומומחיות בתחום ההגבלים העסקיים.
2 צפייה בגלריה
דרור שטרום
דרור שטרום
דרור שטרום
(אלכס קולמויסקי)
מכון מחקר לצד ייעוץ
שטרום כיהן כממונה על ההגבלים העסקיים (השם הקודם של יו"ר רשת התחרות) בין השנים 2001 ל־2005. עוד לפני כן כיהן כיועץ המשפטי של הרשות וכראש המחלקה המשפטית שלה. אחרי שעזב את הרשות הקים ביחד עם שותפים את המכון הישראלי לתכנון כלכלי, שבראשו הוא עומד מאז 2006. מכון המחקר עוסק בניתוח של בעיות מבניות וכשלים אשר משפיעים מהותית על תפקוד הכלכלה, כחלק מתפיסה שהכלכלה הישראלית צריכה להיות כלכלה חופשית ותחרותית. בזכות תפקידו כממונה על ההגבלים בעבר היה שטרום שותף לוועדות ציבוריות רבות, כמו ועדת בכר, ועדת טרכטנברג וגם ועדת שטרום להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים שבראשה הוא עמד.
2 צפייה בגלריה
מיכל הלפרין הממונה על התחרות 10.11.20
מיכל הלפרין הממונה על התחרות 10.11.20
מיכל הלפרין, הממונה על התחרות היוצאת
(צילום: אלכס קולומויסקי)
למרות שאת מרבית זמנו הוא מקדיש למכון, לשטרום פעילות נוספת של ייעוץ לחברות בהליכים מול רשות התחרות. שטרום, עו"ד בהכשרתו, מנצל בכך את עברו כמי שעמד בראש הרשות כדי לנהל משאים ומתנים מול הרשות בשם הלקוחות שלו. פעילותו בתחום אמנם נחשבת קטנה ביחס למשל למשרד שבראשו עומד עו"ד דוד תדמור, שכיהן בעצמו כממונה על ההגבלים בעבר, אך גם לאחרונה ייצג שטרום לקוחות מול רשות התחרות, כמו את חברת התקשורת RGE, שהגישה בקשה לאישור מיזוג עם חברת קשת, המפעילה את ערוץ קשת 12, חברת חדשות 12 וכן האתרים מאקו ו־N12.
ייצוג לקוחות מול רשות התחרות עשוי לייצר ניגוד עניינים בין פעילותו הפרטית של שטרום לבין חברותו בוועדה לאיתור היו"ר הבא של רשות התחרות. ראשית מול נציגים מתוך רשות התחרות שרואים בעצמם מועמדים לרשת את הלפרין ועשויים לעמוד מול החברות שאותן מייצג שטרום בהחלטותיהם.
שנית, גם בהסתכלות קדימה קיים פוטנציאל לניגוד עניינים כאשר שטרום ייצג חברות מול רשות שבראשה יעמוד אדם שהוא היה בין האחראים לבחירתו, כזה שהיפותטית עשוי לראות צורך "להכיר תודה" לשטרום על כך שסייע למינויו לתפקיד.
מאלוביץ' ועד יבואני המלט
בשיחה עמו ציין שטרום כי מספר הלקוחות שהוא מייצג מול הרשות כיום קטן במיוחד ואין ולא תהיה לכך השפעה על חברותו בוועדה, אליה הוא זומן לבקשת גורמי המקצוע במשרד הכלכלה. כן ציין כי בכוונתו להימנע מלקיים דיונים מול הרשות לאורך כל זמן עבודת ועדת האיתור – עניין של מספר שבועות לכל היותר. לשאלת "כלכליסט" בנוגע להימנעות עתידית בעיסוק מול הרשות, שטרום לא התחייב לפרק זמן שבו ימנע מלייצג לקוחות מול הרשות אך אמר כי זו אפשרות שהוא יבחן.
שטרום מדבר על מספר לקוחות מועט שהוא מייצג כיום, אך בעבר הוא ייעץ ללא מעט גופים עסקיים בנושאים הקשורים, בין היתר, לתחום ההגבלים העסקיים. כך ייעץ לקבוצת יורוקום, שנשלטה על ידי שאול אלוביץ', וכן ייעץ ליבואני המלט מול משרד הכלכלה בכל הנוגע להיטל ההיצף שאיימו להטיל עליהם.
במשרד הכלכלה ציינו בתגובה כי "בדיקת ניגוד העניינים של חברי הוועדה מתקיימת בימים אלה על ידי המשרד כחלק מהנוהל של כל ועדות האיתור וברגע שתסתיים הבדיקה יתאפשר לדעת האם קיימים ניגודי עניינים ומה ההשלכות על חברותו של מי מהם".