סגור

מקס ביצעה חיובי אשראי על כרטיסים שבוטלו - ונקנסה ב-900 אלף שקל

חברת כרטיסי האשראי המשיכה לבצע חיוב על הוראות קבע בכרטיסים שנחסמו; בנק ישראל: "בנסיבות הנידונות החברה לא היתה רשאית לאפשר קליטת עסקאות בחשבון הלקוח"; מקס: "הפעילות בוצעה על מנת לא לפגוע בהוראות קבע ותשלומים שוטפים. לא נגבו דמי כרטיס"

הפיקוח על הבנקים הטיל קנס של 900 אלף שקל על חברת כרטיסי האשראי מקס. הקנס הוטל היות שבעקבות תלונה שהגיעה לבנק ישראל, התברר כי מקס המשיכה לבצע חיובים בכרטיסי אשראי שבוטלו. הכוונה היא לתשלום של הוראות קבע בכרטיסי אשראי שנחסמו, ושהלקוח בחר שלא להפעילם מחדש.


בנק ישראל: "מהבדיקה עלה כי כאשר נחסם כרטיס אשראי בשל הונאה, אך התברר בדיעבד שלא בוצעה בכרטיס הונאה, התאפשרה קליטה של עסקאות מסוג הוראות קבע בכרטיס חרף ביטולו כאמור". הפיקוח על הבנקים בראשות יאיר אבידן דרש ממקס לתקן את הליקוי. בנוסף לקנס, בפיקוח על הבנקים מציינים כי הם ימשיכו לבחון את הנושא, וכי הם בוחנים בין היתר גם לדרוש שיתבצע החזר ללקוחות ככל שנפגעו.

1 צפייה בגלריה
כרטיס אשראי לאומי קארד מקס
כרטיס אשראי לאומי קארד מקס
כרטיסי אשראי של מקס

"בנסיבות הנידונות החברה לא היתה רשאית לאפשר קליטת עסקאות בחשבון הלקוח. פעולת החברה עומדת בניגוד לסעיף 11(א) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 470 שעניינה 'כרטיסי חיוב', הקובעת כי מנפיק לא יחייב חשבון לקוח בגין עסקאות שבוצעו לאחר סיום חוזה כרטיס חיוב", כתבו בבנק ישראל. הקנס המקסימלי על הפרה זו עומד על מיליון שקל, ובבנק ישראל החליטו להפחית אותו ב-10% היות שהחברה טיפלה בסוגיה לאחר פניית בנק ישראל אליה.
ממקס נמסר בתגובה: "למדנו את פרטי המקרה ופעלנו בהתאם להנחיות בנק ישראל. עם זאת, נסביר שהפעילות בוצעה על מנת לא לפגוע בהוראות קבע ותשלומים שוטפים שבוצעו בפועל על ידי הלקוחות. נציין כי מלקוחות אלו לא נגבו דמי כרטיס".
נראה כי באחרונה הוגבר קצב הטלת הקנסות על הגופים המפוקחים בבנק ישראל, כאשר לאחרונה הוטלו קנסות גם על ישראכרט ובנק לאומי בנושאים צרכניים. בבנק ישראל מציינים כי מעתה גם יפרסמו באתר שלהם בצורה מסודרת את כל הקנסות שמוטלים על הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בנושאים צרכניים.