סגור

רשת ביטחון: אושר בטרומית - חוק דמי אבטלה לעצמאים

סגן השר אביר קארה הדגיש שיהיה מדובר בביטוח שאינו חובה. בכנסת התפתחה מלחמת קרדיטים. הדרך לאישור עדין ארוכה ובכל מקרה יהיה תקציב לרפורמה רק ב-2023

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית תשע הצעות חוק להחלת דמי אבטלה לעצמאים. סגן השר במשרד רוה"מ אביר קארה מתקווה חדשה, שנחשב לנציג העצמאים הדגיש בנאומו במליאה שמדובר בביטוח אבטלה לפי בחירה. יודגש שמדובר רק באישור ראשוני בקריאה טרומית, והדרך עד אישור בקריאה שניה ושלישית ארוכה ביחוד אם הממשלה לא תשרוד. צריך גם לזכור שסביר שהחוק ידרוש מימון של הממשלה ולכן לא ניתן יהיה להחיל אותו לפני תקציב 2023.
מדובר בהצעות של חברי הכנסת צבי האוזר מתקווה חדשה, ג'ידא רינאוי זועבי ממרצ ובועז טופורובסקי מיש עתיד, שלושתם מהקואליציה. כן אושרו והוצמדו אליהן ארבע הצעות חוק של חברי כנסת מהאופוזיציה: קרן ברק מהליכוד, אחמד טיבי ואוסמה סעדי מהרשימה המשותפת, גדי יברקן מהליכוד וסאמי אבו שחאדה מהמשותפת. עוד אושרו הצעות חוק של ח"כ משה גפני מיהדות התורה ומאזן גנאים מרע"מ. כל ההצעות יועברו להכנה בוועדת העבודה והרווחה.
1 צפייה בגלריה
אביר קארה סגן שר במשרד ראש הממשלה
אביר קארה סגן שר במשרד ראש הממשלה
אביר קארה סגן שר במשרד ראש הממשלה
(צילום: עמית שאבי)
על פי הצעת החוק של האוזר יוקם בביטוח הלאומי ענף ביטוח נפרד לתשלום דמי אבטלה לעצמאים שישולמו להם במצבים של הפסקת פעילות מוחלטת או בהתקיים תנאים שיקבעו בתקנות. עצמאים יחויבו בתשלום דמי ביטוח אבטלה. עם זאת, לאחר שהתברר שעצמאי רבים אינם רוצים לשלם דמי אבטלה, כרגע מסתמן שהכוונה היא לביטוח שאינו חובה. בכל מקרה צפויים שינויים רבים במהלך הכנת החוק בוועדה.
מוצע כי דמי אבטלה לעצמאים יחושבו לפי הכנסה ממוצעת של העצמאי שבעדה שילם דמי ביטוח אבטלה בשנתיים שקדמו למועד האבטלה. קבלתם תוגבל לשלוש תקופות תשלום מירביות במצטבר במשך חייו של עצמאי. היא גם תותנה בכך שחלפו שלוש שנים מפרק הזמן הקודם בו שולמו לו דמי אבטלה.
בדברי ההסבר נכתב: ש"ענף האבטלה בחוק הביטוח הלאומי נועד בעיקרו לאפשר מינימום של קיום בכבוד למובטלים ולסייע להם לשוב למעגל התעסוקה. עקרונות אלו תקפים לגבי עצמאים כשם שהם תקפים לגבי שכירים". עוד מוסבר שמשבר הקורונה הוכיח שהעצמאים זקוקים לדמי אבטלה. בפועל סביר להניח שרוב העצמאים לא היו יכולים להנות מדמי אבטלה, שכן לא סגרו את העסק. לכן היו נזקקים בכל מקרה למענקי סיוע מיוחדים.
הצעות החוק אושרו על בסיס הסכמות בין ראש הממשלה נפתלי בנט וסגן השר אביר קארה לבין שר החוץ יאיר לפיד וסיעת 'יש עתיד'. בנט אמר ש"הבטחתי לאביר כשהצטרף לימינה - שנעביר רשת ביטחון לעצמאים". לפיד אמר ש"שנים ניסינו מהאופוזיציה להעביר דמי אבטלה לעצמאים, כי מגיע להם מה שמקבלים שכירים". סגן השר אביר קארה אמר ש"זהו יום העצמאים! הפכנו את מחאת השולמנים למדיניות ממשלתית״.
ח"כ האוזר אמר ש"ב-16 השנים האחרונות נפלו 20 הצעות חוק בנושא. אנחנו מצווים לא לשכוח את העצמאים גם עכשיו כשהגל הרביעי של הקורונה יורד". טיבי אמר ש"כשהבאנו את החוק הזה לפני שבועיים כל הקואליציה התגייסה כדי להפילו. פתאום היום יש תמיכה לאותה הצעה מועתקת. יש לזה שם: קרדיטומניה".
ח"כ טופרובסקי סיפר ש"גדלתי לשני הורים עצמאיים, אני מכיר מהבית את החששות ואת אי הוודאות שהינם חלק בלתי נפרד מהחיים של העצמאים והעצמאיות". ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד אמר ש"דמי אבטלה הוא המרכיב המרכזי ביצירת רשת ביטחון סוציאלי לעצמאים". ח"כ אלי כהן מהליכוד ביקר את העובדה ש"אחרי שמאשרים את התקציב וקובעים שהעצמאים יקבלו אפס תקציב, מביאים את הצעת החוק הזו".
נשיא לשכת יועצי המס יועץ המס ירון גינדי אמר ש"החוק, שלשכת יועצי המס הייתה שותפה בניסוחו, הוא המיטבי ביותר, ויסייע בצמצום הפערים וחוסר השיוויון לעומת השכירים"