סגור
גלי בהרב מיארה יועמ"ש
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (צילום: יאיר שגיא)

היועמ"שית לשרים: "ממשלה זמנית מחויבת באיפוק בהפעלת סמכויותיה"

גלי בהרב-מיארה הבהירה בפנייה לממשלה, כי "על הממשלה הנוכחית חלות מגבלות הנובעות ממעמדה כממשלה זמנית, וגם הממשלה החדשה נדרשת לאיפוק. כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף, יש לערוך בדיקה מוקדמת מול היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי"

"ממשלה יוצאת הפועלת ערב בחירות מחויבת באיפוק בהפעלת סמכויותיה לגבי על אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופה זו". כך הבהירה היום (חמישי) היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, במכתב אל רה"מ, רה"מ החליפי ומזכיר הממשלה. היא ביקשה שמכתבה יועבר אל שרי הממשלה.
"מתחם הסבירות לעניין זה נבחן בשם לב למאפיינה של הסמכות הקונקרטית המופעלת ובהתחשב באיזון הנדרש בין הצורך בעשייה ממשלתית לבין דרישת האיפוק. ככל שמידת החיוניות בפעולה השלטונית גוברת - כך תקטן מידת האיפוק הנדרשת, ולהיפך".
היא הדגישה כי "על הממשלה הנוכחית חלות מגבלות הנובעות ממעמדה כממשלה זמנית עד לכינון ממשלה חדשה, וגם היא נדרשת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה בתקופה לגביה הצביעה הפסיקה על חשש מוגבר להעדפת האינטרס המפלגתי הצר על פני האינטרס הציבורי, וכן על חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות שעלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך".
"קשה לקבוע מסמרות מראש בעניין זה של היקף המגבלות החלות כדברי בית המשפט. מדובר בשאלות של "איזון עדין" בין "חובת העשייה לבין הריסון והאיפוק הנדרשים, וההחלטה בכל מקרה ומקרה היא פרי של איזון בין השיקולים השונים הנוגעים לעניין בנסיבות אותו מקרה".
"לאחר בחירת הכנסת החדשה ועד לכינון ממשלה חדשה, תיחשב הממשלה ל"ממשלת מעבר" ותכהן מכוחו של עקרון רציפות הממשלה, תוך שגם לנתון זה נודעת משמעות במסגרת "אותו איזון עדין".
"לפיכך, כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף, על השרים והרשויות המוסמכות האחרות במשרדי הממשלה, לערוך בדיקה מוקדמת בעניין זה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר בטרם קבלת החלטה".
עוד הבהירה כי "בהודעתם של רה"מ יאיר לפיד ורה"מ החליפי נפתלי בנט ב-20 ביוני על החלטתם להקדים את מועד הבחירות ולפזר את הכנסת, אזי החל ממועד זה החלה תקופת הבחירות לצורך תחולת ההנחיות. כיוון שהחל ממועד זה מתקיימים התנאים המהותיים המצדיקים להביא בחשבון את השיקולים ואמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס לתקופת בחירות".