סגור

בלעדי
הסדר שיא: רוזנבוים תהיה מנועה לשנה מלטפל ב-52 לקוחותיה לשעבר

עדכון: באחד מהסדרי ניגוד העניינים הגדולים שנראו במגזר הציבורי, נקבע כי עו"ד מיכל רוזנבוים תימנע מטיפול בנושאים הקשורים לעשרות חברות במשק

עדכון: מנהלת רשות החברות הממשלתיות עו"ד מיכל רוזנבוים חתמה על 3 הסדרים למניעת ניגודי עניינים, לפיהם, לא תטפל בעניינים שנוגעים באופן ישיר לכל -52 לקוחותיה בעבר שפורטו בנספח להסכם, כל עוד התשלום בעבור השירותים שקיבלו טרם הוסדר בין אם על ידי מכירת הלקוחות למשרד עו"ד מיתר שרכש את משרדה, ובין אם על ידי קבלת התשלום מהלקוח. הגבלה זו תמשיך לחול במשך תקופה של שנה ממועד סיום קבלת התשלום עבור השירותים שניתנו ללקוח או מועד המכירה וקבלת התשלום מהמשרד הרוכש- לפי המאוחר.
הלקוחות בעבר של רוזנבוים שבעניינם היא לא תטפל ככל שיש להם ממשק עם רשות החברות הם בין היתר: החברה הממשלתית לתיירות, חברת תשתיות נפט ואנרגיה, החברה לשירותי איכות הסביבה, אחוזות חוף, איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות, מוסדות גור, תאטרון בית לסין, הסתדרות אגודת ישראל העולמי, מוטי בבצ'יק ששימש כיועצו של יעקב ליצמן כחבר כנסת, עיריית ירושלים, המרכז הרפואי מעייני הישועה, שפיר תעשיות ולקוחות של משרד עורכי הדין מיתר שרכש את משרדה.
בהסדר למניעת ניגוד העניינים של עו"ד רוזנבוים, פורטו השקעותיו של בן זוגה, היועץ האסטרטגי אלי קמיר: 60% בחברת שפרד השקעות, שמיועדת להיות חברת השקעות ובשלב זה משקיעה בשוק ההון בלבד, ו-16% בחברת מולטי אנרג'י, שהיא חברה שאינה פעילה. כמו כן הוא מחזיק באופן ישיר בחברת שפרד, 15%, ומחזיק בשיעור של 33.3% באוקטגון אנרגיה וריחן תדלוק - חברות להפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות.
לאור ההשפעה המהותית של חברת נמלי ישראל (חנ"י) על נמל המפרץ ומתחריו, היא לא תעסוק בכל הקשור לפעילותה ולחברות הבנות-שלה. עם זאת תוכל לעסוק בכל הקשור לחברות עצמן, ובכלל זה ממשל תאגידי, מינוי נושאי משרה וגיוס חוב.
יצוין כי ב-16 במרץ 2022 חתמה על הסדר למניעת ניגודי עניינים הקובע כי מיום אישור הממשלה ב-20 במרץ 2022 ועד לכניסתה לתפקיד המנהלת ב-13 באפריל הועברו כל לקוחותיה במשרד עורכי הדין לטיפולו של עו"ד יניב בריטשטיין.
כמו כן הוסכם שתחדל מכל פעילות בעריכת דין, והוסדר ההליך למכירת המשרד או הסכם הליך אחר להעברתו בנאמנות. רוזנבוים מכרה ב-11 באפריל, יומיים לפני כניסתה לתפקיד, את משרד עורכי הדין שבבעלותה למשרד עורכי הדין מיתר. היא יכולה לקבל את מלוא התמורה עד 31 בדצמבר 2022.
למשך שנה מיום השלמת המכירה תימנע מטיפול בפניות שידוע לה שהן של עו"ד מיתר. במהלך תקופת עבודתה בשירות המדינה לא תהיה מעורבת בפעילות מיתר עם השותפים בו או עובדיו, ולא תעמוד עמם בקשר מקצועי, למעט העברת מידע טכני ועובדתי בתקופה של חצי שנה ממועד חתימת ההסכם.
עם זאת, מאחר שלרשות החברות הממשלתיות יש התקשרות מדצמבר 2015 עם משרד מיתר לצורך מתן שירותים משפטיים במסגרת הפרטת הדואר, אזי במשך שנה מיום חתימת ההסכם תימנע מטיפול בכל עניין שקשור להתקשרות עצמה, אבל לא תהיה מנועה מטיפול בהפרטה של חברת דואר ישראל או כל עניין אחר הנוגע לחברת הדואר.
בשנת ההגבלה לא תעסוק בחברות ממשלתיות שבהן עיריית תל אביב היא בעלת מניות, ובכלל זה חלמיש, הבימה, אולם נחמני ומרכזי תעסוקה שיקומים, וגם לא בחברות שבהן עיריית ירושלים היא בעלת מניות כמו חברת פיתוח מזרח ירושלים, הקרן למורשת הכותל והחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי.
היא לא תטפל בחברת פארק אריאל שרון בנושאים הקשורים באופן ישיר לנציגי הרשויות המקומיות. ככל שיידרש עיסוק בהפרטת החברה, היא תתייעץ עם הייעוץ המשפטי של האוצר ושל רשות החברות.
רוזנבוים הצהירה שיש לה חברות קרובה עם יצחק בורבא - המכהן כיו"ר איגוד התאגידים העירוניים, ובענייניו לא תטפל.
היא התחייבה שלא לטפל בכל עניין של גורם בו עסקה בטרם מינויה לתפקיד, לרבות ייעוץ שנתנה לחברות הממשלתיות הבאות: החברה הממשלתית לתיירות, חברת תשתיות נפט אנרגיה, חברה לשירותי סביבה. בנוסף לכך יש שש חברות ממשלתיות אחרות שרוזנבוים תהיה מנועה מלטפל בעניינן במשך שנה.
ערן יעקב, מנכ"ל רשות המסים, מונה להחליפה בכל נושא שיש בו הסדר למניעת ניגוד עניינים, למעט המשך מכירת נמל חיפה, שמטופל על ידי מנכ"ל האוצר רם בלינקוב.
מטעמה של רוזנבוים נמסר כי "רשות החברות הממשלתיות אמונה על ניהולן של כ-100 חברות ממשלתיות וחברות בנות. מנהלת הרשות, אשר החלה את תפקידה במחצית אפריל, מנועה בשלב זה לטפל בשש חברות, וגם מניעות זו מוגבלת לכשנה מכניסתה. לצד זה, לאור העובדה שמשרדו של בן זוגה של רוזנבוים, היועץ האסטרטגי אלי קמיר מטפל בנמל המפרץ, היא לא תעסוק בעניינים הנוגעים להפרטת הנמלים וסוגיות מסוימות נוספות בהן ובחברת חנ"י".