סגור

החקלאים זועמים: "האוצר עיוות את הסיכומים על הרפורמה בענף"

הממשלה הפיצה את נוסח הרפורמה הסופי לחקלאים, לאחר שסיכמו כי הצו להפחתת מכסים על פירות וירקות לא יבוטל, בתמורה להגדלת התמיכה בהם. החקלאים הופתעו לדבריהם מהנוסח "הלא מחייב". למרות זאת, מדובר בנוסח סטנדרטי להסכמים מסוג זה

החקלאים זועמים על הממשלה, לאחר שהנוסח הסופי של הרפורמה בענף שהפיצו משרדי החקלאות והאוצר כולל "המלצות" בלבד. עם זאת יצוין כי מדובר בנוסח סטנדרטי בהסכמים מסוג זה.
הממשלה הפיצה לראשי ההנהגה החקלאית את הנוסח הסופי של 'הרפורמה בחקלאות' בענף הצומח, כשבועיים וחצי לאחר הסיכום העקרוני בין הממשלה לחקלאים לאחר שעבר בקרה משפטית פרטנית. ראשי ההנהגה החקלאיים – דובי אמיתי, אבשלום וילן, ועמית יפרח – הופתעו מהנוסח הסופי של ההסכם, המשתמש במונחים דוגמת: 'אגף התקציבים ימליץ', 'גורמי המקצוע ימליצו', במקום נוסח מחייב יותר.
החקלאים כינו את ההסכם "מעוות את הסיכומים אליהם הגענו", ואמרו "קיבלנו בתדהמה את הטיוטה החדשה של ההסכם אשר אינה תואמת כלל וכלל את הניסוחים המקוריים ואת ההסכמות אליהם הגענו. הטיוטה החדשה מבזה את חקלאי ישראל. לא ייתכן שכל המקלות בתוקף וכל הגזרים שמטרתם לתת את הביטחון להמשך קיומו של החקלאי והחקלאות הישראלית הושמטו והוסרו והפכו להמלצות בלבד, ללא כל התחייבות עבור החקלאים". דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי, אמר לכלכליסט "אינני בטוח שר האוצר ראה את הנוסח שנשלח אלינו ובכוונתי להיפגש עמו בימים הקרובים כדי לדון בנושא".
לפני כשבועיים וחצי, ביומה האחרון של מליאת הכנסת, פעל הלובי החקלאי בכנסת לביטול הצו להפחתת המכסים על פירות וירקות מיובאים, עליו חתם ליברמן במרץ האחרון. ברגע האחרון, הושגה עסקה לפיה הח"כים לא יבטלו את הצו, ובכך יאשררו את הפחתת המכסים של ליברמן, ובתמורה, תינתן תמיכה ישירה נדיבה יותר לחקלאים בישראל, התמיכה תהיה דיפרנציאלית לפי יישובים ולפי סוגי גידולים, המכס על מספר גידולים יופחת באופן מתון יותר, ביטול אגרה שנתית עבור עובדים זרים בחקלאות, ועוד שורה של הטבות והקלות לחקלאים.
הסיכום הסופי הופץ רק ביום שישי האחרון, ומאז ראשי ההנהגה החקלאית חשים שהם הוטעו. לטענתם, התפיסה בלשכת יו"ר הכנסת היתה כי ההסכם כולל בתוכו 'התחייבות' חלוטה, ולא 'המלצה' התלויה בדרג המקצועי או הפוליטי. גורמים בהנהגה החקלאית אמרו לכלכליסט, כי כל מי שנכח בחדר היה ברור לו כי מדובר לו בהתחייבות מלאה שאינה תלויה בשום דבר. וכי מה שקרה בפועל הוא, שמשרד האוצר והחקלאות נטלו להם את הכוח העיקרי שהיה להם שזה "האיום בביטול הפחתת המכסים" וכעת מנסים להתנער מההתחייבויות שלהם. בהודעת ראשי ההנהגה החקלאית נכתב כי הם יבדקו האם יהיה אפשר להביא את הצוים עוד פעם למליאה ולבטלם, בטענה שהם הוטעו על ידי נציגי הממשלה.
במשרד החקלאות ובמשרד האוצר אומרים כי מדובר בסערה בכוס מים, וזה נוסח סטנדרטי, במיוחד בתקופת ממשלת מעבר. וכי גם הסכם עם ענף ההטלה וענף החלב מנוסח בצורה של 'המלצה'. עם זאת, יש לציין כי יש הבדל משמעותי בין ההסכמים בענף ההטלה וענף החלב, כי בהסכמים הללו קיבלו המגדלים הטבות כבר ברגע ההסכם, כמו העלאת המחירים (של הביצים, ושל מחיר המטרה בחלב). ואילו כאן, כל ההטבות תלויות במידה רבה בדרג הפוליטי בממשלה הבאה.
בנוסף, חשוב להזכיר כי ההסכם הסופי זקוק גם להסכמתם של ההנהלות של הארגונים החקלאיים. בשבוע שעבר נרשמה התנגדות בקרב תתי-ארגונים חקלאיים. כך לדוגמה ירון סלומון מהאיחוד החקלאי המייצג 80 יישובים מתח ביקורת חריפה על המתוה המסתמן, סלומון מתח ביקורת על כך שהמטעים יקבלו תמיכה גדולה יותר מזו של גידולי החממה. מדובר במהלך שקידמו דווקא החקלאים עצמם, אך מביא לתסיסה בקרב ארגוני החקלאים.