סגור

הישג עבור בתי החולים: תוספת של 100 מיליון שקל לבסיס התקציב שלהם

את התוספת השיגה יו"ר הקואליציה וועדת הבריאות, ח"כ עידית סילמן, לקראת ההצבעה על חוק הקאפ, המסדיר את חלוקת הכספים במערכת הבריאות; כן נקבע מנגנון לתקצוב אחיד לבתי החולים, באופן שיחולקו להם תמריצים לאחריות תקציבית, אך מאידך גם יסבלו מסנקציות במקרה של חריגה מהמסגרת

הישג בדקה ה-90: יו"ר הקואליציה וועדת הבריאות, ח"כ עידית סילמן, וכן חברי הוועדה, השיגו ממשרד האוצר תוספת של עוד 100 מיליון שקל לבסיס התקציב של בתי החולים מעבר למה שהוקצה למערכת הבריאות - לשם חיזוק יציבותם הפיננסית.


התוספת אושרה ממש לקראת הצבעה על "חוק הקאפ" המסדיר את חלוקת הכספים בתוך מערכת הבריאות.
כללי הקאפ ושינויים תקפים לשלוש שנים, ומשתנים במסגרת חוק ההסדרים. כעת הכוונה היא לאשר חוק לחמש שנים על מנת להעניק יציבות גדולה יותר למערכת. אולם קופות החולים מתקוטטות עם בתי החולים כאשר כל צד מנסה "למשוך את השמיכה" המאוד קצרה לכיוון שלו. נוסחאות הקאפ קובעות "תקרות" או "מכסות", שאחרי שקופות החולים ממלאות אותן, אז בית החולים מחויב להעניק הנחות לקופות. גודל ההנחות המחייבות את בתי החולים הוא מה שנמצא על השולחן כאשר כל אחוז לכאן או לשם בגובה ההנחה משמעו עשרות מיליוני שקלים שזזים למערך האשפוז או שמא נשארים בקופות לפיתוח הרפואה בקהילה. מכאן המתח המבני בין הקופות לבתי החולים.

1 צפייה בגלריה
יו"ר הקואליציה ח"כ עידית סילמן
יו"ר הקואליציה ח"כ עידית סילמן
יו"ר הקואליציה, ח"כ עידית סילמן
( צילום: יאיר שגיא)


סעיף 9 בחוק החדש מכניס מנגנון חדש של "תקצוב אחיד" לחלוקת כספים לבתי חולים והוא מהווה אחת מהרפורמות הגדולות במערכת הבריאות ובמערך האשפוז בפרט: החל מ-2021, במקום מבחני תמיכה וסובסידיות (בדרך כלל בדיעבד ולצורך כיסוי גירעונות), האוצר יקבע סכום כולל חודשי שיחולק בין כלל בתי החולים (גם הממשלתיים, גם של הכללית וגם העצמאיים) לפי פרמטרים אוביקטיביים, וכבר לא לפי בעלות (משרדי הבריאות והאוצר נטו להיטיב עם בתי החולים הממשלתיים שבבעלותם).
המודל החדש צפוי להעלות תמריצים לאחריות תקציבית ולהגביר ודאות. אך כאן מתעוררת שאלה נוספת: לא ברור איך הכסף יחולק (מהם הקריטריונים) ועל כמה כסף מדובר. זהו הגזר. אך יש גם מקל: מוצע כי בתי חולים שיחרגו מהמסגרת יקבלו סנקציות בדרגות חומרה שונות, מהצבת חשב מלווה ועד פיטורים של מנהלי בתי חולים.