סגור
כנס בטיחות בעבודה
(כלכליסט)

כנס בטיחות בעבודה
הרגולציה והנהלים קיימים: למה מספר נפגעי העבודה לא יורד?

לרגל יום הבטיחות בעבודה הבינלאומי, כלכליסט והמוסד לבטיחות ולגיהות מקיימים כנס אונליין מיוחד שדן בקידום הבטיחות וצמצום מספר הנפגעים