סגור
באנר דסקטופ כלכליסט טק

כלכליסט-טק
הותר לפרסום: אורקל לא עמדה בדרישות אבטחת המידע של מכרז נימבוס

ביהמ"ש המחוזי בירושלים פרסם את פס"ד שדחה את עתירת אורקל, בגינו נפסלה מלשמש מועמדת מסוג "כשיר נוסף" במכרז נימבוס. בין היתר, נקבע כי אין חובה לבחור שלושה זוכים במידה ולא עמדו בדרישות, בשל רגישות המכרז שמיועד למערכת הביטחון; אורקל: "בכוונתנו לערער"

לפני מספר שבועות דחה בית המשפט המחוזי את עתירת אורקל בגין מכרז נימבוס.
היום (ה') פרסם בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, את פסק הדין במלואו וממנו עולה שאחד הכשלים הגדולים שבגינם נפסלה החברה מלשמש מועמדת מסוג "כשיר נוסף", הוא נושא אבטחת המידע.


בפסק הדין נכתב כי "מסמך העמדה מטעם מערך הסייבר הלאומי ציין אף הוא מספר "פערים מרכזיים" בין הצעת העותרת לבין הצרכים והדרישות של גופי המכרז".
אמנם המסמך אינו מפרט מהם הפערים אבל נושא אבטחת המידע היה מרכזי מאוד במכרז, לנוכח העובדה שגם מערכת הביטחון צפויה בעתיד לעשות שימוש בו.

2 צפייה בגלריה
מטה Oracle אורקל רדווד סיטי  קליפורניה עמק הסיליקון 2
מטה Oracle אורקל רדווד סיטי  קליפורניה עמק הסיליקון 2
מטה אורקל, רדווד סיטי,עמק הסיליקון, קליפורניה
(צילום: שאטרסטוק)

בעתירה נדונו תוצאות המכרז לאספקת שירותי ענן למשרדי הממשלה וליחידות סמך, בו זכו אמזון וגוגל. הציון שניתן להצעת חברת "אורקל" לא אפשר לה להיבחר כזוכה במכרז. החברה ביקשה שייקבע כי היא "כשיר נוסף" במכרז, מעמד המאפשר "קיום תימחורים עתידיים מסוימים", לשון ההודעה. בקשה זו נדחתה על ידי ועדת המכרזים.
לא הוטלה חובה לבחור שלושה זוכים בשל רגישות המכרז
חברת "אורקל" טענה כי הוועדה שגתה הן בכך שלא דאגה שייקבעו לכל הפחות שלושה זוכים במכרז (כולל "כשיר נוסף"), הן בכך שלא הכירה בה כ"כשיר נוסף" על אף שציוני האיכות שנקבעו לה היו ברמה סבירה, הן באמצה את עמדות הגורמים השותפים למכרז שלא היו חלק מוועדת המכרזים. כמו כן, הועלו גם טענות בנוגע לרמת שירותי האבטחה של הזוכות ולמכתבי עובדיהם המבקשים שלא להתקשר בהסכם. עוד טענה כי היה על הוועדה לפסול את הצעת אמזון מאחר שזו הוגשה באיחור ומהטעם שכללה הסתייגות אסורה.
טענות אורקל נדחו בפסק-הדין. נקבע כי אף שהמכרז כלל הוראה לפיה ייבחרו שלושה זוכים "ככל הניתן", לא הוטלה חובה לבחור שלושה זוכים אם אין הם עונים לאמות המידה המקצועיות המתאימות. זאת לנוכח טיב המכרז ומהותו כמכרז מורכב, רגיש "ומכונן". לפיכך, שעה שוועדת המכרזים סברה שהצעת אורקל אינה עונה לדרישות המקצועיות, היא לא הייתה מחויבת להכריז עליה כזוכה.

2 צפייה בגלריה
מעבר לענן 2
מעבר לענן 2
ענן
(shutterstock)
עוד נקבע שלא נפל פסול בפניית ועדת המכרזים לשותפים המקצועיים או בהסתמכות על המלצותיהם. הטענה בדבר רמת האבטחה של שירותי הזוכות נדחתה, לנוכח הציונים הגבוהים להן זכו בבדיקה המקצועית. הטענה בעניין מכתבי העובדים נדחו גם לנוכח ההצהרות החד משמעיות של אמזון וגוגל כי הן מחויבות להסכם שנחתם כתוצאה מזכייתם במכרז ואף רואות בו "מכרז אסטרטגי".
אשר לטענות נגד זכיית אמזון, נקבע כי אין ממש בטענה בעניין האיחור בהגשת ההצעה, שעניינה בטעות במשלוח אחד מהקבצים הטכניים פעמיים. נדחתה גם הטענה בדבר ההסתייגות שנכללה לכאורה בהצעת אמזון (שהייתה מרחיקת לכת פחות מזו שנכללה בהצעת אורקל). העתירה נדחתה ואורקל חויבה בתשלום הוצאות משפט בסכום של 90,000 שקל לכל אחת מהמשיבות.
אורקל מסרה כי: "אנו מאמינים שבית המשפט שגה בהחלטתו ומתכוונים לערער. על רמת האבטחה המחמירה של אורקל יעידו גופי הממשל וחברות הענק הרבים שמשתמשים ובוטחים בשירותי הענן של אורקל".