$
בורסת ת"א

מחיר הפיקוח: רשות שוק ההון מחפשת רואי חשבון מייעצים ב־75 מיליון שקל

רשות שוק ההון פרסמה 2 מכרזים ל־5 שנים: הראשון למתן ייעוץ לרשות בביקורות שלה בקרב המוסדיים, בעלות של 5 מיליון שקל בשנה. השני עוסק בביצוע ביקורות בפועל. עלותו: 10 מיליון שקל בשנה

רחלי בינדמן 08:4502.09.19

רשות שוק ההון שבראשה עומד משה ברקת פרסמה בשבוע החולף שני מכרזים שמכוונים בעיקר לפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל. היקף ההתקשרות של שני המכרזים הוא כ־15 מיליון שקל לשנה ו־75 מיליון שקל לחמש שנים. המכרז הראשון עוסק בסיוע לרשות בהליכי הביקורת השוטפים שהיא מבצעת בגופים המפוקחים תחתיה - הגופים המוסדיים. עלותו השנתית מוערכת ב־10 מיליון שקל בשנה. המכרז השני, שהוא יוזמה חדשה של ברקת, כולל ייעוץ לרשות בנושאי ביקורת, בעלות שלא תעלה על 5 מיליון שקל בשנה.

 

 

הממונה על שוק ההון משה ברקת הממונה על שוק ההון משה ברקת צילום: עמית שעל

 

 

המהלך מתבצע על רקע הרחבת סמכויות הרשות. מעבר לכך שמדובר בגוף המפקח על פעילות גופים מוסדיים, המנהלים נכסים בהיקף כולל של 1.7 טריליון שקל של הציבור, החל מסוף יוני 2017 מפקחת הרשות גם על נותני שירותים פיננסיים, המנהלים פעילות של 150 מיליארד שקל נוספים. לאחרונה החמירה הרשות את דרישות הסף שלה לקבלת רישיון לנותני השירותים הפיננסיים. המהלך של הרשות הגיע לאחר שהצטברו אלפי בקשות למתן רישיונות לגופים המבקשים לפעול בתחום והרשות התקשתה לעמוד בעומס. הקשחת הקריטריונים עוררה תרעומת מצד נותני השירותים.

 

בסוף התהליך ייבחרו שלושה זוכים במכרז

 

המכרז הראשון נוגע לייעוץ לרשות עצמה. לצורך ביצוע תפקידיה, הרשות פועלת בפיקוח ובקרה שוטפים אחר הסיכונים השונים שגופים מפוקחים נוטלים על עצמם. היא מבצעת פיקוח ביחס לממשל התאגידי בגופים מפוקחים, מפקחת אחר היציבות שלהם, מבצעת בקרה על ניהולם התקין ועמידתם בהתחייבויותיהם כלפי ציבור הלקוחות, מפקחת על פעילויות ההשקעה של הגופים ופועלת להבטחת התנהלות הוגנת של הגופים המוסדיים מול לקוחותיהם. כדי לבצע את פעולות הפיקוח, הרשות מבצעת ביקורות בקרב הגופים המוסדיים - הן באמצעות עובדי הרשות והן באמצעות יועצים חיצוניים. הוצאות הביקורות שמבוצעות על ידי יועצים חיצוניים מוטלות על הגוף המבוקר.

 

 

 

עכשיו, לראשונה, הרשות מבקשת לקבל שירותי ייעוץ לביקורת מכמה ספקים בתחום ראיית החשבון, שיעמידו מומחים מטעמם, בעלות מצטברת שלא תעלה על 5 מיליון שקל בשנה למשך חמש שנים, קרי עד 25 מיליון שקל. הזוכים במכרז יצטרכו לספק לרשות שירותי ייעוץ לביקורת בגופים המוסדיים, סוכנויות ביטוח, סוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פנסיוניים, לרבות גיבוש מפרטי ביקורת ותוכניות ביקורת, מעקב אחר התקדמות תוכנית הביקורת ובדיקת דו"חות הביקורת בנושאים הבאים: סוגיות בחשבונאות בנושאים כלליים, סוגיות בחשבונאות בתחומים הדורשים מומחיות בבחינת דו"חות כספיים בגופים המוסדיים, ממשל תאגידי, ציות, ביקורת פנים, ביקורת שכר, עבודות כלכליות והערכות שווי, השקעות, זכויות מבוטחים בביטוח כללי, בריאות, ביטוח חיים, פנסיה וגמל, ניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון. בסופו של התהליך, ייבחרו שלושה זוכים שיחלקו ביניהם את תחומי הייעוץ.

 

תנאי הסף מתאימים רק לפירמות הגדולות

 

לפי תנאי הסף שמגדירה הרשות, נראה שהמכרז מיועד רק לפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, שכן מי שניגש למכרז חייב להיות בעל ניסיון של לפחות 3,000 שעות בחמש השנים שקדמו להצעה, בתחום מתן השירותים, ובעל ניסיון בתחומי ייעוץ לחברות ציבוריות, גוף מוסדי או גוף פיננסי, וכן בעל ניסיון בתחומי הייעוץ גם מול גופים ממשלתיים כמו המשטרה, הרשות לניירות ערך, רשות המסים ורשות התחרות. התמחור במכרז יעניק נקודות זכות על כל מציע שיחזיק בשעות ביקורת נוספות מעבר לתנאי הסף.

 

 

במקביל הרשות מוציאה, כאמור, מכרז חדש לסיוע של רואי חשבון בהליכי הביקורת השוטפים שלה, שהעלות בגינם תגולגל לגופים המבוקרים, בעלות של עד 10 מיליון שקל בשנה ו־50 מיליון שקל לחמש שנות ההתקשרות. הזוכים יצטרכו לספק לרשות שירותי ביקורת בגופים המוסדיים, בסוגיות חשבונאיות כלליות, סוגיות חשבונאיות ספציפיות, ממשל תאגידי, ציות, ביקורת פנים, שכר וכו' - אותם נושאים שלגביהם פרסמה הרשות את המכרז לגבי שירותי הייעוץ. גם כאן הרשות דורשת תנאי סף שמכוונים את המכרז לפירמות רואי החשבון הגדולות יחסית — כך המציע חייב להיות משרד רואי חשבון המעסיק 30 רואי חשבון לפחות בעלי רישיון תקף.

 

ההסבר לכך הוא "שהרשות נדרשת למספר נרחב של ביקורות בו־זמנית ועל כן נדרשת לכוח אדם רב יותר". במכרז זה תבחר הרשות עד 15 זוכים. יש לציין כי רף של 30 רואי חשבון מאפשר השתתפות במכרז גם למשרדים קטנים יותר. עם זאת, משרדים עם עשרות בודדות של רואי חשבון עלולים להתקשות להקצות רואי חשבון רבים לסייע בביקורת לרשות שוק ההון. מה גם שהמכרז דורש זמינות גבוהה כאחד מעיקרי תנאי ההתקשרות, ובעיות בזמינות הזוכה עלולות לפגוע בהקצאת היקף העבודה אליו.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x