סגור

עבודה היברידית

20 stories about עבודה היברידית
הייטק שבוע עבודה מקוצר

ארבעה ימים ולנוח: שבוע העבודה המקוצר מגיע גם לאסיה

02.03.22|חדשות חוץ
בשנתיים האחרונות, מדינות וחברות שונות במערב החלו לעבור לשבוע עבודה של ארבעה ימים. כעת, המגמה מחלחלת גם לאסיה, ואף למדינות שבהן מוסר העבודה הוא ערך עליון