סגור

בלעדי
איסתא: לעצור את זכיית אמות במכרז צריפין

איסתא, שהגישה את ההצעה השנייה בגודלה במכרז, טוענת: "ההליך התנהל באופן לא שקוף, תוך דחיקתם של בעלי תפקידים בקרן בעת פתיחת המעטפות". גם דירקטורים בקרן הסוכנות מתנגדים לתהליך

מכירת המרכז הלוגיסטי בצריפין לא נרגעת. איסתא נכסים שזכתה במקום השני בפער זניח של 12 מיליון שקל בתהליך למכירת המרכז הלוגיסטי בצריפין דורשת למנוע את כינוס דירקטוריון קופת התמלוגים של עובדי הסוכנות היהודית ולעצור את התהליך.
במכתב שנשלח ביום שישי, יממה אחרי ההכרזה על אמות כזוכה, איסתא דורשת לקבל לידיה את הצעתה המלאה של אמות, את הערבות הבנקאית שהגישה, ואת זהות הגורמים שנכחו במועד פתיחת ההצעות המשופרות. זאת, תוך התייחסות לשאלה האם נציג של מי מהמציעים נכח במועד פתיחת ההצעות המשופרות.
3 צפייה בגלריה
אחישי גל מנכ"ל ובעלי קבוצת איסתא
אחישי גל מנכ"ל ובעלי קבוצת איסתא
מנכ”ל איסתא אחישי גל. “רב הנסתר על הגלוי"
(צילום: עמית שעל)
דירקטוריון קופת הסוכנות בראשות סלי מרידור קיים דיון קצר באישור העיסקה אבל דירקטורים שקיבלו את המכתב של איסתא זמן קצר לפני הישיבה דרשו לקבל תשובות לשאלות לפני אישור העיסקה. ההחלטה של הדירקטוריון היתה להעביר את הנושא להכרעת ועדת ההשקעות של הקופה, בראשה עומד ירום אריאב. אריאב משמש גם דירקטור באמות וניטרל את עצמו, לדבריו, מהליך המכירה ברגע שאמות נכנה לתמונה. כאמור, חלק מהדירקטורים בקופה מתנגדים לתהליך.
ל”כלכליסט” נודע כי אחד הדירקטורים, עו”ד מארק איסמאילוף שמשמש נציג של עובדי הסוכנות, אף התבטא בפני גורמים בקרן שהוא מציע לקופה לקנות לדירקטורים חותמת גומי. הכוונה לכך שמרידור והמנכ”ל חיים מבורך מובילים את העיסקה בלי לבצע התמחרות פומבית בין המציעים. בין חברי הדירקטוריון מכהן גם סמנכ”ל הכספים של הסוכנות משה עשירי שאמר כי הוא סומך ידיו על החלטות ההנהלה והדירקטוריון של הקופה. את התהליך ביצע בפועל משרד עורכי הדין פישר־בכר־חן. מטעם הקופה נמסר כי ועדת ההשקעות אישרה את העיסקה.
“פגמים מהותיים בהליך”
כפי שנחשף בכלכליסט, אמות הציעה במכרז 1.518 מיליארד שקל, סכום גבוה יחסית להערכות הראשוניות לגבי המחיר. אבל איסתא נדל"ן שהגישה את ההצעה השנייה בגודלה, פיגרה אחריה ב־12 מיליון שקל בלבד, 1.506 מיליארד שקל, פער של פחות מאחוז.

למעשה, גם גב ים שהגישה את ההצעה השלישית בגודלה לא פיגרה בהרבה, 1.45 מיליארד שקל. חברת מבנה שמנוהלת בידי דודו זבידה הגישה הצעה של 1.33 מיליארד שקל, והאחים חג'ג הציעו כ־1.3 מיליארד שקל. מגה אור של צחי נחמיאס, ורמי לוי נדל”ן שהתמודדה יחד עם להב אל אר של אבי לוי, הגישו הצעות נמוכות בהרבה.
שמעון סיבוני מנכ"ל איסתא נדל"ן אמר מיד אחרי פרסום התוצאות: "אנחנו לומדים את התהליך. נלמד מה היה כאן ונפעל בהתאם למסקנות שנגיע אליהן". ואכן למחרת שיגרה איסתא מכתב חריף באמצעות עו"ד ליאור מימון ממשרד ש.הורוביץ. במכתב, שנשלח ליו"ר הקרן מרידור, למנכ"ל מבורך ולמשרד פישר־בכר־חן, נכתב: "מהמידע החלקי מאוד שהובא לידיעת איסתא עולה כי קיים חשש כבד שנפלו פגמים מהותיים ויסודיים בהליך, אשר יורדים לשורשו של עניין ולשורשו של ההליך".
במכתב מתארת איסתא את ההליך המוזר שניהלה הקופה למכירת הנכס, במסגרתה התבקשו המציעים להגיש הצעות בתוך שני ימי עבודה בלבד, לפני ההארכה הקצרה שהגיעה בעקבות חשיפת “כלכליסט”. "מדובר לכל הדעות בסד זמנים בלתי ריאלי בעליל, ודאי לנוכח היקפו הכספי המשמעותי מאוד של הנכס, אשר ערכו נאמר בלמעלה ממיליארד שקל", נכתב.
3 צפייה בגלריה
המתחם של מרלוג צריפין
המתחם של מרלוג צריפין
המתחם של מרלו"ג צריפין
(צילום: טל שחר)
איסתא מוסיפה ומתארת כיצד למרות הקשים הרבים פעלה להגיש הצעה מהירה, שלאחריה הגיעה הצעה לכל המציעות להגיש הצעת מחיר משופרת (מבלי שנחשפו למחיר הגבוה ביותר שהוגש), גם בפעם השנייה - בתוך סד זמנים קצר. איסתא מציינת כי אינה יודעת אם המציעים שהגישו את הצעתם במועד השני הגישו גם הצעה במועד המקורי, "או שמא ישנים גורמים שהגישו לראשונה, ובאופן פסול, הצעה במועד שנקבע להגשת המעת מחיר משופרת".
“פוטנציאל לניגוד עניינים”
איסתא מתייחסת במכתב לחשיפת “כלכליסט” אודות הפער בין ההצעה שהגישה לבין ההצעה שזכתה - פער של 12 מיליון שקל בלבד - שלמרות היותו זניח לא טרחו בקופה לבצע התמחרות כפי שתכננו במקור. "אופן ניהול ההליך למכירת הנכס, שערכו נאמד כאמור בסכומים כספיים משמעותיים ביותר, על ידי הקרן, ובייחוד קביעת סד זמנים בלתי סביר, מעורר תמיהות וסימני שאלה רבים.
אלה משליכים על המניעים העומדים מאחורי התנהלותה של הקרן, אשר יש להניח שיתבררו בהמשך, ולאחר גילוי המידע המצוי בידי הקרן. לתמיהות המתעוררת בעניינו מצטרפת העובדה, אשר התבררה לאיסתא בעקבות בירורים שנערכו לאחר קבלת תוצאות ההליך, כי על פני הדברים, ובמלוא הזהירות המתבקשת בשלב זה, נראה כי קיים בענייננו מארג קשרים, בעל פוטנציאל ממשי ומובהק לקיומו של ניגוד עניינים".
איסתא מוסיפה וכותבת: "מבירורים שערכה איסתא לאחר קבלת תוצאות ההליך - בירורים שערכה עקב אותות מחשידים לגבי תקינות ההליך וניהולו באופן שוויוני והוגן - מתברר כי ההליך התנהל באופן לא שקוף, תוך דחיקתם של בעלי תפקידים בקרן אשר ביקשו להיות נוכחים בעת פתיחת המעטפות.
בהתאם, אין זה ברור כלל ועיקר כיצד התנהל הליך פתיחת המעטפות, מה היו תוצאות האמת עם פתיחת המעטפות שהוגשו לפני המועד המקורי, מה היו תוצאות האמת עם פתיחת המעטפות שהוגשו לפני המועד שנקבע להגשת ההצעות המשופרות - ובכלל - האם ההליך התנהל לפי כללים יסודיים ובסיסיים, אשר חלים על הקרן נוכח בחירתה לקיים הליך פומבי ונוכח מאפייניה הציבוריים, ובראשם, עקרון השוויון, השקיפות וההגינות".
באיסתא מציינים נוכח בחירתה של הקרן לקיים הליך פומבי למכירת הנכס, הרי שחלים עליה החובות הבסיסיות לטענתם מתחום דיני המכרזים. "הקרן אינה רשאית לנהל את ההליך כראות עיניה באופן נסתר מהעין, ותוך הפרת חובות בסיסיות החלות עליה, ובראשן עקרון השוויון, עקרון השקיפות, חובת תום הלב וההגינות. ואולם למרבה הצער, בנסיבות העניין שלפנינו, ואף שמדובר במכירת נכס בעל שווי כלכלי מאוד משמעותי על ידי הקרן, רב הנסתר על הגלוי".
בשורה התחתונה דורשת איסתא "להימנע מביצוע כל פעולה שמטרתה או תוצאתה הליכי קידום הליכי הזכייה והתקשרות עם הזוכה".
עדיין לא ברור אם איסתא אכן תרחיק לכת ותפנה לערכאות משפטיות, שכן זהו מהלך חריג בנוף העיסקי. איסתא, וכמוה גם מתמודדים אחרים במכרז, ביניהם נצבא ומבנה, צפויים להמתין להתפתחויות בתוך הקרן וכנראה גם מעבר לקרן עצמה, כדי להגיע להליך התמחרות בין המובילות במכרז.
בקופת הסוכנות סירבו להתייחס.