סגור

ניצחון לתושבים: תדיראן לא תוכל להקים מפעל סוללות בגבעת ברנר

בית המשפט קיבל את עתירת התושבים וקבע כי המפעל שמתכננת תדיראן להקים אינו עומד בהוראות לשמירה על איכות הסביבה ולכן הקמתו אסורה. החלטת ועדת הערר לאשר את הקמת המפעל בוטלה

ניצחון לתושבי גבעת ברנר: בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את העתירה שהגישו למעלה מ-500 תושבי גבעת ברנר והסביבה והמועצה האזורית גבעת ברנר, וקבע כי חברת תדיראן סוללות לא תוכל להקים מפעל לייצור סוללות בתחום היישוב, מאחר שהמפעל אינו עומד בהוראות לשמירה על איכות הסביבה. יובהר כי לחברת חברת תדיראן סוללות לגביה ניתן פסק הדין, אין כל קשר לחברת תדיראן גרופ העוסקת בתחום המיזוג, טיהור האוויר והסולאר.בשנת 2016 רכשה תדיראן את המגרש ב-100 מיליון שקל, כדי להעתיק אליו את מפעל הסוללות הממוקם בקריית עקרון במטרה להרחיבו. בינואר 2017 החלה החברה לקדם בקשה להיתר בנייה להקמת המפעל על המגרש, ולטענתה נתקלה בקשיים רבים מצד הוועדה המקומית והמועצה האזורית שאינן מעוניינות בכך בשל התנגדות התושבים. ב-2019 דחתה הוועדה המקומית את התוכנית שהגישה תדיראן, וזו הגישה ערר לוועדת הערר המחוזית על ההחלטה. הוועדה קיבלה את הערר של תדיראן ואישרה את התוכנית, בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

1 צפייה בגלריה
שטח גבעת ברנר תדיראן רוצה להקים עליו מפעל
שטח גבעת ברנר תדיראן רוצה להקים עליו מפעל
השטח בגבעת ברנר בו תוכנן המפעל
(צילום: מועצה אזורית ברנר)

התושבים והמועצה האזורית הגישו עתירה לבית המשפט נגד החלטת ועדת הערר, בה טענו כי מפעל הסוללות עתיד להוות מקור סיכון משמעותי לאוכלוסייה, ובמיוחד לתושבי גבעת ברנר והסביבה, שהמפעל מתוכנן להיבנות סמוך מאוד לבתיהם, וזאת לנוכח סוג החומרים שעתידים להיות מאוחסנים בו וכמויותיהם. חומר הגלם העיקרי שבו עתיד להיעשות שימוש במפעל, באופן שוטף ובהיקפים גדולים, הוא תיוניל כלוריד, הנחשב רעיל יותר מאמוניה.
בדיקת מומחה מטעם העותרים, המהנדס דורון שוורץ, שבוצעה בהתאם לתרחישי הסיכון המופיעים במדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד להגנת הסביבה, מצאה כי בתרחיש של דליפה חמורה טווחי הסיכון מהמפעל מגיעים ל-1.8 ק"מ. גם המשרד להגנת הסביבה קבע כבר ביולי 2020 כי מפעל הסוללות אינו עומד במדיניות מרחקי ההפרדה, ועל כן לא אושר על ידו.
"ההקמה אסורה במיקום זה"
השופט צבי דותן קיבל את עמדת התושבים והמועצה האזורית, וקבע שהקמתו של המפעל המתוכן במקום אסורה, וזאת לאור הוראות תוכנית בניין עיר שחלה במקום, לפיה "לא תותר הקמת מבנים שאינם עומדים בהוראות ובדינים לשמירה על איכות הסביבה".
בית המשפט נסמך על קביעות המשרד להגנת הסביבה לפיהן לא ניתן לאשר את הקמת המפעל במיקום המוצע, מאחר שאינו עומד במדיניות מרחקי ההפרדה. הוא הזכיר את חוות דעת המומחה שהוגשה מטעם העותרים לעניין טווחי הסיכון מהמפעל וקבע כי "לא יכול להיות ספק בכך שהמפעל לייצור סוללות, המתוכנן לקום על ידי תדיראן, איננו עומד בהוראות לשמירה על איכות הסביבה, ולכן אסורה הקמתו במיקום זה".
בית המשפט קבע כי ועדת הערר לא היתה רשאית לאשר את הבקשה להיתר בנייה, גם לא "בכפוף לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה", שכן הבנייה והשימוש המבוקשים אינם מתאימים לתוכנית.
לפי ההחלטה, "כאשר מונחים בפני ועדת הערר הן חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה והן אישורים של גורמי המקצוע הבכירים במשרד להגנת הסביבה, ואשר לפיהם לא ניתן לאשר הקמת המפעל במיקום המוצע, מאחר שאינו עומד במדיניות מרחקי הפרדה, חייבת היתה ועדת הערר לדחות את בקשת ההיתר בהיותה סותרת את התוכנית, שהרי התוכנית מחייבת עמידה בהוראות לשמירה על איכות הסביבה, ובקשת ההיתר איננה עומדת בהוראות הללו. אין צורך שהתנאים הקונקרטיים של המשרד להגנת הסביבה ייקבעו בתוכנית גופה. די בכך שהתוכנית אוסרת להקים מבנה שאינו עומד בהוראות לשמירה על איכות הסביבה".
"לשמחתנו בית המשפט קבע שאכן הבריאות ואיכות החיים שלנו קודמת לכל", מסר ראש המועצה האזורית ברנר דורון שידלוב. "ביחד עם תושבים אנחנו מובילים מאבק לשמירה על בריאות התושבים ונמשיך וניאבק עד שנשיג את מטרתנו".
את התושבים ייצגו עורכי הדין אלי וילצ'יק ומירב ברנע ממשרד כהן, וילצ'יק ושות', ואת המועצה האזורית ייצג עו"ד שחר בן עמי ממשרד שרקון, בן-עמי, אשר ושות', ועו"ד מיכה גדרון.