סגור

באיחור של 20 שנה: עסקה שביצע מפעל המלט נשר השתלמה גם לעירייה

הסכם פשרה שנחתם לאחרונה בין עיריית נשר למפעל המלט בעיר קובע כי העירייה תפקיע קרקע בשטח של כ-8 דונם, עליה ישלם המפעל דמי השבחה; זאת, לאחר שבשנת 2018 התגלה לוועדה המרחבית "מורדות הכרמל" כי המגרש התגלגל לבעלות של חברת כלל תעשיות, בעסקה שנערכה בשנת 2001 ולטענת העירייה לא דווחה לה

הסכם פשרה שנחתם לאחרונה בין עיריית נשר למפעל המלט בעיר קובע כי העירייה תפקיע קרקע בשטח של כ-8 דונם, עליה ישלם המפעל דמי השבחה. מדובר במתחם בנוי הצמוד למפעל המלט נשר, ולמגרש הכדורגל העירוני. במתחם פועלות כיום "חממות מחקר" המשמשות למחקר, פיתוח ומדע (פארק המדע נשרים) ועל השטח קיימות זכויות בנייה נוספות, שמכוחן הוצא גם היטל ההשבחה.
המתחם היה בבעלות מפעל נשר אך שימש את העירייה במשך שנים, מכוח הסכמים שנחתמו בינה לבין המפעל, אך מבלי שיועבר לבעלות העירייה. בשנת 2018 התגלה לוועדה המרחבית "מורדות הכרמל" כי חברת כלל תעשיות מכרה את המגרש לחברה בת שלה, ובוועדה המרחבית לא הבינו כיצד המתחם, שבבעלות מפעל נשר, התגלגל לבעלות של כלל תעשיות. לאחר בירור התברר לעירייה כי לפני 20 שנה, בשנת 2001, מכרה נשר את המגרש לכלל תעשיות בעסקה שלטענתה לא דווחה לה.
העירייה דרשה לגבות היטלי השבחה בגין עסקת העבר, ומפעלי נשר הגישה ערר לוועדת הערר המחוזית בו נטען להתיישנות לנוכח השנים הרבות שחלפו, וכן כי הדרישה להיטל השבחה לא היתה צריך להיות מופנית אליה, כיוון שהתוכנית נועדה לשרת את עיריית נשר ולא אותה.
1 צפייה בגלריה
שקי מלט שק מלט מפעל נשר
שקי מלט שק מלט מפעל נשר
מפעל נשר
(צילום: דנה קופל)
במסגרת הסכם הפשרה, שנקבע לאחר הליך משפטי שהתנהל בוועדת הערר לפיצויים במחוז חיפה, המפעל והעירייה הסכימו על קיזוז סכום כספי מדרישת תשלום היטל השבחה שהוציאה הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה למפעל המלט. לאחר הקיזוז, ישלם המפעל לוועדה המרחבית כ-300 אלף שקל והעירייה תשלם למפעל סכום דומה.
את העיריה ייצגו עורכי הדין שחר בן עמי ורועי בראונר ממשרד שרקון, בן עמי, אשר ושות'; את מפעל המלט ייצג עו"ד יעקב כהן; ואת הוועדה המקומית מורדות הכרמל עו"ד ליאורה אפרתי.