סגור

ועדת הערר נגד רדימיקס: השיקול הסביבתי גובר על תב"ע מאושרת

מאבק שמנהלת חברת הבטון רדימיקס להקמת מפעל באזור התעשייה רמלה הוביל להחלטה חריגה של ועדת הערר המחוזית, לפיה העירייה רשאית לסרב להנפיק היתר בנייה בשל פליטת אבק באזור שחורגת מהתקן: “קודם יש להגן על בריאות הציבור"

העלייה בהיקפי הבנייה והפיתוח מגדילה את הצורך בבטון, אלא שהשטחים שבהם ניתן להקים מפעלי בטון הולכים ומצטמצמים, בין היתר בשל שיקולים סביבתיים. מאבק שמנהלת חברת ייצור הבטון רדימיקס על הקמת מפעל נוסף באזור התעשייה רמלה הביא לאחרונה להחלטה חריגה של ועדת הערר המחוזית, שלפיה העירייה (ועדה מקומית) רשאית לסרב להנפיק היתר בנייה גם כשיש תוכנית תקפה, אם על כף המאזניים מונחים לצד השיקולים התכנוניים, גם שיקולים סביבתיים.
ועדת הערר של מחוז מרכז דחתה ערר שהגישה רדימיקס נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמלה, שסירבה להנפיק לה היתר בנייה להקמת מפעל לייצור בטון. ההחלטה ניתנה אף שמדובר במגרש עם תוכנית תקפה להקמת מפעלים תעשייתיים. הנימוק העיקרי לסירוב הוא זיהום אוויר חריג באזור התעשייה הנובע מריבוי המפעלים בו, מהם ארבעה מפעלי בטון. רדימיקס טענה שסירוב העירייה בלתי חוקי, שכן תוכנית הבנייה מאושרת, ומקור הזיהום הוא היעדר אכיפה מצד עיריית רמלה בנושא המפעלים המזהמים הפועלים במקום.

”עוול שזועק לשמים”

מהערר, שהוגש באמצעות משרד ש. הורוביץ, עולה כי רדימיקס, שמפעילה כ־60 מפעלי בטון ברחבי הארץ, שכרה בסוף 2019 מחברת הבורג מגרש באזור התעשייה רמלה במטרה להקים בו מפעל על סמך תוכנית מאושרת. בפברואר 2020 הגישה רדימיקס בקשה להיתר בנייה להקמת מפעל. בספטמבר 2020 הגישו שלושה מפעלים הפועלים באזור התעשייה, המיוצגים על ידי עורכי הדין כרמית רבי ואלי וילצ'יק ממשרד כהן וילצ'יק, התנגדות לוועדה המקומית נגד מתן ההיתר בטענה כי הקמת המפעל עשויה להחריף את זיהום האוויר במקום.
3 צפייה בגלריה
מיכאל וידל ראש עיריית רמלה
מיכאל וידל ראש עיריית רמלה
ראש עיריית רמלה מיכאל וידל. נדרש לפעול להפחתת הזיהום
(צילום: קובי קואנקס)
בחוות דעת של ד"ר מוקי שפר שצורפה לערר צוין כי כניסה של מפעל בטון נוסף, הגדול בכמה סדרי גודל מהמפעלים הקיימים כיום, תחמיר את ריכוזי האבק, שגם כך כבר חורגים מהתקן במאות אחוזים, מסכנים את העובדים באזור התעשייה ופוגעים בתהליכי הייצור של המפעלים בסביבה. לדבריו, אזור התעשייה נמצא כבר מעבר לכושר הנשיאה הסביבתי שלו: במפעלים שונים דווחו מקרים של קשיי נשימה ונגרמו תקלות בציוד.
במרץ 2021 דחתה הוועדה המקומית את הבקשה להיתר על בסיס דו”ח סביבתי הנוגע לאזור התעשייה, שערכה שרון אטנר, מנהלת מחלקת איכות סביבה בעירייה ונציגת המשרד להגנת הסביבה. על פי הדו”ח, באזור התעשייה קיימים ריכוזי אבק גבוהים וחריגה משמעותית של ערכי חלקיקים מהערכים המותרים בתקנות, ועל כן יש לאסור על הקמת מפעל נוסף עם פוטנציאל מפגעי אבק.
לטענת רדימיקס, חוות הדעת מוכיחה כי אין מניעה תכנונית להקים את המפעל, והטעם היחיד לסירוב הוא ריכוזי אבק שקיימים כבר היום באזור התעשייה ללא קשר למפעל המבוקש, וזאת עקב היעדר אכיפה מצד העירייה והמשרד להגנת הסביבה ותחזוקה רשלנית וארוכת שנים של העירייה, שהשאירה שם דרכים לא סלולות, שניקיונן הלקוי גורם להחרפת מצב האבק עם כל תנועה של כלי רכב באזור התעשייה. את ההחלטה לשלול את היתר הבנייה המבוקש מכנה רדימיקס בערר "עוול שזועק לשמים".
3 צפייה בגלריה
איזור התעשייה רמלה מפעל נשר מלט
איזור התעשייה רמלה מפעל נשר מלט
איזור התעשייה רמלה
(צילום: אריאל שרוסטר)
עוד נטען בערר כי מניעת כניסת מפעלים חדשים לאזור גם מיטיבה עם המפעלים הקיימים, ומביאה למצב אבסורדי ובלתי מתקבל על הדעת של "החוטא יוצא נשכר". בעוד המפעלים המפרים ממשיכים לפעול באין מפריע, דווקא רדימיקס ויזמים אחרים נאלצים לשלם הן את מחיר הפרות הדין מצד המפעלים הקיימים והן את מחיר ההזנחה ארוכת השנים מצד העירייה בתחזוקת הדרכים וניקיון אזור התעשייה.

”חריגה בפליטת אבק”

ועדת הערר של מחוז מרכז, בראשות עו"ד יריב בן חיים, דחתה את הערר וקבעה כי יש הצדקה למניעת ההיתר, אך על הרשויות לפעול לתיקון המפגע החמור הקיים באזור התעשייה, ועל הוועדה המקומית לקיים דיון נוסף בבקשה להיתר בעוד תשעה חודשים, בתקווה כי בעקבות טיפול הרשויות איכות האוויר תהיה גבוהה יותר ותאפשר הנפקת היתר למפעל נוסף. "אין מחלוקת כי קיימות באזור התעשייה חריגות ניכרות מהתקינה הרלוונטית לערכי איכות אוויר בשל פליטות אבק", קבעה ועדת הערר, והוסיפה כי "נוכח הערך החשוב של הגנה על בריאות הציבור יש הצדקה להכיר בסמכות לסרב להיתרים במצב קיצוני של זיהום אוויר, גם שמצב זה נובע ממקורות מצרפיים ולא רק מהפעילות המבוקשת כלשעצמה".
3 צפייה בגלריה
אלי וילצ'יק
אלי וילצ'יק
עו"ד אלי וילצ'יק
(צילום דודי ארדון)
עם זאת ציינה ועדת הערר כי אף שאינה מחווה דעתה בנושא הגורם האחראי לזיהום האוויר, על הרשויות לנקוט מיד אמצעים שיאפשרו את מתן ההיתר בקרוב. "אין מחלוקת של ממש שהמפעל עומד בדרישות סביבתיות כשלעצמו, ועדיין צפויה ממנו תוספת לזיהום האוויר הכללי ולרבות בתנועת כלי הרכב הכבדים אליו וממנו. מקובל עלינו שיש קושי בעמדה שלפיה מתן ההיתר לשימוש תואם תוכנית יימנע לתקופה ניכרת. למעשה יש להצטער על כל עיכוב במימוש זכויות, גם אם יש מגבלות סביבתיות על מימושן. בפרט שמדובר בתעשייה נדרשת ובתקופה של משבר דיור".
עוד נכתב בהחלטה: "יש לצפות שטיפול הרשויות בזיהום האוויר הקיים והחריג באזור התעשייה יהיה נמרץ ודחוף באופן ההולם את חומרת המצב לטענתן הן עצמן, ויש לקוות שטיפול הרשויות יישא פרי בקרוב. בנסיבות האמורות של חריגות כה ניכרות מערכי היעד, ונוכח הצהרת הרשויות השונות שהחלו לטפל במצב זיהום האוויר, יש הצדקה לעת הזו במניעת היתר הבנייה עד להפחתה ניכרת בערכי זיהום האוויר. אנו סבורים כי יש לאפשר לרשויות למצות למשך תקופה נוספת פעולות ניטור, טיפול בתשתיות דרך, ניקיון, הטלת מגבלות תנועה ופעולות אכיפה, באופן שיביא להטבה של ממש ברמת איכות האוויר באזור התעשייה. על הוועדה המקומית יהיה לדון מחדש בבקשת ההיתר בתוך תקופה נוספת לא יאוחר מתשעה חודשים מהיום. יש לצפות שבתקופה זו הפעולות שיינקטו יביאו להטבה של ממש ברמת זיהום האוויר באופן שיאפשר את מתן ההיתר".