סגור

פרק הדיור בחוק ההסדרים: התנגדויות יתחילו לעלות כסף

על פי חוק ההסדרים, במטרה להפחית את ההתנגדויות שתוקעות פרויקטים - הגשת עררים תעלה כסף; במקביל יוטל מס חדש על מגרשים הסמוכים לתחנות עתידיות של המטרו, שייהנו מעליית ערך משמעותית; המדינה תפתח שכונות במקום עיריות שיגררו רגליים; וניתן יהיה להסב 50% משטחי המשרדים המתוכננים למגורים


פרק הדיור בחוק ההסדרים שפורסם אתמול בלילה כולל שורה של שינויי חקיקה שנועדו להתמודד עם חסמים שמעכבים בנייה למגורים. בנוסף האוצר מבקש להוביל רפורמה שאמורה לאפשר לרשויות מקומיות לשנות במהירות ייעוד קרקע ממשרדים למגורים.
במקביל חקיקה חדשנית נועדה לממן חלק ניכר מפרויקט המטרו שעלותו המוערכת 150 מיליארד שקל, זאת באמצעות מס חדש שיוטל על בעלי מגרשים סמוכים לתחנות המטרו העתידיות, מס שנובע מעליית הערך החזויה של אותם מגרשים.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה ב רחוב שפע טל ב גבעתיים
אתר בנייה ב רחוב שפע טל ב גבעתיים
אתר בנייה בגבעתיים
(צילום: אוראל כהן)
הדברים האלה מופיעים במצגת שהפיץ אתמול משרד האוצר, ובה עיקרי הרפורמות שהממשלה מבקשת להכניס לחוק ההסדרים.
המענה לחסמי בנייה למגורים יינתן באמצעות כמה שינויי חקיקה שנועדו להתמודד עם עיכובים שמקורם בעיקר בשלטון המקומי. על פי הערכות, יש כיום בצנרת תוכניות לבניית עשרות אלפי דירות, אך הן תקועות בגלל משא ומתן ממושך בין העיריות למשרד הבינוי או רשות מקרקעי ישראל על היקף הבניה, ומימון הפיתוח.
באוצר מציעים להניח אקדח על שולחן המשא ומתן. על פי הצעתם לאחר הודעה של המדינה לעירייה כי בכוונתה לשווק קרקע המיועדת לבנייה למגורים על שטח אותה רשות מקומית, יינתנו לרשות 60 יום להגיב. בתשובתה תצטרך הרשות המקומית להודיע באיזה אופן היא מבקשת לפתח ולממן את התשתיות הנחוצות להקמת השכונה החדשה. אם לא תימסר תשובה, המדינה תיכנס לנעלי הרשות ותפתח את תשתיות המתחם בעצמה.

אדריכלים יוסמכו לחתום על היתרים במקום ועדות מקומיות

רפורמה אחרת בתחום היתרי הבנייה תסמיך אדריכלים מנוסים לחתימה על היתר בנייה במקום הוועדה המקומית. היתרים במסלול זה יחויבו לקבל אישור מכון בקרה, וזאת כדי לוודא את ההיבטים הבטיחותיים במבנה.
במקביל הרפורמה הזו כוללת גם את ביטול האפשרות לקבל הקלה מתוכנית בנייה. כלומר, זכויות הבנייה שניתנות בתוכנית מאושרת יהיו סופיות ולא ניתן יהיה לבקש תוספת.
כמו כן מוצע להטיל אגרות על פנייה לוועדות ערר, שדנות בעררים על תוכניות בניה. ההנחה היא כי אגרות משמעותיות יפחיתו עררי סרק.

רשויות יוכלו להסב 50% משטחי המשרדים המתוכננים למגורים

על פי מנהל התכנון, אושרו בשנים האחרונות תוכניות לבניית עשרות מיליוני מ"ר למשרדים. חלק גדול מהתוכניות האלה לא ימומשו בעשרות השנים הקרובות. באוצר מציעים לאפשר לרשות מקומית לשנות עד 50% משטחי המשרדים המאושרים בתוכניות למגורים. כאשר הכוונה היא לתכנן דירות קטנות המיועדות למשקי בית ללא ילדים (צעירים או בני הגיל השלישי) באופן שיחסוך לרשות המקומית עלויות הכרוכות בפיתוח מוסדות ציבור ומתן שירותים אחרים שנחוצים בסביבה שבה גדלים ילדים.
צעד נוסף הוא לצורך מה שמכונה לכידת עליית ערך הקרקע למימון פרויקט המטרו. במגרשים קרובים לתחנות המטרו מוסדות התכנון יאשרו בניה צפופה ולגובה, יגדילו את זכויות הבניה וכך יעלה שווי המגרשים בעשרות אחוזים. באוצר מבקשים לגבות מס בשיעור של 75% מעליית שווי הקרקע, כאשר 40% ישולמו לעירייה, ו-35% למדינה לצורך מימון פרויקט המטרו.