סגור

בלעדי לכלכליסט
חוק ההסדרים: מגיש ערר על תוכנית עלול לשלם החזר הוצאות

לפי טיוטת חוק ההסדרים שהגיעה לידי כלכליסט, גם מספר העמודים בערר יוגבל לשלושה ובאישור מיוחד לחמישה. בחברה להגנת הטבע מותחים ביקורת וטוענים שהדבר ינטרל את המוטיבציה להגיש עררים

טיוטת חוק ההסדרים שהגיעה לידי כלכליסט טומנת בחובה מגבלות על היכולת של הציבור להשפיע על הליכי התכנון. ראשית הליך הגשת ערר על החלטה תכנונית של וועדת תכנון ובנייה יהיה כרוך באגרה של 650 שקל; עררים על החלטות של וועדה מקומית בענייני היטלי השבחה יעלו אף יותר- 837 שקל עד 1,675 שקל, בהתאם לגבוה סכום היטל ההשבחה שבגינו הוגש הערר.


בנוסף לכך חבוי בחוק ההסדרים סעיף שעלותו הכלכלית על מגיש הערר עשויה להיות גבוה בהרבה. משום שעל פי סעיף זה ועדת הערר תוסמך להטיל על אחד הצדדים תשלום הוצאותיו של הצד שמנגד.
עררים מוגשים כנגד החלטה של מוסד תכנון על אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע), או כאמור כנגד החלטה של וועדה מקומית על גובה היטל השבחה וכיום הם לא כרוכים בתשלום כלשהו. ועדת הערר היא תמיד ערכאה אחת גבוה יותר מאשר מוסד התכנון שכנגד ההחלטה שלו הוגש הערר - כלומר, ועדת ערר מחוזית תדון בעררים על החלטות של וועדה מקומית.
חוק ההסדרים כולל גם מגבלות על הליך ההתנגדויות שהן חלק מובנה בהליך התכנון. על פי ההצעה שמופיעה בטיוטת החוק אורך כתב ההתנגדות לא יעלה על 3 עמודים או באישור יו"ר הוועדה על 5 עמודים.
תוכנית מופקדת לעיון הציבור לפני אישורה הסופי, בשלב ההפקדה הציבור מוזמן להגיש את התנגדויותיו לתוכניות או לסעיפים שונים בתוכנית. במקרה זה הדיון בהתנגדויות מתקיים באותה וועדה שעוסקת באישור התוכנית. אין זה מקרה נדיר כי הוועדה מאמצת התנגדות או חלקים ממנה ומשנה בהתאם תוכנית לפני אישורה.
1 צפייה בגלריה
פרוייקטים של בנייה חדשה ב צפון תל אביב
פרוייקטים של בנייה חדשה ב צפון תל אביב
פרוייקטים של בנייה חדשה ב צפון תל אביב
(צילום: ענר גרין)


באוצר מסבירים כי מטרת הרפורמות האלה היא לייעל הליכים בירוקרטיים ולקצר את פרק הזמן שחולף עד אישורה של תוכנית בנייה וזאת במסגרת המאמצים להגדלת היצע הדירות.
אבל אסף זנזורי, רכז מדיניות התכנון בחברה להגנת הטבע טוען כי החקיקה הזו היא "עוד דחיקה של הציבור מהליך התכנון. האפשרות להטיל על מגיש ערר תשלום הוצאות הוא בעייתי משום שאף פעם לא תדע למה לצפות, יש מקרים שבהם עררים נמשכים שנים ובאופן טבעי עלות שכר הטרחה של עורכי הדין והיועצים גבוהה. אני חושש כי הסעיף הזה ינטרל את המוטיבציה להגיש עררים".
באשר להגבלה של מספר עמודי ההתנגדות, אומר זנזורי: "אני סבור שהאפקט יהיה הפוך, זה יגרום לכך שהטענות לא ימוצו בדפים שיוגשו לוועדה ואז הדיונים יהיו ארוכים יותר. יש התנגדויות בסוגיות אקולוגיות וסביבתיות מורכבות שאי אפשר להסביר אותן ב-3 עמודים".