סגור

ועדה ממשלתית ממליצה: לסגור את מפעלי הזיקוק בחיפה תוך 10 שנים

הוועדה בראשות פרופ' אבי שמחון, החליטה שלא לנקוב בתאריך יעד לפינוי התעשיות המזהמות ממפרץ חיפה, אך גיבשה טיוטה מפורטת ובה המלצות ותוכניות לשינוי פניו של המפרץ והפסקת דעיכתה של העיר

ועדת המנכ"לים לעניין מפרץ חיפה ממליצה להפסיק את הפעילות הפטרוכימית במפרץ "בהקדם האפשרי ובתקופה של לא יותר מעשור"; כך עולה מטיוטת המלצות הוועדה לפיתוח וקידום מפרץ חיפה, שמתפרסמת היום. הטיוטה תועבר להערות הציבור ולאחר מכן יגובש נוסח סופי שיוגש לאישור הממשלה.
על פי ההסכמות שהתגבשו בין חברי הוועדה, במהלך עשר השנים הבאות "ינקטו כל הצעדים הנדרשים לשמירה על יציבות וביטחון משק האנרגיה ותכנון מחדש של המטרופולין על בסיס עירוניות איכותית ופיתוח כלכלי, תעסוקתי וסביבתי של אזור המפרץ".
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, שעומד בראש הוועדה אמר היום: "לאחר תהליך ארוך ויסודי שנמשך למעלה מארבע שנים ושיאו בוועדת המנכ"לים בראשותי, מתגבשת ההמלצה סביב ההכרה שטובת למעלה מחצי מיליון התושבים סביב מפרץ חיפה מחייבת את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במתחם בזן, סגירת חוות מכלי הנפט בקרית חיים והעתקת מפעל דשנים לנגב".
לדברי פרופ' שמחון, "לאחר סיום העבודה והערות הציבור נעביר את ההמלצות לבחינת ראש הממשלה והממשלה. יש לבצע את המהלך לסגירת המפעלים תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל".
בפרק ההמלצות בדו"ח המפורט שגובש כותבים חברי הוועדה כי מטרופולין חיפה נמצא "במצב של נסיגה ביחס לכלל המחוזות והנפות במדינת ישראל" בשורה של מדדים המצביעים על פיתוח אזורי, ובכלל זה בהיבטי הגירת האוכלוסייה לאזור וממנו, ובהיבטים של פיתוח כלכלי - בדגש על פיתוח שטחי תעסוקה.
הוועדה הגיעה למסקנה כי לשם שינוי המגמה ולשם קידום ופיתוח המטרופולין, תוך מימוש הפוטנציאל הטמון באזור, יש לפעול ביעילות ובהקדם האפשרי לתכנון מיטבי וחדשני של המפרץ, תוך קביעת ייעודי קרקע שיאפשרו פיתוח האזור לרווחת התושבים, ויובילו להגירה חיובית של מגוון אוכלוסיות אליו.
2 צפייה בגלריה
בתי הזיקוק בזן מפרץ חיפה בתי זיקוק 1
בתי הזיקוק בזן מפרץ חיפה בתי זיקוק 1
בתי הזיקוק בזן מפרץ חיפה בתי זיקוק 1
(צילום: גיל נחושתן)
"ברור כי הימצאות התעשייה הפטרוכימית בלב מטרופולין חיפה מהווה חיץ פיזי המונע את פיתוחו, ובכלל זה נוכח קיומם של חומרים מסוכנים, פליטות של חומרים מזהמים ומטרדים נוספים, המרתיע תושבים ועסקים להשתכן באזור, ולכן מהווה אף גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית והאורבנית של המטרופולין".
לפי הדו"ח, למרות המחלוקות באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה באמצעות קידום תכנון כולל לשם פיתוח וקידום המטרופולין כולו, ואשר יכלול בין היתר את הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם, תוך שקלול כלל האינטרסים הנוגעים לדבר.
על כן, ממליצה הוועדה לקדם באמצעות המשרדים הרלוונטיים ומוסדות התכנון, ובתיאום עם הרשויות המקומיות במפרץ חיפה, תכנון כוללני ומפורט למפרץ, שיאפשרו להפוך אותו "לאזור מוטה מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני, ובתוך כך יחזק את המטרופולין כולו".
ועדת המנכ"לים לבחינת פיתוח מפרץ חיפה הוקמה על ידי הממשלה ב-25 באוקטובר 2020, ונדרשה להניח את המלצותיה תוך 90 יום. הוועדה מורכבת ממנכ"לי משרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, משרד הביטחון, משרד הפנים, מנכ"ל רמ"י ונציגי היועץ המשפטי לממשלה.
הצוות, כאמור, ממליץ על יעד לפיו בתוך עשור תושלם היערכות כלל הגורמים הממשלתיים כך שתופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בטווח זמן זה, בכפוף לעמידה בצרכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית. בכפוף לעמידה בתנאים, תתאפשר הפסקת פעילות התעשיה הפטרוכימית גם במועד מוקדם יותר.
הוועדה ממליצה להקים צוות ממשלתי שמטרתו לקיים משא ומתן עם תשלובת בז"ן וחברת כי"ל, מתוך מטרה להגיע להסכמות עמן בכל הנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד.
כן מוצע לקדם באמצעות מוסדות התכנון והמשרדים הרלוונטיים, את היערכות משק האנרגיה למצב של הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית; להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה, בשיתוף פעולה עם הטכניון וגורמים נוספים מוטי מחקר ופיתוח במטרופולין; להקים צוות ממשלתי נוסף לגיבוש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיה; ולקדם מול קק"ל הסכם למימון ופיתוח של פארק מטרופוליני בלב המטרופולין, סביב נחל הקישון.
כמו כן מוצע כי המלצות הוועדה יעוגנו במסגרת החלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה בהקדם האפשרי ותטיל על כלל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים משימות מפורטות לקידום מימוש ההמלצות, תוך קביעת אבני דרך להתקדמות הפרויקט. לפי ההצעה, החלטת הממשלה תכלול גם צעדי מדיניות משלימים לפיתוח כלכלי וסביבתי של מפרץ חיפה, ובהם: משיכת מפעל עוגן אסטרטגי ומוטה חדשנות טכנולוגית ופעילות נקיה לאזור "לב המפרץ", אשר יעסיק לפחות 500 עובדים; חבילת צעדים סביבתיים הכוללת הפחתת הזיהום מתחבורה יבשתית על ידי הרחבת אזור מופחת פליטות ומעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, הפחתת הזיהום מתחבורה ימית על ידי קידום תכנית "נמלים ירוקים", וכן תוכנית לאומית למעבר מגפ"מ לגז טבעי וחשמל בקרב צרכנים גדולים ומשקי בית.
בכדי לעקוב אחרי יישום התוכנית והסרת החסמים מוצע להקים ועדת מנכ"לים שתתכנס אחת לרבעון מרגע אישור החלטת הממשלה. הוועדה תעקוב אחר הביצוע הכולל של הפרוייקט וזה של מטלות כל משרד; תבחן את ההתקדמות והעלויות הצפויות; ותפעל להסרת חסמים ככל שיתגלו. הוועדה תדווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקט, ותוך שנתיים תמליץ לקבוע מועד מדויק יותר להשלמת התכנון במפרץ ולהפסקת הפעילות הפטרוכימית.
כן מוצע להקים במשרד ראש הממשלה מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה.
2 צפייה בגלריה
פרופסור אבי שמחון 10.8.20
פרופסור אבי שמחון 10.8.20
פרופ' אבי שמחון
(צילום: עמית שאבי)

תגובות

"אנו לא נסכים ולא נקבל כל החלטה על עתידם של עשרות אלפי עובדי בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה, בלי שישמעו את קולנו וישתפו את ציבור העובדים בתהליך קבלת ההחלטות", מסרו בתגובה חנן סונטג, יו"ר וועד עובדי בזן ודורון ניסן, יו"ר מועצת עובדי בזן. "אנו קוראים לראש ממשלת ישראל לדאוג לעתידם של עשרות אלפי עובדים מסורים שעובדים סביב השעון בכל ימות השנה, למען תושבי מדינת ישראל".
יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה, עו"ד שרית גולן שטיינברג, מסרה בתגובה: "לצד ההמלצות המצוינות המופיעות בטיוטה והנוגעות להכרה בכך שמטרופולין חיפה נמצא בדעיכה וחייבים לבצע פעולות ממשיות להצלתו לרבות סגירת התעשייה הפטרוכימית, נקטו חברי הוועדה בשפה זהירה תוך מתן תקופה של כעשור, כאשר כבר היום ברור לדעת אנשי המקצוע שניתן להביא לסגירת בזן תוך חמש שנים. (...) נכונים לנו שבועיים קריטיים של מאבק כדי להביא לתיקון ההמלצה כך שתכלול אמירה נחרצת עם תאריך חלוט לסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה כפי שדרשנו באיגוד ערים להגנת הסביבה ובהתאם לעמדתם של אנשי המשרד להגנת הסביבה".
ארגון אדם טבע ודין מסר: "סוף סוף השכילה המדינה לצעוד בכיוון תום עידן זיקוק הנפט במטרופולין חיפה. לעמדתנו יש לפעול במהירות ובנחישות לסגור את תעשיית הזיקוק הרבה לפני שיסתיים העשור ומצפים כי הממשלה תקבע תאריך יעד מחייב".
מבזן נמסר בתגובה: "למרות הניסיונות לסמן מטרות ללא קשר לעובדות ולהתחייבויות חוזיות של המדינה, חברי ועדת שמחון מבינים את המשמעות של הבטחת רציפות תפקודית במשק האנרגיה והידברות עם התעשייה. כפי שהוועדה קבעה, ישנם פרויקטים ארוכי טווח אשר מהווים תנאי בסיסי וראשוני לכל דיון רציני, בהם הקמת אתרי אחסון תזקיקים ובניית נמל תזקיקים חדש בחיפה. בזן מקווה כי המשך העבודה הממשלתית בנושא יהיה מקצועי, מבוסס נתונים ועובדות, מתוך הבנה את המשמעות הכלכלית שיש לעמידה בהתחייבויות חוזיות, עם חשיבה ארוכת טווח".
השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, מסרה בתגובה: "הצלחנו להוביל בוועדה הסכמה תקדימית בקרב מנכ"לי משרדי הממשלה לכך שתעשיית הזיקוק והתעשייה הפטרוכימית צריכות להיסגר, נושא שהיתה כלפיו התנגדות משמעותית וגורפת. עמדתנו, כפי שהובעה בפני הוועדה, היא שחיוני לקבוע מועד להפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית ומפעל דשנים, על מנת לייצר את המוטיבציה הנכונה לקדם את כל הפעולות הנדרשות כדי להביא לסגירה. בשבועות הקרובים נפעל כדי לעגן את המלצות ועדת המנכ"לים בהחלטת ממשלה, כך שמועד הסגירה הסופי של פעילות המתחם הפטרוכימי וחברת דשנים יהיה אף מוקדם יותר מסוף העשור. סגירת המפעלים הללו היא אינטרס בריאותי וסביבתי, אך גם אינטרס כלכלי. סילוק החומרים המסוכנים והפסקת פליטות מזהמים תביא לפתיחת עסקים חדשים, להקמת תעשיות ירוקות ולהגירה חיובית לאזור. החזון למימוש הפוטנציאל של מפרץ חיפה צריך ויכול להתממש".