$
בורסת ת"א

הוצאות עמוס 17 גררו את חלל להעמקת ההפסד ב-2020 ל-35 מיליון דולר

עלייה בהוצאות פחת, ביטוח, תפעול ומימון של הלוויין, כמו גם ירידת ערך עקב משבר הקורונה, הובילו למינוס בשורה התחתונה, לעומת הפסד של 8.5 מיליון דולר ב-2019; בה בעת, הפעלתו המסחרית של הלוויין תרמה לצמיחה של 6.5% בהכנסות שהסתכמו ב-89 מיליון דולר

אביאור אבו 09:5031.03.21

חלל תקשורת מסכמת את 2020 עם הפסד של כ-35 מיליון דולר - כך עולה מהדו"ח שפרסמה אתמול בלילה (ג') חברת הלוויינים בניהולו של דן זיצ'ק, שנכנס לתפקידו באפריל. את 2019 סיימה החברה בהפסד של 8.5 מיליון דולר.  

 

את העמקת ההפסד הוביל קיטון של 40% ברווח הגולמי לעומת 2019, שהסתכם בכ-17 מיליון דולר, ונבע בעיקרו מגידול בהוצאות פחת, ביטוח ותפעול של הלוויין עמוס 17, שהחל פעילותו בסוף 2019. החברה הציגה הפסד תפעולי של 3.7 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ-17 מיליון דולר ב-2019.

 

מה דעתך על מניית חלל תקשורת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

זאת בעיקר בשל ירידות ערך של 11.5 מיליון דולר בלוויינים עמוס 17 ועמוס 4 שנבעו מקושי בגיוס לקוחות עקב משבר הקורונה. עוד נבעה העמקת ההפסד מעלייה של 23% בהוצאות המימון לאור הפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס 17.

 

הכנסות החברה גדלו בכ-6.5% לעומת 2019 והסתכמו בכ-89 מיליון דולר, כתוצאה מהפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס 17 והצטרפות לקוחות חדשים. ה-EBITDA הסתכם בכ-64 מיליון דולר, עלייה של 2.6% לעומת 2019, בעיקר בזכות צמיחה  בהכנסות מעמוס 17.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בכ-34% לעומת 2019 ועמד על 71.7 מיליון דולר, בזכות גידול בתקבולים ומקדמות מלקוחות החברה ומתשלום מראש עבור ביטוח הלוויין עמוס 17 בתקופה המקבילה.

 

יתרת המזומנים של החברה הסתכמה בסוף התקופה ב-120 מיליון דולר, ירידה של 6 מיליון דולר מרבעון קודם. ההון העצמי של החברה ירד בכ-28% לעומת התקופה המקבילה והסתכם בכ-90.5 מיליון דולר. החוב הפיננסי נטו של החברה עמד על כ-298 מיליון דולר. החברה מדווחת כי צבר ההזמנות למתן שירותי תקשורת עמד ב-1 בינואר על 342 מיליון דולר.

 

מנכ"ל חלל תקשורת דן זיצ'ק מנכ"ל חלל תקשורת דן זיצ'ק צילום: חלל תקשורת

x