$
בורסת ת"א

הקורונה דחפה את חלל תקשורת להפסד של כ-9 מיליון דולר ברבעון השני

ההפסד נובע בעיקרו מירידת ערך של כ-3.4 מיליון דולר בלוויין עמוס 4 לאור קיצור חוזה עם לקוח. הכנסות החברה גדלו בכ-4% והסתכמו בכ-22 מיליון דולר. הרווח הגולמי ירד ב-43% והסתכם בכ-4.5 מיליון דולר; חלל: "ככל שהמשבר ימשך תיתכן שחיקה נוספת בהון העצמי"

אביאור אבו 23:2731.08.20

חלל תקשורת מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם הפסד של כ-8.8 מיליון דולר - כך עולה מהדו"ח שפרסמה הערב (ב') חברת הלוויינים בניהולו של דן זיצ'ק, שנכנס לתפקידו בתחילת הרבעון. את הרבעון המקביל סיימה החברה בהפסד של 3.1 מיליון דולר.

 

ההפסד נובע בעיקרו מירידת ערך בלוויין עמוס 4 וכן מגידול בהוצאות פחת, ביטוח ותפעול של הלוויין עמוס 17. החודש הודיעה החברה כי לקוח קיים המספק שירותי תקשורת באפריקה באמצעות הלוויין עמוס 4, מימש את זכותו החוזית והודיע על קיצור תקופת ההתקשרות, כך שהחוזה יסתיים בספטמבר 2020 במקום ספטמבר 2021. ההכנסות השנתיות מלקוח זה בתחום הסתכמו בסך של כ-3.9 מיליון דולר. בעקבות הביטול ועל רקע משבר הקורונה, החברה רשמה הפרשה לירידת ערך בלוויין עמוס 4 בסך של כ-3.4 מיליון דולר בדוחות הכספיים לרבעון השני 2020. ברבעון הקודם רשמה החברה הפרשה לירידת ערך של כ-8.3 מיליון דולר בלוויין עמוס 17.

 

הכנסות החברה גדלו בכ-4% והסתכמו בכ-21.8 מיליון דולר, לעומת הרבעון השני של 2019, כתוצאה מהפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס 17 בסוף 2019 והצטרפות לקוחות חדשים. על אף המשבר, גדלו הכנסות החברה בלוויין עמוס 17 ב-12% לעומת הרבעון הקודם והסתכמו ב-2.4 מיליון דולר.

 

מנכ"ל חלל תקשורת דן זיצ'ק מנכ"ל חלל תקשורת דן זיצ'ק צילום: חלל תקשורת

 

 

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר, קיטון של 43% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנובע בעיקרו מגידול בהוצאות פחת, ביטוח ותפעול של הלוויין עמוס 17. החברה מציגה הפסד תפעולי של 0.83 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA הסתכם ב-16.6 מיליון דולר, גידול של 5% לעומת התקופה המקבילה, לאור גידול בהכנסות מלקוחות חדשים בעמוס 17 ומירידה בעלויות שיווק ומכירות בעקבות משבר הקורונה.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 8.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. יתרת המזומנים של החברה קטנה ב-18% אל מול התקופה המקבילה ועמדה על 122 מיליון דולר. ההון העצמי של החברה ירד בכ-12.5% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-103 מיליון דולר. החברה מדווחת כי צבר ההזמנות למתן שירותי תקשורת עמד ב-1 ביולי על 345 מיליון דולר, 42 מיליון מתוכם ללוויין עמוס 17.

 

"משבר הקורונה משפיע בעיקר על קצב ההתקשרויות של החברה בחוזים למתן שירותי תקשורת בלוויין עמוס 17 ובלוויין עמוס 4", מציינת החברה. "ככל שהמשבר יימשך, תיתכן שחיקה נוספת בהון העצמי של החברה וכן הרעה ביחסים הפינסיים שלה, לרבות אי עמידה באמות המידה הפיננסיות החלות על החברה מכח שטרי אגרות החוב. בנוסף, הימשכות המשבר עלולה להשפיע לרעה על גיוסים ומיחזור חובות עתידיים".

 

לוויין עמוס 4 של חלל תקשורת לוויין עמוס 4 של חלל תקשורת צילום: חלל תקשורת

 

 

עוד מציינת החברה כי "בעקבות הפסקת הטיסות מישראל ליעדים שונים בעולם, החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת עובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה הקיימים לעובדים וצמצום עלויות. השינוי בפעילות העסקית המתוארת לעיל הביא לחסכון זמני בעלויות כח אדם, שיווק ומכירות בהיקף של כ-0.5 מיליון דולר לרבעון”.

 

החברה תפעל לשיפור מבנה ההון

 

חלל תקשורת מספקת כיום שירותי תקשורת לוויינית ברחבי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה, באמצעות הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 7. באוגוסט 2019 שיגרה החברה, מאתר השיגור בקייפ קנברל שבפלורידה, את הלוויין עמוס 17, שיוצר על ידי חברת בואינג ונועד לתת מענה לעלייה בפעילות התקשורת ביבשת אפריקה.

 

לפני שבועיים דיווחה החברה כי חתמה על הסכם עם לקוח גדול למתן שירותי תקשורת באפריקה בלוויין עמוס 17 ולאספקת ציוד תקשורת ושירותים נלווים נוספים למשך 10 שנים וכי ההכנסות הצפויות לחברה מן העסקה הינן בהיקף של כ-92 מיליון דולר במצטבר לתקופה זו.

 

כמו כן, הודיעה חלל לפני כשבוע כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה לפעול לשיפור מבנה ההון שלה: "החברה עדיין בוחנת חלופות לביצוע המהלך, לרבות מהלך לצמצום מצבת החוב של החברה, ובין היתר בוחנת את האפשרות לביצוע, מלא או חלקי, של רכש חליפין של אגרות החוב לרבות בתמורה להנפקת מניות חדשות שתוצענה על ידי החברה או רכישה עצמית של אגרות חוב שלה ולרבות מהלך של הנפקת מניות, בין אם הנפקת מניות לציבור ובין אם הנפקת מניות בדרך של זכויות לרכישת מניות לבעלי המניות של החברה, או בכל דרך אחרת".

 

כיום נמצאת השליטה (55%) בחלל תקשורת בידי מזרחי טפחות, כלל, מנורה מבטחים, פסגות ואלטשולר שחם, שמימשו את השעבוד שניתן להם על מניות אלו בעקבות הלוואה של 800 מיליון שקל שהעניקו ליורוקום נדל"ן, שכמו חלל תקשורת - הייתה גם בבעלות שאול אלוביץ'. את הגופים הללו מייצג עו"ד חגי אולמן, המשמש כנאמן.

x