$
בורסת ת"א

אול-יר מתכוונת למכור נכסים בהנחה של 20% על השווי בספרים

עשויה להעביר 7.5 מיליון דולר למלווה במטרה למנוע את מכירת הבטוחות שהועמדו לטובתו

יניב רחימי 22:3403.12.20

קרן Mack הודיעה לחברת אול-יר כי היא פועלת למכירת הבטוחות שהועמדו לטובתה במסגרת הלוואת מזנין של 65 מיליון דולר. הבטוחה שניתנה לקרן היא זכויות ההשתתפות, הניהול וההצבעה של תאגיד בחברה שמחזיקה בשרשור בנכס מהותי מאוד של החברה - השלב השני בפרויקט דניזן - בושוויק.

 

יחד עם זאת, Mack הודיעה בכתב ליואל גולדמן, בעל השליטה באול-יר שמכהן גם כיו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה, שהיא תסכים להקים מחדש את ההלוואה לתקופה של 60 ימים עד ליום 3 בפברואר 2021. התנאי לכך הוא שעוד היום (חמישי) אול-יר תשלם לקרן 7.5 מיליון דולר. סכום זה מורכב מתשלומי ריבית עבור חודשים יולי-נובמבר שלא שולמו במועדם, כרית ריבית לחודשיים הבאים, והוצאות הקשורות בהפרת תנאי ההלוואה המקורית. סכום זה מגלם ריבית שנתית אפקטיבית של 19.8%.

 

הנכונות של Mack להקים את ההלוואה מחדש לתקופה של 60 ימים הושגה בתיווכו של רוכש פוטנציאלי שהעביר לאול-יר הצעה לרכישת שישה נכסים בתמורה ל-74 מיליון דולר. יתרת ההלוואה כנגד אותם שישה נכסים מסתכמת בכ-54.4 מיליון דולר ובאול-יר מעריכים שהתזרים שינבע לחברה מהעסקה, אחרי הוצאות עסקה, מס העברה ועמלות פרעון מוקדם, יגיע ל-14 מיליון דולר. העסקה הנרקמת טרם נחתמה, אולם היא כבר מעידה על הצורך והנכונות של אול-יר למכור נכסים תחת לחץ. שווי ששת הנכסים בדוחות הכספיים של אול-יר נכון ל-30 ביוני 2020 עמד על 91.8 מיליון דולר, שווי שגבוה ב-24% מזה שבו הנכסים אמורים להימכר.

 

פרויקט הדגל של אול-יר בבושוויק פרויקט הדגל של אול-יר בבושוויק

 

 

כמו כן, אול-יר מעדכנת שהחברה קיבלה הצעה לנהל משא ומתן עם המשקיע שהעמיד לתאגיד בבעלותה הון מועדף של 35 מיליון דולר, ובנוסף לכך העמיד הלוואה של 55 מיליון דולר לתאגיד שמחזיק בקרקע בגואנוס. מטרת המשא ומתן היא להגיע להסכמות על שינוי תנאי המימון ועל הסכמת המשקיע לויתור על זכויותיו לסעדים שנתונים לרשותו הודות להסכמי ההון המועדף וההלוואה.

 

לבקשת רשות ניירות ערך אול-יר פרסמה דיווח מיידי ובו היא מודיעה שבהתאם לשטרי הנאמנות של אגרות החוב מתקיימות עילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. זאת לאור העובדה שאול-יר לא ביצעה את התשלום למחזיקי האג"ח (סדרה ב') במועד שנקבע והיה אמור להתבצע ב-30 בנובמבר, וכן לאור ירידת דירוג אגרות החוב של החברה לדירוג נמוך מ-Baa3.

 

בסוף יום המסחר בבורסה (ה') אגרות החוב של אול-יר רשמו עליות שערים של עד 8% והחזירו מעט סומק ללחיים של המשקיעים שסיכמו שבוע סוער במיוחד שבו אגרות החוב של אול-יר ירדו בשיעורים חדים שהגיעו עד ל-57%.

x