$
בורסת ת"א

דלק עברה להפסד של 326 מיליון שקל ופירסמה שוב הערת עסק חי

חברת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה סיכמה את הרבעון השני של 2020 עם שורה תחתונה שלילית, לעומת רווח נקי של 190 מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח התפעולי קפץ ב-62% ל-337 מיליון שקל; לקבוצת דלק גירעון של 5.2 מיליארד שקל בהון החוזר סולו, ושל 12.9 מיליארד שקל בהון החוזר המאוחד

גולן חזני 10:5431.08.20

קבוצת דלק פירסמה הבוקר (ב') את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2020, שכוללים הערת עסק חי, כמו בדוח הקודם שפירסמה החברה. 

קבוצת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה מתמודדת עם גירעון של 5.2 מיליארד שקל בהון החוזר סולו, ושל 12.9 מיליארד שקל בהון החוזר המאוחד, נכון לסוף יוני. לצד ירידה משמעותית מתחילת השנה בהון המיוחד לבעלי המניות של החברה וכן כשברקע בנק זר סירב בינתיים לוותר על זכותו לפירעון מיידי של החוב. ההון העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון על 1.42 מיליארד שקל

 

רואי החשבון של החברה ציינו בדוח גם את היקף התשלומים המשמעותי שממתין לה כדי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח. בשורה התחתונה סיימה דלק את הרבעון בהפסד של 326 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 190 מיליון שקל ברבעון השני של 2019. 

יצחק תשובה יצחק תשובה צילום: אייל טואג

 

 

בצד החיובי התייחסו רואי החשבון לעובדה שקבוצת דלק הגיעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח ועם רוב הבנקים הנושים, שלא יעמידו את חובה לפירעון מיידי. לחברה חוב של כ-7 מיליארד שקל. מתוכם 6.7 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ו-340 מיליון שקל לבנקים. קבוצת דלק דיווחה כי במהלך הרבעון פרעה חובות של מיליארד שקל לבנקים ו-550 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.

 

בנוסף לחובות של קבוצת דלק, חברה בת זרה שלה שמחזיקה בשליטה בחברת האנרגיה איתקה חייבת 137 מיליון דולר נוספים לבנק BNP, והיא דיווחה שלפני יומיים הגיעה להסכמות עם הבנק לגבי עילות חדשות להעמדה לפירעון מיידי, כך שגם חוב זה לא עומד בפני איום של פירעון מיידי.

 

בשורת הרווח הגולמי והרווח התפעולי רשמה דלק שיפור כשהכפילה את הרווח הגולמי ל-809 מיליון שקל. הרווח התפעולי קפץ ב-62% ל-337 מיליון שקל.

 

הרווח התפעולי הושפע משתי הפחתות חשבונאיות חד פעמיות שנרשמו ברבעון - הפרשה של 35 מיליון שקל בעקבות מכירת כל אחזקות החברה בכהן פיתוח, והפרשה של 75 מיליון שקל בשל הירידה שנרשמה במהלך הרבעון השני במחיר מניית הפניקס שאילצה את דלק לשערך מטה את הלוואת המוכר שהעמידה לקרנות הרוכשות של הפניקס.

 

הוצאות המימון קפצו ב-87.7% ל-535 מיליון שקל, כתוצאה מעלייה בהוצאות המימון בפעילות האנרגיה בישראל שנבעה בעיקר מהפסקת היוון עלויות האשראי לפרויקט לוויתן.

 

ההתאוששות במחירי הנפט ברבעון השני הביאה לזינוק של 180% בהכנסות החברה הבת איתקה ל-971 מיליון שקל. הרווח הנקי של איתקה עלה ל-102 מיליון שקל ברבעון, לעומת 27 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

דלק דיווחה כי היא מנהלת מגעים למיזוג של איתקה עם חברות אנרגיה בינלאומיות שנסחרות בבורסות זרות, כדי להפוך את איתקה לציבורית. כך שיורדת מהפרק האפשרות של הנפקת איתקה בבורסה.

 

מנכ"ל דלק עידן ולס אמר לאחר הדוחות כי "פעילות הליבה של קבוצת דלק בתחום הגז והנפט המשיכה להוכיח את עצמה גם ברבעון זה, עם עלייה במכירות הגז והנפט בישראל ובים הצפוני. בחודשים האחרונים, על רקע תנאי השוק הנוכחיים, הצלחנו להשלים שורה של פעולות משמעותיות, בהיקפים חסרי תקדים, לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה והגדלת הנזילות. מימשנו נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ביצענו פירעונות מוקדמים לבנקים בהיקף של מעל למיליארד שקל ופירעונות של כ-550 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב, במועדם וכסדרם. פעולות אלה, נותנות לקבוצת דלק רוח גבית להמשך הדרך וליישום מוצלח של האסטרטגיה של הקבוצה".

 

דלק הצליחה בשלב זה לצאת מסחרור שבו איימו מחזיקי האג"ח שלה להעמיד חוב של 6 מיליארד שקל לפירעון מיידי, באמצעות שורה של מימושים שביצעה. בין היתר מכרה החברה את התמלוגים ממאגרי הגז כריש ותנין (318 מיליון שקל); האחזקה בחברת מהדרין (78 מיליון שקל); והאחזקה בפי גלילות, דרך חברת דלק ישראל (720 מיליון שקל). בנוסף מכר תשובה חלק מנכסיו הפרטיים, כולל 71% מחברת אלעד מגורים החדשה תמורת 195 מיליון שקל, ונכסים בשכונת בבלי בת"א תמורת 480 מיליון שקל.

x