$
בורסת ת"א

הבהלה למזומנים: תשובה כבר מכר נכסים ב־4.5 מיליארד שקל

במסגרת מסע המימושים של יצחק תשובה, שנועד לאפשר לו לעמוד בחובותיו, הודיעה אתמול אלעד גרופ הפרטית כי חתמה על הסכם לא מחייב למכירת החברה־הבת אלעד קנדה לרסטר מנג'מנט הקנדית. העסקה, שאמורה להיחתם עד 15 בחודש, תכניס לקופה 508 מיליון דולר קנדי ותשאיר בידי אלעד גרופ נכסים בשווי של 275 מיליון דולר קנדי

חזי שטרנליכט 07:1106.08.20

יצחק תשובה ממשיך במסע המימושים, הן של נכסיו הפרטיים והן של דלק הציבורית שבשליטתו (50%), במטרה לעמוד בפירעון חובותיו וחובות הקבוצה. עד כה מומשו נכסים בשווי 4.5 מיליארד שקל — 1.8 מיליארד שקל באמצעות קבוצת דלק, והיתרה בזרועות הפרטיות שלו (ראו תרשים).  

אתמול הודיעה אלעד גרופ, זרוע ההשקעות הפרטית העיקרית של תשובה, שחתמה על הסכם לא מחייב למכירת אלעד קנדה לרסטר מנג'מנט (Rester Management) ממונטריאול בעסקה שמגלמת לחברה שווי של 783 מיליון דולר קנדי (591 מיליון דולר אמריקאי). המשקיעים עודכנו אתמול במבנה העסקה, שאמורה להיחתם סופית עד 15 באוגוסט. אלעד קנדה נמכרת תמורת 382 מיליון דולר אמריקאי (508 מיליון דולר קנדי), כאשר מחוץ לעסקה יושארו נכסים שיוחסו לאלעד גרופ בהיקף של 207 מיליון דולר (275 מיליון דולר קנדי). ההסכם מגלם לאלעד קנדה שווי הגבוה ב־29% מההון העצמי שדווח בתום הרבעון הראשון השנה.  

 

 

במסגרת העסקה רוכשת רסטר מנג'מנט מגוון נכסים, ובהם את נכסי גלריה (Galleria) ללא חלק משטחי המסחר ואת פורטפוליו נכסי אג'לן. יתר נכסי החברה יוחרגו מהעסקה וייוחסו לאלעד גרופ, אולם יישארו לתקופה מוגבלת, לכל המאוחר עד לפירעון סדרת אג"ח א' של אלעד קנדה ריאלטי, בדרך של הקצאת מניות מיוחדות, שאינן מקנות זכויות הצבעה. זאת כדי לאפשר לחברה ליהנות מתקבולי הכנסות מהנכסים, וכן על מנת לאפשר לה לעמוד באמות המידה הפיננסיות מתוקף סדרות האג"ח שהנפיקה.

 

רסטר מנג'מנט תפקיד דמי רצינות של 10 מיליון דולר קנדי, ועל פי ההסכם תשלם כ־342 מיליון דולר קנדי עם השלמת העסקה. בנוסף תהיה זכאית אלעד גרופ לכ־50 מיליון דולר קנדי עם קבלת זכויות בנייה נוספות בנכסי גלריה ולאנסינג סקוור, ובסכום של עד 20 מיליון דולר קנדי בתמורה לרווחים גבוהים מהמצופה בפרויקט גלריה.

 

אלעד גרופ תוכל להמיר רווחים עודפים עתידיים לתשלום נוסף של 10 מיליון דולר קנדי במועד הרכישה של אלעד קנדה. כמו כן, אפשר יהיה להמיר את התמורה העתידית בשל תוספת זכויות הבנייה ב־20 מיליון דולר קנדי, שישולמו עם השלמת פרויקט אמרלד סיטי בלוק C ופירעון סדרת אג"ח א' — וזאת בשיקול דעתה הבלעדי של אלעד גרופ.

 

עוד עולה מהודעת אלעד גרופ כי היא תהיה זכאית לתמורה נטו של כ־36 מיליון דולר קנדי מפרויקט אמרלד סיטי, וזאת לאחר פירעון האג"ח מסדרה א' שלה. בנוסף, תהיה אלעד גרופ זכאית לתמורה נטו ממכירת שטחי מסחר (Retail) בפרויקט גלריה, ששוויים בעת השלמתם נאמד בכ־60 מיליון דולר קנדי.  

 

 

יצחק תשובה. שיפר עמדות במכירת אלעד קנדה לעומת מו"מ קודם יצחק תשובה. שיפר עמדות במכירת אלעד קנדה לעומת מו"מ קודם צילום: אייל טואג

 

 

הזכויות על הנכסים הפיננסיים (תאגיד נשיונל), לרבות הנכסים סן מישל וסוגראס, המוערכים נכון לתום הרבעון הראשון ב־275 מיליון דולר קנדי, יועברו במלואם לאלעד קנדה, לאחר שלא יידרשו עוד לשם עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות לגבי אג"ח מהסדרות א' וב', ולכל המאוחר עד למועד פירעון סדרת אג"ח א'.

 

הרוכשת הקנדית, כך עולה מההודעה, מתכוונת להמשיך — על פי שיקול דעתה – את העסקת חברי ההנהלה ואנשי המפתח בחברה, והתנתה את העסקה בהמשך העסקת מנכ"ל אלעד קנדה, רפי לזר, לשלוש שנים נוספות. רסטר היא חברת נדל"ן בניהול משפחתי, שכבר יותר מ־100 שנה מפתחת ומנהלת נכסים המשמשים למשרדים, מגורים ומסחר, בעיקר במונטריאול ובסביבתה, אך גם באזורים אחרים בקנדה וכן בארה"ב.

 

העסקה של תשובה עם רסטר מגלמת, בעצם, שיפור משמעותי במחיר שהושג עבור אלעד קנדה. לפני כחודש נחתם מכתב כוונות למכירת 37% מאלעד קנדה תמורת 225 מיליון דולר אמריקאי בעסקה שגם עם קבוצת המשקיעים בה נמנתה רסטר מנג'מנט. עסקה זו, שאמורה היתה לגלם לאלעד קנדה שווי של 608 מיליון דולר — כ־22% פחות משווי בעסקה הנוכחית — לא הבשילה לבסוף.

 

מכירת אלעד קנדה תצטרף למימושים הפרטיים בהיקף של 2.6 מיליארד שקל (כולל עסקת אלעד קנדה), שבמסגרתם מכר תשובה בעיקר קרקעות ונדל"ן. בין היתר נמכרו, באמצעות אלעד מגורים, שני מגרשים בשכונת בבלי בתל אביב תמורת 380 מיליון שקל לאחים חג'ג' ולחברת י.ח דמרי, וכן בוצעו עסקאות נוספות בשכונת בבלי בסכום של 100 מיליון שקל. תשובה גם מכר 71% מחברת אלעד מגורים החדשה תמורת 195 מיליון שקל.

 

במסגרת מסע המימושים הזה היתה גם עסקה אחת שהתפוצצה. בספטמבר נודע כי תשובה ויקיר גבאי מנהלים מגעים למכירת האחזקה של אלעד גרופ הפרטית בפעילות מקבצי הדיור להשכרה סטאר. תשובה וגבאי דרשו עבור החברה, שמחזיקה בכ־14 אלף דירות להשכרה, בעיקר בפלורידה, 1.85 מיליארד דולר. אולם העסקה לא יצאה לדרך והתפוצצה חודש לאחר מכן. בימים אלה מתנהלים מגעים עם גורמים נוספים לגבי עסקת סטאר.

 

במקביל, גם קבוצת דלק מימשה שלל נכסים. בין היתר נמכרו התמלוגים ממאגרי הגז כריש ותנין (318 מיליון שקל); האחזקה בחברת מהדרין (78 מיליון שקל); והאחזקה בפי גלילות, דרך חברת דלק ישראל (720 מיליון שקל).

x