$
בורסת ת"א

מכירת החיסול של תשובה: חברה קנדית תרכוש את אלעד קנדה ב-382 מיליון דולר

אלעד גרופ, החברה האם של אלעד קנדה, מוכרת אותה לחברת הנדל"ן רסטר מנג'מנט ממונטריאול; האחרונה תפקיד דמי רצינות של 10 מיליון דולר קנדי ובכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב עד ל-15 באוגוסט; בתוספת לסכום שישולם, יוחרגו נכסים מהעסקה שייוחסו לאלעד גרופ, בהיקף של 207 מיליון דולר

חזי שטרנליכט 10:5005.08.20
מימוש נוסף בדרך להשבת החובות: חברת אלעד גרופ שבשליטת יצחק תשובה מוכרת את אלעד קנדה לקבוצת רסטר מנג'מנט (Rester Management ) ממונטריאול. המכירה נעשית בתמורה ל-382 מיליון דולר אמריקני (508 מיליון דולר קנדי), כאשר בתוספת לסכום שישולם, יוחרגו נכסים מהעסקה שייוחסו לאלעד גרופ בהיקף של 207 מיליון דולר (275 מיליון דולר קנדי). אלעד גרופ והחברה הבת הנמכרת אלעד קנדה, שתיהן נסחרות בת"א באמצעות סדרות אג"ח. 

 

במסגרת העסקה רוכשת רסטר מנג'מנט את נכסי Galleria, ללא חלק משטחי המסחר, מספר נכסים נוספים ופורטפוליו נכסי אג'לן. יתר נכסי החברה יוחרגו מהעסקה וייוחסו לאלעד גרופ, אולם יישארו לתקופה מוגבלת לכל המאוחר עד למועד פרעון סדרת אג"ח א' של אלעד קנדה ריאלטי - ככל הנראה, בדרך של הקצאת מניות מיוחדות שאינן מקנות זכויות הצבעה. וזאת, בכדי לאפשר לחברה לקבל תקבולי הכנסות מהם וכן על מנת לאפשר לחברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות מתוקף סדרות האג"ח שהונפקו ע"י החברה.

 

 

יצחק תשובה, בעל השליטה באלעד גרופ יצחק תשובה, בעל השליטה באלעד גרופ צילום: עמית שעל

 

רסטר מנג'מנט תפקיד דמי רצינות של 10 מיליון דולר קנדי ובכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב עד ל-15 באוגוסט. על פי תנאי ההסכם תשלם רסטר מנג'מנט סכום של כ-342 מיליון דולר קנדי עם השלמת העסקה. בנוסף תהיה זכאית אלעד גרופ לכ-50 מיליון דולר קנדי עם קבלת זכויות בנייה נוספות בנכסים גלריה ולאנסינג סקוור ולסכום בהיקף של עד כ-20 מיליון דולר קנדי, בתמורה לרווחים גבוהים מהמצופה בפרויקט גלריה.

 

אלעד גרופ תוכל להמיר רווחים עודפים עתידיים לתשלום נוסף של 10 מיליון דולר קנדי במועד הרכישה של אלעד קנדה. כמו כן, אפשר יהיה להמיר את התמורה העתידית בגין תוספת זכויות הבנייה ב-20 מיליון דולר קנדי אשר ישולמו עם השלמת פרויקט אמרלד סיטי בלוק C ופרעון סדרת אג"ח א' וזאת בשיקול דעתה הבלעדי של אלעד גרופ.

 

עוד עולה מהדיווח כי אלעד גרופ תהיה זכאית לתמורה נטו של כ-36 מיליון דולר קנדי מפרויקט אמרלד סיטי וזאת לאחר פירעון אגרות החוב סדרה א' של החברה. בנוסף תהיה אלעד גרופ זכאית לתמורה נטו ממכירת שטחי מסחר (Retail) בפרויקט גלריה אשר נאמדים בעת השלמתם בכ-60 מיליון דולר קנדי.

 

הזכויות על הנכסים הפיננסים (תאגיד נשיונל), לרבות הנכסים סן מישל וסוגראס, אשר מוערכים נכון לתום הרבעון הראשון בכ-275 מיליון דולר קנדי, יועברו במלואם לאלעד קנדה לאחר שלא יידרשו עוד לשם עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות באגרות החוב סדרה א' ו-ב' ולכל המאוחר עד למועד פירעון סדרת אג"ח א' שהונפקה על ידי החברה.

 

מהדיווח עולה כי בכוונת הרוכשת להמשיך לפי שיקול דעתה את העסקתה של ההנהלה הבכירה ואנשי מפתח בחברה וכי סגירת העסקה מותנית בהמשך העסקתו של מנכ"ל החברה, רפי לזר, לתקופה של 3 שנים נוספות.

 

קבוצת Rester Management הקנדית היא חברת נדל"ן  בניהול משפחתי אשר מזה למעלה ממאה שנים מחזיקה, מפתחת ומנהלת נכסי נדל"ן לשימוש משרדים ומגורים, בעיקר באזור העיר מונטריאול רבתי. פורטפוליו נכסיה של הקבוצה כאמור כולל, בין היתר, נכסי משרדים באזור במונטריאול, נכסי נדלן לשימוש מגורים, מסחר וכן פארקי עסקים במזרח ובמערב קנדה כמו גם בארצות הברית.

x