$
בורסת ת"א

פרטנר הודיעה על הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של 300 מיליון שקל

חברת התקשורת בחרה בהנפקה פרטית ישירות מול המוסדיים, כדי להימנע מהסיכון של שוק תנודתי; הכסף מיועד בעיקר לפירעון מוקדם של חוב החברה וישמש להרחבת סדרה ז'; התשואה עמדה על 3%, כאשר האג"ח נסחרת כיום בתשואה של 2.7%; מעלות נתנה דירוג ilA פלוס

אביאור אבו 11:1429.06.20

פרטנר הודיעה היום (ב') כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה אג"ח פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של 314 מיליון שקל להרחבת סדרה ז'.

 

חברת התקשורת שמנהל איציק בנבנישתי דיווחה כי תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לפירעון מוקדם של חוב החברה באמצעות פדיון מלא או חלקי של סדרת אגרות חוב אחרת בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) קצר יותר. כמו כן, כי מטרת ההנפקה הינה חיזוק מבנה החוב של החברה וזאת באמצעות הארכת המח"מ של החוב.  

  צילום: אוראל כהן

 

 

התשואה נטו עמדה בהנפקה על 3%, כאשר האג"ח נסחרת כיום בתשואה של כ-2.7%. החברה בחרה לגייס בהנפקה פרטית ישירות מול הגופים המוסדיים, ובכך נמנעה מסיכון בהנפקה בבורסה בתקופה של שוק תנודתי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל, וחברת הדירוג מעלות נתנה דירוג ilA פלוס להרחבה.

 

לפרטנר שלוש סדרות אג"ח (ד', ו' ו-ז') בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד שקל. היקף סדרה ז' (קונצרני לא צמוד, מח"מ 4.5 שנים) טרום ההרחבה עומד על כ-450 מיליון שקל והיא צפויה להיפרע בשנים 2027-2022.

 

החוב ברוטו של החברה עמד על 1.8 מיליארד שקל, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2020. במקביל ליתרת מזומנים של כ-1.1 מיליארד שקל, החוב נטו הסתכם בכ-673 מיליון שקל.

 

נראה שהמהלך הנוכחי של פרטנר אינו נובע מצורך פיננסי, כיוון שיכלה לשרת את החוב גם במח"מ קצר, אלא מתכנון קדימה והגדלת הגמישות הפיננסית.

x