$
בורסת ת"א

חברת נמלי ישראל: ירידה של 23% ברווח הנקי - ל-127 מיליון שקל

כך לפי נתוני הרבעון הראשון; ההכנסות ירדו ב-2% לרמה של 213 מיליון שקל; ירידה בהוצאות האחזקה וההפעלה סייעו בהצגת עלייה של 3% ברווח התפעולי לכ-100 מיליון שקל; לגבי השפעת הקורונה מציינת החברה בדו"חותיה כי זו לא היתה מהותית עד כה

ליאור גוטמן 17:1429.05.20
חברת נמלי ישראל, המשמשת כרגולטור של נמלי הים, סיימה את הרבעון הראשון של 2020 בירידה של 23% ברווח הנקי לכ-127 מיליון שקל, כך לפי דו"חות החברה לבורסה. זאת לעומת רווח נקי של כ-165 מיליון שקל ברבעון המקביל בתחילת 2019.

 

 

 

עיון בנתונים הכספיים של חברת נמלי ישראל מעלה שסך הכנסות החברה הסתכמו בכ-213 מיליון שקל, ירידה מינורית של כ-2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדובר בדמי תשתית, שימוש, הכנסות משירותי נמל ושימוש במקרקעין. למזלה של החברה הוצאות האחזקה וההפעלה ירדו בכ-4% (שהסתכמו בכ-88 מיליון שקל לרבעון המדווח), כמו גם ירידה של כ-11% שנרשמה בהוצאות ההנהלה והכלליות (שהסתכמו בכ-25 מיליון שקל ברבעון המדווח). כך שחברת נמלי ישראל יכלה להציג עלייה של כ-3% ברווח התפעולי, שהסתכם בכ-100 מיליון שקל.

 

נמל אשדוד נמל אשדוד צילום: יח"צ נמל אשדוד

 

במהלך הרבעון הקימה החברה שתי חברות בת, זאת לאחר שקלטה את מחלקות הים של נמלי חיפה ואשדוד, כולל נתבי הנמלים, כך שלאחר הקמת שני הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד, חברות הבת החדשות יוכלו לתת שירותים לכל אזור בנפרד ולשני הנמלים יחד.

 

עוד מדווחת נמלי ישראל, שמנוהלת על ידי שלמה ברימן, ש"במהלך שנת 2019 השלימה החברה את ההליכים הדרושים להקמת הקופה המרכזית לקצבה" עבור עובדי החברה. בעקבות הקמת הקופה, הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים שהתנהלו על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, הועברו לקופה במהלך חודש ינואר 2020. עד למעבר הכספים החברה נהנתה מהכנסות מימון, אולם לאחר המעבר נרשמה צניחה של כ-46% בהכנסות המימון של החברה, מכ-115 לכ-62 מיליון שקל. לפיכך, השורה התחתונה היא כאמור ירידה של כ-23% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-127 מיליון שקל.

 

בנוגע למשבר הקורונה החברה מדווחת על פגיעה מועטה, אם בכלל, בפעילות החברה ובנמלי הים עליהם היא אחראית. "בתחילת חודש מאי 2020, בהמשך לתיקון תקנות שעת חירום, החברה חזרה למתכונת עבודה רגילה", כותבים שם, ומחדדים ש"בתקופת הדו"ח לא אירעה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל מצב הנזילות שלה. עם זאת, על בסיס תחזיות שערכה החברה, היא צופה כי משבר הקורונה עלול לגרום לירידה בהכנסות לשנת 2020 באחוזים בודדים שעלולים להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של החברה". במהלך הרבעון הוקדמו תשלומים לספקים כדי לסייע להם לצאת מהמשבר, כאשר חלק מהם דיווחו לחברה על עיכובים שמקורם בקושי לכאורה לקבל עובדים או חומרי גלם. לתפיסת החברה, "בשלב זה לא בוססו עיכובים הנובעים מאירועי הקורונה המצדיקים עיכוב מלוחות הזמנים או השתת עלויות נוספות, ועל הגורמים כאמור לעמוד בלוחות הזמנים על פי ההסכם עמם".

 

עוד מדווחת החברה שהתביעה שהגישה נגדה פז, בדרישה לשלם לה כ-100 מיליון שקל על העברת דלקים בשטחי הנמל, נדחתה ע"י בית המשפט.

x