$
בארץ

חברת נמלי ישראל סיימה את 2019 עם עלייה של 5% ברווח הנקי - 426 מיליון שקל

עם זאת, החברה רשמה גידול בהכנסות המימון בהיקף של כ-358 מיליון שקל - עבור השקעה בפנסיה לעובדי הנמלים השונים; נרשמה ירידה של כ-7% ברווח התפעולי, שהסתכם בכ-390 מיליון שקל

ליאור גוטמן 21:5828.03.20

חברת נמלי ישראל, היא הרגולטור על כלל הפעילות הימית בנמלי הים, סיימה את 2019 ברווח נקי של כ-426 מיליון שקל. מדובר בעלייה של כ-5% לעומת הרווח הנקי שהושג בסוף 2018. אולם עיון בדיווחי החברה מגלה שבמהלך 2019 רשמה החברה גידול בהכנסות המימון ובהיקף של כ-358 מיליון שקל, הכנסות שמקורן ב"השקעה לפנסיה" לעובדי הנמלים השונים.

 

 

 

עיון בדיווחי החברה מלמד שסך הכנסותיה הסתכמו בכ-868 מיליון שקל, לרבות מדמי תשתית (כ-38% מההכנסות) ומדמי שימוש (כ-31% מההכנסות). מנגד נרשמה עלייה של כ-6% בהוצאות אחזקה והפעלה, שהסתכמו בכ-387 מיליון, בעיקר בשל שערוך נכסים (תקן IFRS 16) ועלייה בהוצאות האחזקה. בעקבות כך החברה רשמה ירידה של כ-7% ברווח התפעולי שלה, שהסתכם בכ-390 מיליון שקל.

 

 צילום: אריאל ורהפטיג

 

בכל הקשור למשבר הקורונה, חברת נמלי ישראל היא אחת החברות הנדירות במשק שהפגיעה בהן היא נמוכה יחסית. כל עוד נמלי הים פתוחים ופועלים מסביב לשעון, הכנסות החברה ימשיכו להכנס לקופתה. בחברה מסבירים ש"החברה הוחרגה מתחולת מגבלות הסגר, ובלבד שבהתאם לתקנות עליה לצמצם את מספר העובדים כאמור למספר הדרוש לה לצורך הבטחת פעילותה החיונית. יצוין כי בהתאם, למועד הדו"ח החברה עובדת במתכונת מצומצמת, וזאת מבלי לפגוע בפעילותה החיונית"

 

בחברת נמלי ישראל מחדדים ש"נכון לסוף 2019 החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות", כאשר לפני מספר ימים היא מימשה הלוואה של כ-500 מיליון שקל מסך קווי האשראי שלה, לתקופה של כשנה. בחברה מדווחים על סך מסגרות אשראי של כ-2.4 מיליארד שקל, כאשר ההלוואה נלקחה בריבית של פריים מינוס 0.68%. כזכור, חברת נמלי ישראל גייסה חוב ונרשמה למסחר לפני כשנה וחצי במטרה לממן את הקמת שני הנמלים הפרטיים החדשים בחיפה ואשדוד. גיוס החוב האחרון על סך מיליארד וחצי שקל הושלם בסוף 2019, חודשים בודדים לפני התפרצות נגיף הקורונה בארץ. בנמלי ישראל מסכמים ש"על פי הערכות ראשוניות של החברה, נכון למועד הדו"ח, לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה".

 

שיאן השכר בחברה הוא המנכ"ל שלמה ברימן, עם עלות של כ-970 אלף שקל בשנה. במקום השני בטבלת השכר ניצב ראש אגף משאבי ניהול, יצחק שטיינברג, עם עלות שכר של כ-800 אלף שקל, ובמקום השלישי ניצב מנהל הפעלת הנמלים החדשים בחברה, דב פרולינגר, עם עלות שכר של כ-767 אלף שקל לשנה. יו"ר הדירקטוריון, עוזי יצחקי, הוא בעל עלות שכר של כ-263 אלף שקל עבור 50% משרה.

x