$
בורסת ת"א

מידרוג: שיעור החובות המסופקים של אופל צפוי לקפוץ ל-4% לעומת 1.7%

חברת דירוג האשראי משנה את אופק הדירוג של חברת האשראי החוץ בנקאי מחיובי ליציב, אך מציינת לטובה את האמון של אלטשולר שחם בחברה ואת המח"מ הקצר והפיזור הגבוה

רחלי בינדמן 09:4312.05.20

חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה את אופק הדירוג של חברת אופל בלאנס מחיובי ליציב בצל משבר הקורונה. דירוג המנפיק עומד על Baa1. בתרחיש הבסיס שלה צופה מידרוג עלייה בשיעור החובות המסופקים של חברת האשראי החוץ בנקאי המנוהלת על ידי דני מזרחי. זאת בשל הסביבה העסקית המאתגרת, ההאטה הכלכלית במשק ובפרט במגזר העסקים הקטנים והבינוניים ועלייה ברמת הסיכון במספר ענפים אליהם חשופה אופל.

 

במידרוג צופים כי שיעור החובות המסופקים יעלה ב-2020 ל-4%-4.5% לעומת 1.7% ב-2019, כתוצאה מעלייה בשיעור ההפרשות ביחס לתיק האשראי. לאחר מכן צופים במידרוג התמתנות וירידת ההפרשות לסביב 2%-2.5% כתוצאה מהתאוששות המשק וגביית חובות שיסווגו במקור כאבודים. בתרחיש זה צופים במידרוג תשואה על הנכסים של 9%-12% כששיעורי הרווחיות הצפויים בשנת 2020-2021 על אף שיהיו נמוכים ביחס לשנים האחרונות יוותרו בולטים לטובה ביחס לדירוג. יחס המינוף שצופה מידרוג יעמוד על 50%-60%.

 

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס צילום: אוראל כהן

 

 

דירוג החברה משקף את הסיכון הענפי המוערך על ידי מידרוג כבינוני-גבוה, פרופיל עסקי אשר עודנו נמוך, זאת נוכח גודלה היחסי של החברה וריכוזיות המודל העסקי. יחד עם זאת, פיזור טוב של לקוחות גם כתוצאה ממודל הפעילות, פוטנציאל הגידול בתיק ויכולת יצור הכנסות טובה, תומכים בפרופיל העסקי לפי מידרוג לצד נגישות סבירה יחסית למקורות מימון.

 

במידרוג גם סבורים כי האחזקה של אלטשולר שחם בהון של החברה משפיעה לחיוב על פרופיל העסקי והמוניטין שלה, וכי פרופיל הסיכון של החברה סביר ומושפע לחיוב ממח"מ התיק הקצר ופיזור מושכים (של צ'קים – ר"ב) רחב יחסית, אולם עדיין מוגבל נוכח חשיפה ריכוזית לענף הנדל"ן והתשתיות.

 

במידרוג מעריכים כי פוטנציאל הצמיחה בפעילות הליבה של החברה צפוי להיפגע ויוביל לצמצום מתון בתיק האשראי של החברה במהלך 2020, נוכח עליית סיכון תיק האשראי כתוצאה מפגיעה בפעילות העסקית של לקוחות ומושכים של החברה, זאת לצד מדיניות טיוב התיק על ידי החברה. במידרוג מעריכים, כי בשנת 2021 פוטנציאל הצמיחה של התיק, צפוי להיות חיובי אך מתון ביחס לממוצע השנים האחרונות, וזאת כתלות בחזרתו של המשק לשגרה עד תום רבעון השני בשנת 2020 ועלייה בצרכי הנזילות של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים למימון חוץ בנקאי נוכח ירידה בנגישות למימון בנקאי.

x