$
בורסת ת"א

משבר הקורונה הגיע לעידן עופר: משעבד עוד נתח ממניות כיל

בשל ירידת שווי שעבדה החברה לישראל שבשליטת עופר 6.8% ממניות החברה־הבת כיל לבנק זר. המהלך מביא את שיעור מניות כיל המשועבדות ל־21.2% - כמעט מחצית מאחזקתה של החברה לישראל (45.9%); לחברה לישראל חובות של 405 מיליון דולר ובקופתה מזומנים ושווי מזומנים של 590 מיליון דולר

צלי גרינברג 21:4628.03.20

החברה לישראל שבשליטת עידן עופר (47%) ספגה ירידת שווי בחברות־הבנות כיל (45.9%) ובזן (33%) - ונדרשה לשעבודים. על רקע המשבר בשווקים בשל התפשטות נגיף הקורונה, שעבדה החברה לישראל 6.8% ממניות כיל לבנק זר, כך דיווחה בסוף השבוע האחרון. בכך הגיע שיעור מניות כיל המשועבדות ל־21.2% - כמעט מחצית מאחזקתה של החברה לישראל בחברת האגרוכימיה. 15.1% מכלל המניות המשועבדות הן לבנקים זרים, והיתר משועבדות לבנקים ישראליים.

 

 

 

מתחילת השנה צנח השווי של כיל ב־29% וזה של בזן נחתך ב־64.6%. כיום הן נסחרות לפי שווי של 14.7 מיליארד שקל ושל 1.9 מיליארד שקל בהתאמה. בהתאם ירד השווי של החברה לישראל ב־47%, והיא נסחרת לפי שווי של 2.9 מיליארד שקל. ירידה זו כיווצה את שווי אחזקותיו של עופר בחברה לישראל ב־1.2 מיליארד שקל.

 

מה דעתך על מניית חברה לישראל:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

המהלך האחרון לשעבוד מניות כיל נעשה במסגרת הארכת הלוואה שנטלה החברה לישראל מבנק זר. ההלוואה, בהיקף של 150 מיליון דולר, היתה אמורה להיפרע באוגוסט הקרוב. מעבר להגדלת היקף השעבוד, הריבית השנתית עלתה מ־4.03% ל־4.15%. כמו כן נקבע רף מקסימלי של מניות כיל שהחברה לישראל תוכל לשעבד: 23.5% לבנקים זרים ו־26.5% לבנקים ישראליים.

 

לפי תנאי ההלוואה, במקרה שמחירה של מניית כיל יירד מתחת ל־2.4 דולר, הבנק הזר יוכל להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. ביום המסחר האחרון עמד מחיר המניה על 3.08 דולר, כך שמדובר בכרית ביטחון גדולה. נוסף על כך, במקרה שמחירה של מניית בזן ירד מתחת ל־0.23 דולר, החברה לישראל לא תוכל להשתמש במניות של חברת בתי הזיקוק כבטוחה. ביום המסחר האחרון מניית בזן נסחרה במחיר של 0.17 דולר, ולכן במסגרת ההארכת תנאי ההלוואה מניות בזן כבר אינן מהוות בטוחה עבור הבנק הזר.

מכרה אשלג של כיל מכרה אשלג של כיל צילום: בלומברג

 

היקף החוב הכולל של החברה לישראל עומד על 405 מיליון דולר. המזומנים שבקופתה ושווי המזומנים שלה עמדו, נכון לסוף שנת 2019, על 274 מיליון דולר. יחד עם פיקדונות קצרי מועד, היקף הנכסים הפיננסי של החברה עמדו על 590 מיליון דולר. 124 מיליון דולר מתוך סכום זה, נכון למועד פרסום הדו"ח השנתי של 2019, הופקדו כבטוחות עבור אשראי ועסקאות נגזרים. במהלך שנת 2019 נטלה החברה הלוואות של 80 מיליון דולר, פרעה הלוואות של 30 מיליון דולר ומיחזרה חוב של 80 מיליון דולר באמצעות הארכת מועד הפירעון.

x