$
בורסת ת"א

פרטנר בוחנת גיוס הון בישראל של כ-250 מיליון שקל בהנפקת מניות

מחיר המינימום להשתתפות במכרז יעמוד על 14.5 שקל למניה, כאשר המכרז המוסדי ייערך ביום חמישי; את ההנפקה יובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי

אביאור אבו 18:5131.12.19

חברת התקשורת פרטנר הודיעה הערב (ג') כי הדירקטוריון אישר לחברה לבחון אפשרות של גיוס הון בישראל, בהיקף של כ-250 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות לציבור בישראל.

 

 

 

"הצעת ניירות הערך לציבור, אם וככל שתבוצע, תיעשה באמצעות דו"ח הצעת מדף ותהיה כפופה לקבלת אישור דירקטוריון החברה לרבות בקשר עם היקף ההנפקה ותנאיה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב" נכתב בהודעה.

 

איציק בנבנישתי מנכ"ל פרטנר איציק בנבנישתי מנכ"ל פרטנר צילום: עמית שעל

 

במסגרת מהלך גיוס ההון, החברה תנפיק גם מניות ל"גורמים ישראליים" באמצעות הקצאה פרטית, על מנת לעמוד בתנאי הרישיון של החברה, לפיהם בכל עת וגם לאחר מועד ההנפקה, 5% מהון המניות של החברה יוחזקו על ידי גורמים ישראליים, המאושרים על ידי משרד התקשורת. החברה פנתה למשרד התקשורת בעניין זה. לא קיימת וודאות אם ההצעה לציבור תבוצע בפועל, וכן לא לגבי לוחות הזמנים, התנאים והסכום.

 

מחיר המינימום להשתתפות במכרז יעמוד על 14.5 שקל למניה. מחיר מינימום אפקטיבי לגוף מוסדי לאחר הנחת התחייבות מוקדמת של 2.5% יעמוד על 14.4 שקל – דיסקאונט של 8% על מחיר הסגירה היום שעמד על 15.37 שקל. המכרז המוסדי ייערך ביום חמישי. את ההנפקה יובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי.

 

לפני כחודש מונתה אסנת רונן כיו"ר דירטוריון פרטנר, עם התפטרותו של אדם צ'נזוף ודירקטורים נוספים. השינויים בחברה מגיעים על רקע החזרת מניות השליטה להאצ'יסון הסינית מחיים סבן. עתה נמצאת החברה בתקופת ביניים עד להחלטת משרד התקשורת האם לאשר להאצ'יסון, שבשליטת לי קא שינג, לקבל היתר שליטה. החלטה זו צפויה להיתקל בקשיים עקב יחסי הסחר בין ארה"ב לסין שמשפיעים על קבלת ההחלטות בישראל. עורך דין אהוד סול, ממשרד הרצוג פוקס נאמן, מונה ככונס נכסים קבוע למניות.

 

בתחילת דצמבר הצליחה המתחרה העיקרית של פרטנר, סלקום, לגייס בהנפקת מניות כ-300 מיליון שקל בתמורה מיידית, כחלק מתוכנית הבראה מקיפה שפורסמה בשלהי ספטמבר השנה.

 

הכנסות פרטנר עמדו ברבעון השלישי של השנה על 825 מיליון שקל, כאשר החברה סיימה עם רווח נקי של 7 מיליון שקל.

x