בורסת ת"א

צרות באות בצרורות: אפריקה נדרשת בתשלום מס של 60 מיליון שקל

רשות המסים טוענת כי החברה היתה צריכה להכיר בהכנסות ממכירות הנכסים של אפריקה ארה"ב כרווחי הון המחייבים במס - ולא כהפחתות הון. אפריקה תערער: "לא נוצרה לחברה כל הכנסה חייבת במס בגין הפעולות"

אורן פרוינד 15:0623.12.15

בתקופה שאפריקה ישראל נאבקת על כל שקל בקופתה, רשות המיסים הישראלית דורשת ממנה שומת מס של 60 מיליון שקל בגין סיווג לא נכון של הפחתות הון שביצעה לכאורה בחברה הבת (100%) אפי ארה"ב.  

אפריקה דוחה את הדרישה של רשות המיסים וטוענת כי יש לה טענות כבדות משקל כנגד העמדה של רשות המיסים. במידה שרשות המיסים לא תקבל את עמדתה של אפריקה ישראל ותאלץ אותה לשלם את שומת המס ,הכסף בקופתה של אפריקה ירד ל-475 מיליון שקל כנגד פירעונות של 533 מיליון שקל בשנת 2016.

 

שומת המס הגיעה בעקבות ביקורת שערכה רשות המיסים הישראלית בחברה בת בבעלות מלאה של אפריקה ישראל, אליה העבירה את כל התמורה מהמימושים של הנכסים של אפי ארה"ב. נכון להיום לאפי ארה"ב שמנוהלת על ידי חגית לבייב אין כל נכסים - לאחר סדרה של מכירות בשלוש השנים האחרונות במטרה להמשיך לשרת את החוב של אפריקה ישראל.

 

על מנת להעביר את הכסף  את הכסף לחברה בישראל, אפריקה הכירה במימושים כהפחתות הון, בעוד שרשות המיסים טוענת כי מדובר ברווחי הון - המחייבים בתשלום מס. באפריקה מתכוונים להגיש ערעור על החלטת רשות המיסים בתוך חודש כאשר לרשות המיסים תינתן תקופה של שנה לתגובה.

 

באפריקה ציינו כי בהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים, החברה חולקת באופן מוחלט על עמדותיה של רשות המסים וסבורה כי יש לה טענות כבדות משקל כנגד עמדות אלו. החברה מציינת בית היתר את היקף ההשקעה הכולל באפי ארה"ב במהלך השנים (בין באופן ישיר ובין בדרך של המרת הלוואות להון), שהינו גבוה משמעותית מסכום הפחתות ההון שבוצעו על ידי אפי ארה"ב. כמו כן מציינת החברה כסימוכן לטענתה את "היקף ההפסדים שרשמה אפי ארה"ב, העומד במצטבר ליום 30.9.2015 על כ- 850 מיליון דולר".

 

לנוכח האמור, מוסיפה אפריקה, "החברה בדעה, כי הן הוראות פקודת מס הכנסה, והן ההיגיון הפשוט מביאים לידי מסקנה כי לא נוצרה בישראל לחברה ולחברת הבת, כל הכנסה חייבת במס בגין הפחתות ההון כאמור לעיל".

 

בעל השליטה באפריקה ישראל לב לבייב בעל השליטה באפריקה ישראל לב לבייב צילום: עמית שעל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x