$
בורסת ת"א

שריג דורש מחברות הביטוח לחשוף בפניו את הרכב תיק הנוסטרו שלהן

החל מדו"חות הרבעון הראשון של 2012 ידרשו חברות הביטוח לשלוח למפקח על הביטוח רשימה מפורטת של השקעות ההון העצמי שלהן ברמת נייר ערך בודד

רחלי בינדמן 17:3213.11.11

המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, שיגר היום (א')  לחברות הביטוח הוראה לפיה החל מהרבעון הראשון של 2012 ואילך הן ידרשו לדווח לו על בסיס רבעוני את הרכב תיק הנוסטרו שלהן. בפברואר האחרון הוציא המפקח טיוטת חוזר בנושא ואילו אתמול הפכה הטיוטה שעברה את הערות הציבור לחוזר

מחייב.

 

כיום, נדרשות חברות הביטוח לדווח למפקח ולציבור הרחב (דרך האתרים שלהן) רק על הרכב תיק ההשקעות של העמיתים שלהם בקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל ברמת הנייר הבודד.

 

במאי 2009 החליט המפקח דאז ידין ענתבי לדרוש מחברות הביטוח לדווח גם על הרכב תיק הנוסטרו שלהם ברמת פילוח גס של אפיקי השקעה, כלומר חשיפת שיעור החשיפה לאג"ח, למניות ולמזומנים ותרומת כל אפיק לתשואה הכוללת. אלא שכעת דורש המפקח מחברות הביטוח לחשוף בפניו גם את תיק השקעות הנוסטרו שלהם ברמת הנכס הבודד (כלומר ברמת נייר הערך הבודד).

 

חברות הביטוח מחזיקות בהון עצמי שעומד כנגד ההתחייבויות הביטוחיות שלהן למבוטחים. ההון העצמי מהווה כרית ביטחון באופן שהמבוטחים יודעים כי בכל עת חברת הביטוח תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה במלואן. המפקח על הביטוח אף דורש מחברות הביטוח לשמור על עודפי הון מינימאלים מסויימים כדי להבטיח את יציבותו.

 

ההון העצמי של חברות הביטוח הנקרא גם "נוסטרו" מושקע בדרך כלל בשוק ההון, אם כי בהשקעות סולידיות יחסית דוגמת אג"ח מדינה, אך גם בהשקעה מסויימת במניות ובאג"ח קונצרניות, אם כי בשיעורים נמוכים יחסית. בחודשים האחרונים על רקע הירידות החדות בשווקים, גם ההון העצמי של חברות הביטוח התכווץ בהתאם.

 

כך למשל, רק ביום חמישי האחרון דרש המפקח על הביטוח מכל החברות לדווח לו מיידית על היקף החשיפה של תיק הנוסטרו שלהם ושל תיק העמיתים למדינות ה-PIIGS על רקע המשבר החריף במדינות אלו שגרר עלייה חדה בתשואות האג"ח של אותן מדינות ושל אג"ח של גופים פיננסים הפועלים בהן, שלחברות הביטוח יש חשיפה אליהן דרך השקעות הנוסטרו ודרך השקעות כספי העמיתים. החוזר הטרי של המפקח מטרתו לאפשר לו לעקוב באופן צמוד על החשיפה של חברות הביטוח גם ברמת תיק הנוסטרו שלהם להשקעות שונות באופן שיוכל לזהות חשיפות בעייתיות למוצרים מסוכנים או למדינות שנקלעו למצוקה.

 

יודגש כי להבדיל מתיק השקעות העמיתים שנחשף לציבור הרחב דרך אתרי החברות, הרכב תיק הנוסטרו של חברות הביטוח שיועבר לעיני המפקח יישאר חסוי מעיני הציבור הרחב.

 

בחוזר מציין המפקח כי "אופן ההשקעה וניהול כספי הנוסטרו של הגופים המוסדיים משפיע על יציבות הגופים ויכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם. יש חשיבות לכך שהממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון יוכל לקבל תמונת מצב עדכנית בדבר אופן השקעת כספי הנוסטרו שבניהול הגופים המודיים".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x