שוק ההון

מדרוג מעלה דירוג האג"ח של אריסון החזקות

החברה העלתה את דירוג החוב של אריסון החזקות ל-AA באופן שיוריד את הריבית המשולמת למחזיקים ב-2%. המוסדיים: "נאבק במהלך"

רחלי בינדמן 17:4724.07.11

חברת אריסון החזקות שבבעלות שרי אריסון דיווחה היום (א') כי חברת דירוג האשראי מידרוג, העלתה את דירוג האג"ח הפרטיות של חברת אריסון החזקות לדירוג AA, מהלך שיוביל להורדת הריבית המשולמת על האג"ח באופן מיידי ב-2% ל4.9%. זאת כפי שחשף לראשונה "כלכליסט" לפני כשבועיים. מידרוג

בחרה להעלות את דירוג האג"ח בין השאר בעקבות ערבות בנקאית בהיקף של חצי מיליארד שקל שהעמידה בעלת השליטה, אריסון לטובת מחזיקי האג"ח, גם זאת כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט".

 

כזכור, לפני קצת יותר מחצי שנה עוררה אריסון את זעמם של לא מעט גורמים בשוק ההון כשהחליטה להחליף את החברה שדירגה את איגרות החוב הפרטיות שלה שהונפקו למוסדיים. חברת S&P מעלות שהורידה קודם לכן את דירוג האג"ח (בעיקר בעקבות המשבר הפיננסי וההסתבכות של בנק הפועלים עם נכסים רעילים) באופן שהפעיל מנגנון בשטר הנאמנות שהקפיץ את הריבית המשולמת בגינו, הוחלפה בחברה המתחרה, מידרוג. כעת כאמור, התברר שהמהלך מניב פירות. זאת מכיוון שהעלאת הדירוג צפויה להוריד את ועלויות המימון של אריסון בכ־130 מיליון שקל עד פירעון האג"ח. אלא שהמוסדיים, ובהם גופי פנסיה וגמל מהגדולים במשק המחזיקים באג"ח בהיקף של 1.3 מיליארד שקל, מתכוונים להילחם בהעלאת הדירוג בטענה שהאג"ח אינן שוות דירוג שכזה.

 

הנכס המרכזי של החברה הפרטית אריסון החזקות הוא מניות בנק הפועלים (20%) המהוות את הבטוחה המרכזית למחזיקי האג"ח. לפי דוח מידרוג השיקולים המרכזיים לדירוג הם ראשית הערבות של אריסון התורמת לפי מידרוג, לשיפור נזילות החברה שכן בעקבות הערבות משתפר יחס המינוף של החברה מ-40% ל-29%, כאשר לפי הערכות מידרוג במהלך שנת 2011 יחול שיפור ביחס לשיעור של 27%. גורם נוסף שתומך בדירוג לפי מידרוג "הינו היותה של אריסון החזקות נכס אסטרטגי עבור בעלי המניות והוכחת נכונות ויכולת של תמיכה מצד בעלי המניות".

 

לפי מידרוג אמנם גורמי הסיכון של החברה כוללים את תלותה בנכס בודד, מניות בנק הפועלים, לצורך שירות חובותיה, לרבות חשיפה של החברה לתנודות בהון העצמי של הבנק וכן את המגבלות על חלוקת דיבידנדים החלות עליו. אלא שבמידרוג מזכירים כי במאי האחרון קיבל הבנק אישור לחלוקה של עד 30% מהרווחים ברבעון הראשון וכי מדיניותו השוטפת היא לחלק מידי שנה עד כמחצית הרווח הנקי הנובע מפעולות רגילות. מעבר לכך, מציינים במידרוג את השיפור ביחס הון הליבה של הבנק שהגיע נכון לסוף הרבעון הראשון ל-8.10% ויחס הון כולל של 14.1%. בנוסף מציינים במידרוג כי תקנות רגולטוריות חדשות צפויות לחזק את ניהול הסיכונים בסקטור הבנקאי שיביאו לחיזוק ההון של הבנק, שיפור הנזילות שלו והקטנת רמת המינוף שלו.

 

במידרוג מציינים גם כי החמרה בהגבלות על חלוקת דיבידנד מבנק הפועלים, עליה ברמת המינוף של החברה מעל 25%-30% או הורדת דירוג של בנק הפועלים הם גורמים שיוכלו להשפיע לרעה על הדירוג בעתיד.

 

על אף הטענות של מידרוג חלק לא מבוטל מבעלי החוב זועמים על האבסורד שאפילו חלק משטרי ההון של הבנק, שכידוע קודמים בסדר הנשייה למניות המשועבדות להם, מדורגים +A בלבד (על ידי חברת דירוג האשראי מעלות S&P), אז כיצד ייתכן שהאג"ח של אריסון החזקות עצמה יכולים לזכות בדירוג גבוה יותר מצד חברת דירוג האשראי המתחרה מידרוג, ומשכך מתכוונים לנסות ולתקוף את המהלך.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x