• תפריט
בורסת ת"א

עלות שכרו של מנכ"ל פרטנר דוד אבנר ב-2009 - כ-5.6 מיליון שקלים

כך עולה מדו"חות סקיילקס שפורסמו הלילה. הסכום כולל מענק בסך 4 מיליון שקלים, ולאחר פרישתו מכס המנכ"ל יקבל מענקים נוספים בסך כ-11 מיליון שקלים. סקיילקס צופה ירידה של 30% בהכנסות ממכירות מכשירים ברבעון הראשון, למרות גידול בכמות הנמכרת. 9% ממכירות הטלפונים בדצמבר היו אייפונים

גילעד נס 10:3329.03.10

דו"חות סקיילקס שפורסמו הלילה חושפים לראשונה את עלות שכרו של דוד אבנר, מנכ"ל פרטנר. אבנר היה זכאי לשכר חודשי בסך 134 אלף שקלים. בחישוב שנתי עומדת משכורתו על סך 1.6 מיליון שקלים. עבור שנת 2009 קיבל אבנר מענק בסך 4 מיליון שקלים בגין תרומתו לחברה, ובסך הכל הסתכמה עלות שכרו ב-2009 בכ-5.6 מיליון שקלים.

מה דעתך על מניית פרטנר:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

במרץ 2009 קיבל אבנר מענק בסך כמיליון דולר בגין ביצועי החברה בשנת 2008, ומיליון דולר נוספים ישולמו לו 10 ימים לאחר פרישתו מתפקיד המנכ"ל. מענק נוסף באותו היקף ישולם לו בינואר 2011 בגין שנת 2010, ומענק זהה שולם לו, כאמור, בגין שנת 2009. מענק נוסף, המכונה "מענק פרישה", בסך 1.17 מיליון שקלים, ישולם לאבנר במהלך השנתיים וחצי שלאחר פרישתו, בתשלומים חצי שנתיים.

 

לאבנר גם כ-1.32 מיליון אופציות למניות פרטנר, המהוות כ-0.83% מהונה המונפק והנפרע של החברה. נציין כי בהודעת פרטנר על עזיבתו של אבנר את תפקיד המנכ"ל באוקטובר הקרוב נמסר כי הוא זכאי למענקים נוספים, ועל פי עלות שכר ומענקי השימור נראה כי יזכה למענק מצטבר בסך כ-11 מיליון שקלים לפחות עד סוף ינואר 2011.

 

בהסכם ההעסקה של אבנר מצויין כי בתקופה של שנתיים לאחר עזיבתו את התפקיד הוא אינו מורשה לעסוק בפעילות המתחרה בצורה כלשהי עם פרטנר, ולאחר פרישתו מתפקיד המנכ"ל הוא זכאי לחופשת הסתגלות בת שישה חודשים.

 

רווח נקי בסך 211 מיליון שקלים

 

הכנסותיה של סקיילקס הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים ב-2009, כאשר מתוכם כ-916 מיליון שקלים משוייכים להכנסות מפרטנר (מכירת מניות החברה) שנתקבלו מפעילות בת חודשיים בלבד לאחר השלמת תהליך הרכישה. פעילות מכירת הטלפונים הסלולריים של סמסונג הכניסה כ-552 מיליון שקלים, לעומת הכנסות בסך 544 מיליון שקלים ב-2009. 140 מיליון שקלים הגיעו מהכנסות רשת דינמיקה, לעומת הכנסות של 167 מיליון שקלים ב-2008. והכנסות בסך 169 מיליון שקלים מאחזקות בניירות ערך שונים. סקיילקס מחזיקה בכ-44.8% ממניות פרטנר.

 

הוצאות החברה הסתכמו בכ-1.32 מיליארד שקלים, גם כאן רובם (788 מיליון) משוייכות לפרטנר, 493 מיליון שקלים ברכישת טלפוני סמסונג ועזרים נלווים ו-44 מיליון שקלים בהוצאות של רשת דינמיקה. בסיכומה של השנה רשמה סקיילקס רווח נקי בסך 211 מיליון שקלים, כמעט מחצית מהרווח הנקי שרשמה ב-2008 (412 מיליון שקלים). ההפרש בין התוצאות מוסבר ברווח ההון שנרשם ב-2008 בגין מכירת חברת PCH וקבלת דיבידנד בסך 37 מיליון שקלים מהאחזקה בבזן.

 

בסוף 2009 עמדה יתרת המזומנים של סקיילקס על סך של 148 מיליון שקלים, וההון העצמי עמד על 7.1 מיליארד שקלים, לעומת 1.27 מיליארד שקלים ב-2008, אולם הזינוק המרשים נגזר מהאחזקה בפרטנר. יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה עומדת על 147 מיליון שקלים.

 

ירידה של 2.9% בהכנסות מפלאפון, עליה בחברות האחרות

 

המעבר של פלאפון לרשת ה-GSM החדשה, שאיפשר לחברות כנוקיה וסוני אריקסון למכור לראשונה טלפונים סלולריים מתוצרתם גם ללקוחות פלאפון, פגע במכירות של מכשירי סמסונג לפלאפון, והחברה מדווחת על ירידה של כ-2.9% בהכנסותיה מפלאפון. עם זאת, בחברה חזו בעלייה בנתח השוק בקרב סלקום ופרטנר. תוצאות הרבעון הראשון של 2010 צפויות להציג ירידה של כ-30% בהכנסות פעילות ממכר הטלפונים הסלולריים של סמסונג לעומת הרבעון הראשון של 2009, כנגזר מירידת מחירי הטלפונים, ולמרות גידול בהיקף הכמותי של מכירות המכשירים, גידול שסקיילקס צופה כי ימשיך גם ברבעונים הבאים. צבר ההזמנות של החברה בתחום הסלולר ברבעון הראשון של 2010 עמד על 53 מיליון שקלים.

 

למרות הירידה בהכנסות מפלאפון, היתה האחרונה הרוכשת העיקרית של טלפוני סמסונג ב-2009, והניבה לה הכנסות בסך 232 מיליון שקלים, המהווים כ-13% מכלל הכנסות סקיילקס. ההכנסות מסלקום עמדו על 182 מיליון שקלים (10%) וההכנסות מפרטנר הסתכמו בכ-130 מיליון שקלים (7%). יצויין כי ההכנסות מסלקום הוכפלו ב-2009 לעומת 2008, בעוד בפלאפון נרשמה כאמור ירידה קלה ובפרטנר עלייה קלה.

 

דוד אבנר ואילן בן דב דוד אבנר ואילן בן דב צילום: יוסי זליגר

 

בדו"חות מציינת החברה כי למיטב ידיעתה מהוות מכירות האייפונים כ-9% מכלל מכירות המכשירים של חברות הסלולר עד כה. כצפוי, פגע האייפון במכירות ספקי המכשירים האחרים, ובכלל זה נוקיה, סוני אריקסון וסמסונג, שמכשיריה משווקים בידי סאני תקשורת, חברה אחות של סקיילקס. בסקיילקס מעריכים כי נתח השוק של מכשירי סמסונג בשנת 2009 היה 33%.

 

מכירת דינמיקה תושלם השבוע

 

בהסכם שנחתם בין פרטנר וסקיילקס נקבע בשלהי 2009 כי היקף המכירות השנתי של מוצרי סמסונג לא יעלה על 250 מיליון שקלים לשנה, וכי הרווח לסקיילקס ממכירות אלה לא יעלה על הרווח הגולמי הממוצע מהמכירות לפלאפון וסלקום. באם תבוצע סטיה מרווח זה תקבל פרטנר זיכוי בהיקף הסטיה, אולם קיים טווח של עד 10% שבגינו לא תזוכה פרטנר, כך שהרווח האפקטיבי של סקיילקס כנגזר מההסכם יכול להגיע עד ל-10% מעבר לממוצע הרווח מהספקיות האחרות. ההסכם תקף לשלוש שנים, אולם למעשה הוא עדיין לא נכנס לתוקפו, כיוון שהאסיפה הכללית של פרטנר, הנדרשת לאשרו, תתכנס רק ב-28 באפריל.

 

החל מתחילת שנת 2010 משווקת החברה בישראל טלפונים ברשתות ה-GSM בלבד, והפסיקה את מכירת הטלפונים ברשת הישנה של פלאפון, ה-CDMA. בחברה מציינים כי הם בוחנים הרחבה של מגוון מוצרי הסלולר שבדעתם למכור, ולאחר שלאחרונה החלו להימכר בישראל גם מחשבים ניידים מתוצרת סמסונג, עשוים להיות משווקים בידיה גם מחשבי tablet ומוצרים אחרים הקשורים לעולם הסלולר.

 

מדו"חות החברה עולה כי השלמת מכירת פעילות רשת דינמיקה לסלקום צפויה עד 1 באפריל, וסלקום תשלם עבור הרשת כ-108 מיליון שקלים. בסקיילקס מעריכים כי בהתחשב בהיקף המלאי וההון המשוייך לרשת, צפוי היקף העסקה הסופי לעמוד על כ-123 מיליון שקלים, והיא תרשם כרווח בסך 57 מיליון שקלים בדו"חותיה.

 

מדו"חות סקיילקס עולה כי סלקום היתה אחראית ב-2009 להכנסות בסך 101 מיליון שקלים בפעילותה של דינמיקה, וסקיילקס מעריכה כי כ-15% ממכירות מכשירי הסלולר של סלקום התבצעו באמצעות הרשת. הרשת מעסיקה 303 עובדים, אך יתכן ולא כולם ישולבו במערך הרשת לכשתעבור לבעלות סלקום. שחר לנדאו, שניהל את פעילות דינמיקה, הודיע אמש על התפטרותו, שתיכנס לתוקפה ב-10 באפריל. לנדאו עובר לתפקיד בכיר בפרטנר.

 

יהל שחר, מנכ"ל סקיילקס, שמונה למנכ"ל סאני אלקטרוניקה ודוידי פיאמנטה, מנהל תחום המפעילים הסלולריים בחברה, יזכו לבונוס מיוחד בסך מיליון שקלים, מעבר למענקים המגיעים להם בגין עמידה ביעדים, וזאת בגין מה שהחברה מכנה "תרומתם לקידום החברה והצלחתה". עלות שכרו של שחר ב-2009, כולל המענק, עמדה על 2.48 מיליון שקלים, ושל פיאמנטה על 3.24 מיליון שקלים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x