$
בורסת ת"א

עמיתי כלל לא יכלו לבצע פעולות בקופות הגמל

שידרוג המערכות מנע ביצוע משיכות והעברות במשך כמה ימים. כלל: "העמיתים יקבלו את כספם"

הדר רז 06:5629.01.09

עמיתי כלל גמל שביקשו לאחרונה לבצע העברות מקופות כלל לקופות אחרות, או לבצע משיכות מקופת הגמל שלהם, גילו כי אינם יכולם לבצע את הפעולה. ל"כלכליסט" נודע כי המגבלה היתה מתחילת ינואר ועד 18 בינואר, וכי הסיבה לכך היא שדרוג מערכות בנק דיסקונט - הבנק המתפעל של הקופות.

 

באוקטובר

2008 נכנסו לתוקף תקנות הניוד הנוגעות להעברת קופות גמל. לפי התקנות, ההעברה צריכה להתבצע בתוך 20 ימי עסקים. במקרה של איחורים בהעברות, על הקופה שממנה מועבר הכסף לשלם לעמית ריבית פיגורים שקובע החשב הכללי במשרד האוצר. אם ריבית הפיגורים נמוכה מההפרש בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה, על הגוף המנהל לשלם את הפרש התשואה, בניכוי ריבית הפיגורים.

 

מכלל גמל בהנהלת דן פנחסי נמסר כי "עקב שדרוג מערכות המיכון בדיסקונט נאלצה החברה להשבית את המערכת לפעולות שאינן דחופות. משרד האוצר עודכן מראש במהלך. החברה פועלת לביצוע מהיר של הפעולות שעוכבו. העמיתים יקבלו את כספם בערך של היום המקורי לביצוע הפעולה. החברה מדגישה כי המערכת עלתה באופן חלק ומהיר ללא תקלות ועיכובים נוספים". מבנק דיסקונט נמסר כי "תהליך שדרוג מערכות המחשוב נעשה בתיאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובוצע בהצלחה". מהאוצר נמסר כי "בנק דיסקונט הודיע לנו כי בכוונתו לשדרג את מערכת התפעול בינואר.

 

קופות הגמל צריכות לעמוד בהוראות הדין למרות השדרוג, כלומר אם לא הועבר או שולם הכסף בזמן, יצטרכו הקופות לנהוג בהתאם להוראות הדין. בהמשך לתלונות שקיבלנו בנושא, בקשנו את התייחסות הקופות. לאחר שנקבלן ננהג בהתאם".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x