סגור

רגע לפני קרפור: מכירות יינות ביתן ומגה צנחו ב-8.7% ברבעון

הכנסות אלקטרה צריכה הסתכמו ב-1.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022, והרווח הנקי עלה ב-17.6% בזכות איחוד תוצאות יינות ביתן ומגה. המכירות בחנויות הזהות של רשת המזון ירדו בשיעור גבוה לעומת שוק המזון כולו, שירד באותה תקופה ב-4.5%

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת רבעון ראשון לשנת 2022 עם עלייה בהכנסות וברווחים בעיקר בשל איחוד יינות ביתן ורשתות הטיולים והמחנאות קולומביה, אאוטסיידרס ושבילים שנרכשו בשנת 2021. לעומת זאת, רשתות החשמל מחסני חשמל ושקם אלקטריק רשמו האטה ברבעון וירידה של 29% ברווח התפעולי.


הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2022 הוכפלו והסתכמו ב-1.4 מיליארד שקל, כתוצאה מאיחוד תוצאות יינות ביתן שתרמה 688 מיליון שקל להכנסות וכן פעילות הספורט והמחנאות תחת המותג קולומביה שתרמה 55 מיליון שקל ברבעון. בחודש אפריל התקשרה הקבוצה עם רשת המזון הצרפתית קרפור והודיעה כי סניפי יינות ביתן עתידים להפוך לסניפי קרפור.

1 צפייה בגלריה
מנכ”ל אלקטרה צריכה צביקה שווימר ברקע חנות קולומביה ב ישראל
מנכ”ל אלקטרה צריכה צביקה שווימר ברקע חנות קולומביה ב ישראל
מנכ”ל אלקטרה צריכה צביקה שווימר ברקע חנות קולומביה בישראל
(צילום: שאולי לנדנר, אוראל כהן)

המכירות בחנויות זהות של יינות ביתן ומגה ירדו ב-8.7% ובחברה מייחסים את הקיטון במכירות לירידה כוללת בשוק המזון ברבעון זה. המכירות למ"ר בחנויות המזון של הקבוצה הסתכמו ב-1,977 שקל לעומת 2,208 שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, שבו היה סגר ממושך בשל מגפת הקורונה.
גם פעילות רשתות החשמל של הקבוצה, מחסני חשמל ושקם אלקטריק, סבלה מעיתוי חג הפסח ורשמו ירידה משמעותית במכירות החנויות הזהות וברווח התפעולי, ברבעון הראשון. המכירות למ"ר בחנויות הזהות (פרמטר שמעיד על היקף המכירות בחנויות שפעלו בשני הרבעונים ומנטרל פתיחת חנויות חדשות) במחסני חשמל ושקם אלקטריק קטנו ב-17% ועמדו על 3,057 שקל. ההכנסות במגזר קמעונאות החשמל ירדו ב-0.7% ל-421 מיליון שקל ובהשפעת עיתוי הפסח ויום הבחירות ברבעון מקביל רשמה החברה ירידה של 29% ברווח של מגזר קמעונאות החשמל, שהסתכם ב-16.6 מיליון שקל.
יינות ביתן וקולמביה, שעוד לא אוחדו ברבעון המקביל אשתקד, הזניקו את הרווח הגולמי ב-134% ל-422 מיליון שקל, שיעורו מהמכירות עלה ל-29.1% לעומת 25.9%. גם שערוך נדל"ן בראשון לציון, שבבעלות אלקטרה צריכה, תרם 31 מיליון שקל לתוצאות החברה וזאת לעומת הוצאות אחרות בסך 3 מיליון שקל ברבעון מקביל.
ההשפעה החיובית של יינות ביתן באה לידי ביטוי ברווח התפעולי שעלה ב-89% והסתכם ב-86 מיליון שקל. לצד זאת, החברות הנרכשות הגדילו את הוצאות המימון של הקבוצה ל-27 מיליון שקל ברבעון לעומת הכנסות של מיליון שקל ברבעון מקביל. הוצאות המימון נבעו בעיקר מאיחוד יינות ביתן למגזר קמעונאות המזון בסך של 20.4 מיליון שקל ומהוצאות ריבית על הלוואות ואגרות חוב שהנפיקה החברה בסך 2.4 מיליון שקל.
בשורה תחתונה סיימה אלקטרה צריכה את הרבעון הראשון עם עלייה של 17.6% ברווח הנקי והוא עמד על כ-42 מיליון שקל.
ההשפעה החיובית של יינות ביתן באה לידי ביטוי ברווח התפעולי שעלה ב-89% והסתכם ב-86 מיליון שקל
אלקטרה צריכה פועלת במגזר מוצרי צריכה חשמליים (יבוא ושיווק של מותגי חשמל), מגזר קמעונאות חשמל (מחסני חשמל, שקם אלקטריק ואתר אונליין של מחסני חשמל) וקמעונאות מזון (יינות ביתן ומגה). פעילות רשת קולומביה ורשתות המחנאות אאוטסיידרס ושבילים, נכללות ב"מגזר אחרים".
במגזר מוצרי הצריכה החשמליים מציגה אלקטרה צריכה סטגנטיות בהכנסות שעמדו על 324.6 מיליון שקל ברבעון, סכום שהיווה עלייה של 0.7% בלבד, והרווח במגזר עלה ב-7.4% ל-39 מיליון שקל.
בנטרול מחזור המכירות אשתקד של החברה הנכדה בצרפת, שנמכרה באפריל 2021, רשמה אלקטרה צמיחה של כ-10.9% בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה. העלייה נבעה מעליה במכירות בתחום מערכות החימום לייצוא, בתחום המזגנים בישראל ובתחום המערכות הסולאריות (תחום שפעילותו החלה בתחילת הרבעון הרביעי אשתקד), אך בשל עיתוי חג הפסח רשמה החברה ירידה בתחום סחר המותגים שהתקזזה עם העליה במכירות.