סגור

בנק ירושלים ישלב רובוט בתהליך הענקת הלוואה צרכנית

הבנק חתם על הסכם שימוש ברובוט של חברת קראיון, שיסרוק את מאפייני הלקוחות בסנכרון עם כלל המערכות בבנק ובמקרה של אישור יפיק ללקוח את המסמכים הנדרשים לחתימה על הסכם הלוואה

בנק ירושלים פועל להרחבת היקף האשראי הצרכני, באמצעות הקלת תהליך קבלת ההלוואה של לקוחות, שיוכלו לקבל אותה בתהליך דיגיטלי מלא.
הבנק חתם על הסכם שימוש עם הרובוט של חברת קראיון. הרובוט יסרוק מדי יום את מאפייני לקוחות הבנק ובסנכרון עם כלל מערכות הבנק, יבדוק את כשירותו של הלקוח ואיתנותו הפיננסית. אם הלקוח כשיר לקבלת האשראי יפיק הרובוט את המסמכים וילווה את הלקוח עד לקבלת ההלוואה בפועל.
עבור הבנק זהו שיתוף הפעולה השני עם קראיון, שפיתחה מערכת לפתרונות אוטומציה מלאה באמצעות טכנולוגיה רובוטית (RPA) וזיהוי אוטומטי של תהליכים (Process Discovery). המערכת תאפשר גם לעבד במהירות עשרות אלפי בקשות לדחיית תשלומים עוד לפני מועדם, כפי שאירע בתקופת הקורונה, כשהבנק איפשר ללקוחות הקפאת משכנתאות והלוואות.
תהליך רובוטי דיגיטלי נוסף שהחל לפעול בבנק הוא לניהול תהליכי הגבייה מלקוחות באופן דיגיטלי וללא מגע יד בנקאי. החל מהודעה ללקוח על כניסתו לפיגור בתשלומים, גביית התשלום וסגירת הפיגור במערכות הבנק.