סגור

רשות ני"ע מקימה גוף לעידוד שוויון מגדרי בדירקטוריונים

"פורום 35+", שההצטרפות אליו מצד החברות היא וולונטרית, יפעל להעלאת שיעור הנשים במועצות המנהלים של חברות ציבוריות; שיעור הנשים בדירקטוריונים עלה מ-18% בשנת 2010 ל-24% בשנים 2020-2018

רשות ניירות ערך מקימה את "פורום 35+", שיפעל לקדם נשים לקראת איזון מגדרי בדירקטוריונים של החברות הציבוריות, מנהלי קרנות נאמנות והחברות לניהול תיקים. זאת על רקע הייצוג הנמוך של נשים בדירקטוריונים.


הפורום יכלול על בסיס וולונטרי את נציגיהם של הגופים האמורים, שבהם שיעור הנשים בדירקטוריון עולה על 35%. החברים יפעלו יחד לעידוד והגדלת ייצוג נשים בדירקטוריונים של גופים נוספים. בנוסף, תאגידים וחברות המפוקחים על ידי הרשות ומעוניינים להגדיל את האיזון המגדרי מוזמנים להצטרף לפורום.
הפורום צפוי להתכנס בקרוב לאחר שתגובש רשימת המשתתפים - והוא יעבוד על תוכנית עבודה המיועדת למפות חסמים ולבנות ארגז כלים לשאר החברות שמבקשות להגדיל את שיעור השתתפות הנשים בדירקטוריון.
השתתפות בפורום לא תשפיע על הרגולציה והחובות החלות על הגופים המפוקחים שנציגיהם משתתפים בו. הרשות מציינת כי אין לראות בהקמת הפורום, בפעילותו או בזהות החברים ביטוח לחוות דעת מצד הרשות בנוגע לפעילות הגופים שישתתפו בו או טיב ההשקעה בהן.
נכון לסוף שנת 2020, מספר החברים הממוצע בדירקטוריונים של חברות נסחרות עומד על 7. בחברות ניהול תיקים גדולות ובחברות לניהול קרנות נאמנות הדירקטוריון מונה בממוצע 4 חברים.
ממוצע אחוז הנשים בדירקטוריונים בתאגידים הנסחרים עלה מ-18% בשנת 2010 ל-24% בשנים 2020-2018. בחברות ניהול התיקים עלה השיעור מ-24% ל-33% בתקופה האמורה. שיעור הנשים במשרת המנכ"ל, בחברות הציבוריות ובחברות קרנות הנאמנות עומד על 5%.
1 צפייה בגלריה
ענת גואטה יושבת ראש הרשות ל ניירות ערך
ענת גואטה יושבת ראש הרשות ל ניירות ערך
ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע
(צילום: אוראל כהן)
שרת המנכ"ל, בחברות הציבוריות ובחברות קרנות הנאמנות, עומד על 5%.