סגור

שווי המניות עבר את הטריליון שקל והזניק את הכנסות הבורסה

84 ההנפקות הראשוניות שבוצעו מתחילת השנה העלו את השווי המצרפי של המניות הנסחרות בת"א ב־41% ואת הרווח הנקי של הבורסה ברבעון השלישי ב־79%. ההכנסות מעמלות מסחר אמנם ירדו, אך דמי הרישום והאגרות של המנפיקות החדשות עלו ב־14%

הכנסות הבורסה לניירות ערך עלו בשיעור מתון, אך קדחת ההנפקות — שהובילה לעלייה בדמי הרישום לבורסה — יחד עם עלייה בהכנסות ממתן שירותי סליקה וייקור עלויות הפצת המידע, סייעו להזניק את הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה בשיעור חד הרבה יותר.
בעוד קצת יותר מחודש יתחילו סיכומי השנה האזרחית, וכבר עתה עולה מנתוני שלושת הרבעונים הראשונים כי גל ההנפקות, שהביא את מספר החברות שהונפקו השנה בתל אביב לשיא כל הזמנים, הוביל לכמה תופעות מעניינות.

שווי השוק המצרפי של המניות בבורסה המקומית זינק עד סוף ספטמבר האחרון ל־1.08 טריליון שקל. מדובר בפעם הראשונה ששווי זה דומה בהיקפו לזה של שוק איגרות החוב, שטיפס גם הוא השנה ל־1.1 טריליון שקל. אך בעוד ששווי השוק של כלל האג"ח שנסחרות בבורסה עלה ב־9% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים שנה קודם לכן, הרי שהרישום המוגבר של חברות חדשות — 84 הנפקות ראשוניות, כלומר מצטרפות חדשות לבורסה — הזניק את השווי הכולל של שוק המניות ב־41%.
לבורסה יש כמה אפיקי הכנסה. העיקרי שבהם מגיע מעמלות המסחר — אפיק שבו דווקא נרשמה ירידה של 8% בהכנסות ברבעון השלישי ל־28.7 מיליון שקל. ההכנסות מפעילות זו היוו 39% מכלל הכנסות הבורסה, בעוד בתקופה המקבילה ב־2020 הן היוו 43% מכלל ההכנסות. ירידה זו נבעה מהעיתוי של חגי תשרי השנה, שהפחית המידה ניכרת את מספר ימי המסחר ברבעון המדווח.
באפיק ההכנסות מדמי רישום ואגרות שמשלמות חברות עבור כניסתן לבורסה נרשמה עלייה של 14% להיקף של 16.9 מיליון שקל, והנתח של הכנסות אלה מכלל ההכנסות עלה במעט — מ־21% ברבעון השלישי של 2020 לשיעור של 22% ברבעון השלישי השנה. גם בתחום שירותי הסליקה נרשמה עלייה נאה של 14% להכנסות של 15.9 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה מהתייקרות דמי המשמורת.
הבורסה העלתה ברבעון השני השנה את תעריפון הפצת המידע, ולכן ההכנסות משירותי הפצת מידע ושירותי קישוריות עלו ב־10% לעומת הרבעון המקביל ל־12.9 מיליון שקל. הפעילות שרשמה את הזינוק הגדול ביותר בהכנסות — אך מהווה רק 1% מכלל ההכנסות — היא תחום ההכנסות האחרות, שעלה ברבעון המדווח ב־33% להיקף של 516 אלף שקל. העלייה מיוחסת לכניסת שוכר חדש לבניין הבורסה — השגרירות של איחוד האמירויות — ולעלייה בפעילות מרכז הכנסים לאחר הסרת רבות ממגבלות הקורונה. ההכנסות הכוללות של הבורסה עלו ברבעון השלישי ל־75 מיליון שקל — שיפור של 4% לעומת הרבעון המקביל.
2 צפייה בגלריה
מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב
מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב
מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב
(צילום: תומי הרפז)
ההוצאות התפעוליות של הבורסה עלו ברבעון ב־1% והסתכמו ב־64.3 מיליון שקל. המרכיב העיקר בסעיף זה הוא הוצאות השכר, שעלו ב־1% להיקף כולל של 35.4 מיליון שקל. עיקר העלייה היתה בהוצאות מנהלה וכלליות, שעלו ב־17% והסתכמו ב־2.9 מיליון שקל, ובתשלומי הארנונה שזינקו ב־13% לסכום של 3.5 מיליון שקל. מנגד, נרשמה ירידה של 36% בהוצאות השיווק וירידה של 15% בהוצאות האגרה שהבורסה משלמת לרשות ניירות ערך. היציבות בהוצאות התפעוליות והכנסות המימון שנרשמו ברבעון השלישי הובילו, בסופו של דבר, לזינוק חד של 79% בשורת הרווח הנקי — שהסתכם ב־9.6 מיליון שקל.
ההנפקות מתחילת השנה מסמנות שנת שיא נוספת בפעילות זו. בשוק המניות גויסו בשלושת הרבעונים הראשונים 9.8 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות, מול 4.6 מיליארד שקל בכל שנת 2020 ובהשוואה ל־3.2 מיליארד שקל ב־2019. גם גיוסי ההון באמצעות מכירת מניות בשוק המשני התעוררו לחיים, והיקף הגיוסים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים ב־22.2 מיליארד שקל לעומת 16.8 מיליארד שקל בשנה שעברה ו־13.3 מיליארד שקל בלבד ב־2019.
מספר ההנפקות הראשוניות של מניות בחברות חדשות מתחילת השנה הסתכם ב־84 לעומת 27 חברות ב־2020 ו־7 חברות בשנת 2019. אולם, בדיקה של השפעת הצטרפות המניות החדשות הרבות לבורסה ברבעון השלישי עצמו מניבה תוצאה דרמטית פחות. המחזור היומי במניות ברבעון זה עמד על 1.8 מיליארד שקל, עלייה של 5% בתוך שנה.
התחום שספג את נטישת המשקיעים היה שוק הנפקות האג"ח, שרשם ירידה של 6% במחזור היומי הממוצע, שהסתכם ב־3.4 מיליארד שקל ברבעון.