סגור

אליהו מצמצם את המינוף בהלוואה שמימנה את רכישת מגדל

העלייה החזקה במניית מגדל בשנה האחרונה הכניסה לקופתה של אליהו הנפקות סכום של 172 שקל. בעל השליטה החליט להשתמש בסכום כדי להחזיר לגופים המוסדיים חלק מסכום ההלוואה, שעמד על 1.1 מיליארד שקל

בעל השליטה במגדל שלמה אליהו מצמצם את המינוף ששימש אותו לרכישת חברת הביטוח. אליהו הנפקות, באמצעותה מחזיק אליהו במגדל, תבצע ב-10 באוקטובר פדיון מוקדם של סדרת האג"ח שלה, בהיקף של 173 מיליון שקל.


הסכום מהווה 16% מהיקף החוב שנותר לאליהו מול הגופים המוסדיים ו-13.25% מהקרן המקורית של ההלוואה שקיבל מהגופים המוסדיים.
בשנת 2017 הקים אליהו, בעל השליטה במגדל אחזקות, את חברת אליהו הנפקות. מטרת החברה היתה להנפיק למוסדיים אג"ח ב־1.1 מיליארד שקל, שנועדו להחליף את יתרת החוב הבנקאי שבאמצעותו רכש אליהו את השליטה במגדל ב־2012.
יתרת החוב לבנקים, ובראשם לאומי, עמדה אז על 1.2 מיליארד שקל. בהנפקה שהסתיימה בהצלחה רכש בית ההשקעות אלטשולר שחם אג"ח ב־183 מיליון שקל; מנורה מבטחים ב־113 מיליון שקל; כלל ביטוח ב־60 מיליון שקל; מיטב דש ב־50 מיליון שקל; הפניקס ב־49 מיליון שקל.
עד עתה פדה אליהו שני תשלומים מסדרת האג"ח, ב-18 בספטמבר 2020 וב-2021, בשיעור כולל של 20%, סכום של קצת יותר מ-200 מיליון שקל.
לקרן נותרו עקרונית עדיין ארבעה תשלומים, שייפרעו מדי שנה בספטמבר, עד 2025 בשיעור של 15% כל אחד - פרט לתשלום האחרון והגדול מבין התשלומים בשיעור של 35%. בעקבות הפדיון המוקדם האמור התשלומים הבאים יהיו מופחתים. שלושת התשלומים הקרובים יהוו 12.5% מהקרן, התשלום האחרון יהווה 29.2%.

1 צפייה בגלריה
שלמה אליהו בעל ה שליטה ב מגדל 4.9.18
שלמה אליהו בעל ה שליטה ב מגדל 4.9.18
שלמה אליהו
(צילום: ריפליי הפקות צילום)
כדי למשוך את המוסדיים לאג"ח של אליהו הנפקות, אליהו הציע, בנוסף לריבית של 4.06% בשנה, גם שלוש סדרות אופציות לרכישת מניות מגדל. לסדרות פקיעה של שנתיים, שלוש שנים וארבע שנים - כל סדרה הכילה אופציות של עד 5% ממגדל אחזקות. כלומר מימוש מלא של כל הסדרות היה מביא את המוסדיים לאחזקת 15% מהחברה.
מניית מגדל עלתה מתחילת השנה ועד סוף חודש אוגוסט ביותר מ-23% למחיר של 4.6 שקלים. מסוף אוגוסט ועד אמצע ספטמבר מימשו המוסדיים 43.8 מיליון אופציות במחיר מימוש של 3.92 שקל למניה. מחיר מניית מגדל בתקופה זו נע בין 4.5 שקל ל-4.7 שקל למניה, כלומר האופציות שחולקו על ידי אליהו היו עמוק בתוך הכסף והניבו רווח מוערך למוסדיים בהיקף של 31.4 מיליון שקל.
בד בבד מימוש האופציות הכניס לקופתה של אליהו הנפקות כמעט 172 מיליון שקל - סכום שסיפק לה את האפשרות לבצע את הפדיון המוקדם. מימוש האופציות צמצם גם את אחזקתו של אליהו במגדל ביותר מ-4%.
האופציות שמומשו היו במסגרת החבילה השלישית שחולקה למוסדיים – אך הראשונה שהיתה בתוך הכסף. הסדרה הראשונה פקעה באוגוסט 2019 והשנייה באוגוסט 2020, והאופציות בסדרות אלה לא מומשו כי היו רחוקות מהכסף.
רכבת ההרים בשווי מניית מגדל
שווי האחזקה של אליהו במגדל עלה לאחרונה ל-3.25 מיליארד שקל, לאחר שבתחילת השבוע שעבר חצה שווי השוק של מגדל את גבול ה-5 מיליארד שקל, לראשונה מאז מאי 2015.
בתקופת משבר הקורונה הצניחה במניית מגדל הביאה את השווי ההוגן של ההשקעה של אליהו במגדל ל-1.44 מיליארד שקל, ויחס ה-LTV (יחס בין גובה החוב לשווי הנכס המגבה אותו) של המוסדיים שרכשו את האג"ח של אליהו ירד ל-0.93.
באותם ימים אף הועלו תהיות בקרב הנושים של אליהו על האפשרות שאליהו יצטרך לוותר על השליטה במגדל לטובתם, אם לא יוכל לעמוד בתשלומי האג"ח - גם בשל ירידת השווי וגם בשל העובדה שחדלה לחלק דיבידנד. בתחילת 2021 היו בקופתה של אליהו הנפקות מזומנים ושווי מזומנים בסך של 25 מיליון שקל בלבד.
בשל הירידה החזקה בשווי מניות מגדל ב-2020 העלה אליהו את הריבית על האג"ח באליהו הנפקות ל-4.85% כחלק ממנגנון קבוע מראש שנקבע עם הנפקת האג"ח. בנוסף, כדי לעמוד בתשלומים, אליהו העמיד לאליהו הנפקות הלוואת בעלים של 155 מיליון שקל. את הלוואת הבעלים העמיד אליהו, בין היתר, בזכות מימוש נכסים במהלך השנה. במאי האחרון מכר את אחזקותיו בבנק מזרחי טפחות (2.1%), תולדה של המיזוג עם בנק אגוד, שבו היה בעל מניות משמעותי (27%), תמורת כחצי מיליארד שקל.
להלוואת הבעלים הצטרפו כאמור לאחרונה 172 מיליון השקל שהגיעו לקופת החברה ממימוש האופציות. כך ממצב של חשש מפני אי עמידה בתשלומים – עברה החברה לפירעון מוקדם.