סגור

בעל מניות בשופרסל דורש לדחות את האסיפה שתחזיר את אברכהן

בעל המניות מונה אי סדרים בניהול שופרסל ומאיים בהגשת בקשה לתביעה ייצוגית אם לא תמונה ועדת בדיקה בלתי תלויה לפני כינוס האסיפה לבחירת דירקטורים; שופרסל "דוחה על הסף" את הטענות וציינה שהן כבר נבדקות על ידי המבקר הפנימי

קבוצת הקמעונאות קיבלה אתמול (ב'), מכתב מבא כוחו של בעל מניות בחברה, הדורש לדחות את אסיפת בעלי המניות שזומנה לחודש הבא, ובמסגרתה צפוי אברכהן להבחר כדירקטור, מתוך כוונה שימונה בהמשך ליו"ר החברה.
לטענת בעל המניות שפנה לשופרסל, בשל אי סדרים בניהולה של החברה ובממשל התאגידי שלה, יש למנות ועדה בלתי תלויה בראשות שופט לבדיקתם, ועד להשלמת עבודתה יש לדחות את כינוס האסיפה הכללית למינוי דירקטורים.
בעל המניות הוסיף כי מדובר בפנייה מוקדמת, ואם היא לא תיענה בחיוב, תוגש נגד החברה בקשה לאישור תביעה ייצוגית.
1 צפייה בגלריה
איציק אברכהן
איציק אברכהן
איציק אברכהן
(אלעד גרשגורן)
טענות בעל המניות נוגעות לטענות שהועלו בדירקטוריון החברה על ידי היו"ר לשעבר יקי ודמני בנוגע לניהול מחלקת הנון-פוד של החברה, וכן טענות בדבר תשלום של עמלה גבוהה מהרגיל לניופאן בגין המוצרים שהחברה רוכשת ממנה.
טענה נוספת של הפונה נוגעת לחקירת רשות התחרות בחשד להסדרים כובלים לכאורה.
בשופרסל ציינו כי החברה דוחה מכל וכל את הנטען והנדרש במכתב ומסרבת לדחות את האסיפה.
"החברה מקפידה הקפדה יתירה על הממשל התאגידי שלה, והיא דוחה על הסף את האמירות של הפונה במכתב בהקשר זה. החברה אינה רואה מקום והצדקה לדחות את האסיפה הכללית לבחירת דירקטורים או להקים "ועדת תביעות" לבחינת טענות שהועלו בקשר עם התנהלות מחלקת הנון-פוד שלה".
שופרסל הוסיפה כי טענות אלו נבדקות באמצעות המבקר הפנימי של החברה, בפיקוח ועדת הביקורת. "זאת ועוד, למען הזהירות וערכי הממשל התאגידי הגבוה אליהם מכוונת החברה, הן החלו להיבדק – עוד לפני קבלת המכתב - גם על ידי ובליווי רואה חשבון חיצוני מומחה ובעל ניסיון מובהק בביקורת, וזאת בהתאם להחלטת ועדת הביקורת".