סגור

רשות ני"ע מחדדת נהלים לדירקטורים ושולחת רמז עבה לדלק

הרשות פרסמה היום להערות הציבור מסמך שעוסק בכללי התנהגות מומלצים לדירקטורים שחברים בוועדות המאזן והביקורת של חברות ציבוריות. בין היתר, הרשות ממליצה שבעת החלפת רואה חשבון מבקר, על הדירקטורים בוועדות לבחון אם יש קשר למחלוקת עם החברה או בעל השליטה. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה החליפה לאחרונה את רואה החשבון המבקר שלה אחרי 22 שנה, כשברקע סירובו להסיר הערת עסק חי שהצמיד לדו"חות

רשות ני"ע שולחת רמז עבה לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה כי היא אינה רואה בעין יפה את האירוע שבו החליפה החברה את רואה החשבון המבקר שלה.


הרשות, שבראשה עומדת ענת גואטה, פרסמה היום להערות הציבור מסמך שעוסק בכללי התנהגות מומלצים לדירקטורים שחברים בוועדות הביקורת והמאזן בחברות ציבוריות, הנוגעים לממשק מול רואה החשבון המבקר של החברה. וזאת, לפי הגדרת הרשות, "כחלק מהצעדים בהם נוקטת הרשות לחיזוק שומרי הסף בשוק ההון, ולשיפור איכות הדיווח הכספי של התאגידים המדווחים לציבור המשקיעים".

2 צפייה בגלריה
ענת גואטה כנס פינטק בנקאות חדשה
ענת גואטה כנס פינטק בנקאות חדשה
ענת גואטה יו"ר רשות ני"ע
(צילום: אוראל כהן, טל אזולאי, דור מנואל)

רואה החשבון המבקר הוא שומר הסף של החברה בכל הנוגע לאמינות הדו"חות הכספיים שלה. משום כך הרשות ממליצה לחברי ועדת הביקורת והמאזן, שאישורם נדרש כדי למנות רואה חשבון מבקר או להחליפו, לנהוג בכמה אופנים.
ראשית, בעת המינוי יש לשקול את המומחיות שלו, הניסיון, פרק הזמן שבו הוא מלווה את החברה ואת איכות הביקורת שלו.
שנית, בכל הנוגע לסיום כהונה, בין אם מדובר בהפסקת כהונה או באי-חידוש התקשרות עם רואה החשבון המבקר, על הדירקטורים לבחון את הסיבות לכך, ולהביא בחשבון מחלוקות בינו ובין החברה, כולל מחלוקות בין רואה החשבון לבעל השליטה, שייתכן ועומדות ברקע להחלפתו.
אמירה זו של הרשות מתכתבת עם המקרה של קבוצת דלק, שהחליפה באפריל את רואה החשבון שלה – משרד EY – שליווה אותה 22 שנה במשרד דלויט, כשברקע הסירוב של EY להסיר את הערת העסק החי שהצמידו לדו"חות הכספיים של קבוצת דלק.
באותה העת הסבירה קבוצת דלק כי החלפת רואה החשבון המבקר אינה קשורה להערת העסק החי, אלא לכך שנכנס סמנכ"ל כספים חדש, שלו יחסי עבודה טובים עם דלויט, וכן בצורך לרענן את השורות אחרי שנים כה ארוכות.

2 צפייה בגלריה
מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה
מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה
מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה
(צילום: רון קדמי, עמית שעל)

כמו כן, הרשות ממליצה לדירקטורים להקפיד על אי-תלות מצד רואה החשבון המבקר.
בנוסף, הרשות פרסמה היום את ממצאי הביקורת שקיימה בקרב ועדות מאזן. מהביקורת שנערכה עולה כי ישנו היעדר פיקוח על עסקאות בעלי עניין עם בעלי שליטה ומקורביהם; ישנם מקרים שבהם הוועדה ממליצה לאשר דו"חות בלי לסקור הערכות שווי מהותיות מאוד; ושלעיתים אין בנמצא ביסוס לאומדני הכנסות ועלויות צפויות שמופיעים בדו"חות הכספיים.
לדברי הרשות, כלל המקרים שעלו בביקורת דווחו כנדרש לבורסה, אולם חרף זאת, הרשות נמנעת מלנקוב בשמות החברות בממצאים שפרסמה.