סגור
שר האוצר אביגדור ליברמן יוני 2022
שר האוצר אביגדור ליברמן (צילום: רויטרס)

האוצר לביהמ"ש: לא נחשוף את הסיכומים התקציביים

בדיון בעתירה של התנועה לחופש המידע ו"כלכליסט" נגד משרד האוצר המשיך האוצר לעמוד בסירובו לחשוף את הסיכומים התקציביים. הסיכומים לא חשופים אפילו לחשב הכללי והוא מקבל בהפתעה התחייבויות תקציביות שהיו ידועות רק לאגף תקציבים ולמשרד הממשלתי

בדיון מקדמי בעתירה של התנועה לחופש המידע ו"כלכליסט" נגד משרד האוצר המשיך האוצר לעמוד בסירובו לחשוף את הסיכומים התקציביים, ואף לא את חלקם.
השופט יורם נועם אמר כי חשיפת הסיכומים התקציביים היא שאלה עקרונית רחבה, ותהה האם נכון לדרוש גם מהיועצת המשפטית לממשלה להתייצב בהליך. הוא הציע להציג את הסיכומים באופן מצונזר, אך האוצר והפרקליטות התבצרו בעמדתם כי אין לאפשר אפילו פרסום חלקי של הסיכומים ואמרו כי יוכלו להציג נימוק פרטני לאי חשיפתו של כל אחד מ־46 הסיכומים.
הסיכומים התקציביים נחתמים בידי 'גורמים רמי דרג' ממשרד האוצר ומהמשרדים האחרים ובהם מופיעות ההתחייבויות התקציביות לאותו משרד. אגף תקציבים באוצר מסרב לפרסם את הסיכומים, ומסתפק במסמכי התקציב הכלליים, שאינם כוללים את כלל ההתחייבויות ולא מאפשרים לציבור ולח"כים להבין את התמונה המלאה של התקציב.
הנימוקים הרשמיים של האוצר לאי חשיפת הסיכומים הם כי מדובר בסיכומים שאינם סופיים, וכי חלק מהסיכומים הם עתידיים. על כך העירה עו"ד יערה וינקלר שליט, באת כוח העותרים, כי הסיכומים התקציביים מעידים על עצמם כי הם מסמך חלוט וסופי. כך לדוגמה בסיכום התקציבי של משרד התחבורה נכתב: "סיכום זה מהווה מענה סופי ומוחלט לדרישות משרד התחבורה".
בשלב זה, הפרקליטות מדבררת את עמדת אגף התקציבים אך מתחת לפני השטח יש חילוקי דעות גם בין האוצר למשרד המשפטים, וגם בין אגפי האוצר השונים. הסיכומים לא חשופים אפילו לחשב הכללי והוא מקבל בהפתעה התחייבויות תקציביות שהיו ידועות רק לאגף תקציבים ולמשרד הממשלתי.
ב־2017, הוקמה ועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר. החשבת הכללית לשעבר מיכל עבאדי־בויאנג'ו מתחה בוועדה ביקורת חריפה על הסיכומים התקציביים: "הם נחתמים על ידי עובדים צעירים מאגף תקציבים ללא אישור הכנסת, בהיקפי מיליארדים. זה מביא לטעויות שיטתיות שחוזרות כל שנה ונובעות מפעילות לא שקופה".