סגור

הצעד הראשון של ליברמן
החברות הממשלתיות ישלמו למדינה דיבידנד להקטנת הגירעון

המהלך הראשון של שר האוצר הנכנס נועד לנסות ולהגדיל את הכנסות המדינה בכמה מיליארדי שקלים, לנוכח הגירעון בתקציב. מהלך דומה ביצע משה כחלון ב־2018, אז פנתה רשות החברות הממשלתיות לרפאל, לתעשייה האווירית ולחברות נוספות כדי שידונו בחלוקת דיבידנד לממשלה מרווחיהן

החברות הממשלתיות יתבקשו להעביר בקרוב דיבידנדים לקופת המדינה כדי להקטין את הגירעון בתקציב המדינה. ל"כלכליסט" נודע ששר האוצר החדש אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) יבקש הבוקר בישיבתו הראשונה עם הנהלת משרד האוצר לבצע את המהלך.
הכוונה היא להגדיל את ההכנסות בתקציב המדינה בהיקף של כמה מיליארדי שקלים, לנוכח הגירעון העמוק בתקציב.
מהלך שכזה כבר בוצע על ידי הממשלה בשנת 2018. הממשלה אז בראשותו של בנימין נתניהו ושבה כיהן משה כחלון כשר האוצר החליטה ש"על מנת לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות במסגרת התקציב לשנת 2019, ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, יש להנחות את רשות החברות לפעול ככל שניתן על מנת שהכספים שעליהם החליט דירקטוריון של חברה ממשלתית לחלק כדיבידנד יועברו למדינה".
2 צפייה בגלריה
אביגדור ליברמן 2.6.21
אביגדור ליברמן 2.6.21
אביגדור ליברמן
(אלכס קולמויסקי)
הממשלה החליטה אז להנחות את רשות החברות הממשלתיות לפנות אל רפאל, התעשייה האווירית, וככל שיידרש לחברות נוספות על מנת שידונו בשנת 2019 בחלוקת דיבידנד למדינה מרווחים שיצברו עד לאותו מועד, בסכום כולל של 550 מיליון שקל, בנוסף לדיבידנד על רווחיהן השוטפים לשנים 2018-2016, גם כן בסכום כולל של 550 מיליון שקל, והכל בהתאם לכללי החלוקה לפי חוק החברות, ו"באופן שהעברת הדיבידנדים בפועל תתבצע עד 30 בנובמבר 2019".
בנוסף, ליברמן מתכוון לבדוק את ניצול תקציבי הפיתוח של משרדי הממשלה, כדי לקבוע סדרי עדיפויות בהוצאת הכספים. הכוונה היא למנוע ממשרדי הממשלה להיכנס להרפתקאות של הוצאת הכספים עד לסוף שנת התקציב.
המינוי שעליו החליט ליברמן למנכ"ל המשרד, רם בלינקוב כיום יו"ר נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים), הוא מינוי מקצועי של כלכלן שמכיר לאורך שנים את המערכת הציבורית והמגזר הפרטי. בתקופתו כממונה על אגף התקציבים באוצר אסר את כניסתם של לוביסטים אל משרדי האגף.
ליברמן לא מתכוון לפי שעה למנות ממונה חדש על אגף התקציבים. יוגב גרדוס המכהן כממלא מקום ימשיך בעבודתו. בהמשך הוא עשוי להתמנות כממונה קבוע.