סגור

המגזר הציבורי: פערי שכר של 34% בין גברים לנשים

דו"ח הממונה על השכר לא מספק סיבה לאופטימיות בכל הנוגע לפערים המגדריים בשכר. לפי הדו"ח, נשים מהוות רוב מכלל העובדים בגופים הציבוריים בישראל, אולם חלקן בקרב בעלי התפקידים הבכירים ובעלי השכר הגבוה הינו נמוך משליש

דו"ח הממונה על השכר לא מספק סיבה לאופטימיות בכל הנוגע לפערי השכר בין גברים לנשים במגזר הציבורי.
לפי הדו"ח נשים מהוות רוב ברור מכלל העובדים בגופים הציבוריים בישראל, אך חלקן בקרב בעלי התפקידים הבכירים ובעלי השכר הגבוה הינו נמוך משליש.
עוד עולה מהדו"ח כי בעשור האחרון לא חל שינוי משמעותי בשילובן של נשים בתפקידים בכירים. ההסבר לרוב הנשי בגופים הציבוריים טמון ככל הנראה בנוכחות המוגברת שלהן במקצועות הנחשבים "נשיים", למשל בתחום החינוך לגיל הרך או במערכת הבריאות.
1 צפייה בגלריה
אינפו הנשים מודרות מהתפקידים הבכירים
אינפו הנשים מודרות מהתפקידים הבכירים
הנשים מודרות מהתפקידים הבכירים

פחות משליש מהנשים מרוויחות שכר גבוה
שיעור הנשים מכלל עובדי המגזר הציבורי נמצא במגמת עלייה ועמד ב־2019 על כ־63%, כאשר ישנו שיעור גבוה במיוחד של נשים במערכת הבריאות ובשלטון המקומי (73%) ושיעור נמוך במיוחד של נשים בחברות הממשלתיות (13%). עם זאת שיעורן של הנשים מכלל בעלי התפקידים הבכירים ומקבלי השכר הגבוה עומד על 29% בלבד.
פערי השכר ברשויות המקומיות מוסברים על ידי הבדלים במקצועות, ותק ושעות עבודה נוספות. ההבדלים במערכת הבריאות מוסברים בגלל בחירת תחום, איוש משרות בכירות, ושעות עבודה נוספת. פערי השכר במערכת ההשכלה הגבוהה ובחברות הממשלתיות אינם מוסברים בדו"ח, אך ניתן להניח שהם בעיקרם פונקציה של נוכחות של נשים בתפקידים בכירים, ושעות עבודה נוספות.
בתאגיד "כאן" פערי השכר צומצמו
שיעורן הנמוך של נשים בחברות הממשלתיות עשוי ללמד גם על הקצאה לא יעילה בתוך הארגון. מהנתונים עולה גם קורלציה בין מבנה השכר המיושן לבין שמירה על פערי השכר המגדריים. למשל, מהשוואה בין רשות השידור לתאגיד "כאן" עולה כי ברשות השידור עמדו פערי השכר על 39%, בעוד שב"כאן" הם צומצמו ל־14%. מערכת הבריאות בולטת בכך ש־44% מכלל הבכירים הן נשים. במערכת ההשכלה הגבוהה ישנה דווקא עליה גדולה של נשים בתפקידים בכירים – מ־21% ל־33%.
ניתוח פערי שכר מגדריים דורשים בדיקה יסודית והתאמה לשעת עבודה, אך התמונה הכללית מעידה על פערי שכר של כ־34% בין גברים לנשים בשכר הממוצע בכלל הגופים הציבוריים. נקודת אור ניתן למצוא בדו"ח בצמצום פערי השכר בין גברים לנשים הנמצאים בתפקידים בכירים – מפער של 18% ב־2010 ל־9% ב־2019.