סגור
Dun's 100

החלטה תקדימית תאפשר את פיתוחם של מגרשים רבים שעמדו שוממים

בית משפט השלום בהרצליה קיבל את בקשת כונס הנכסים עו"ד רן ברא"ז והורה לרשם המקרקעין בנתניה לבצע רישום ללא זיהוי של בעלי זכויות עלומים. בכך הוסר חסם מרכזי אשר יאפשר את פיתוחם של מגרשים רבים אשר עד כה עמדו שוממים, מאחר שבעליהם לא אותרו

עד לשנות ה-80 לא היתה הקפדה על רישום מספרי זיהוי לצד שמות בעלי הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. בעלי זכויות רבים נרשמו באמצעות שם פרטי ושם משפחה בלבד.
רישומים לקויים אלו היוו כר נרחב לאינסוף מעשי הונאה והתחזות. כתוצאה מכך נוהלו הליכים משפטיים בתביעות נזיקיות נגד רשמי המקרקעין, קרי המדינה, במסגרתם נדרשה המדינה לפצות את הבעלים אשר נפלו קורבן להונאות.
על רקע האמור הקשיחה המדינה את נהלי הרישום. ראשית, כמובן, שכיום ניתן לרשום זכויות רק ביחד עם מספר מזהה (תעודת זהות או דרכון). אך מעבר לכך, לא ניתן לבצע אף פעולה ביחס לזכויותיו של בעלים אשר נרשם ללא מספר מזהה וזאת עד שיוכח להנחת דעתו של רשם המקרקעין כי האדם הרשום ללא מספר זיהוי הינו אכן אותו אדם המבקש לבצע את הפעולה במרשם.
רשמי המקרקעין החמירו מאוד את ההתנהלות בעניין זה. הפעולה מבוצעת בכל לשכה באופן אישי על ידי רשם המקרקעין אשר דורש לקבל תצהירים של בעל הזכות, תצהיר מאדם זר אשר יאשר כי אכן מדובר בבעל הזכות וכן אסמכתאות ומסמכים הקושרים בין המבקש לבין המקרקעין.
התנהלות זו מנעה והכבידה על ביצוען של עסקאות לפירוק שיתוף במקרקעין וכתוצאה מכך עיכבה את פיתוחן של קרקעות אשר נרכשו במסגרת הליכי פירוק שיתוף. בהליך כזה של פירוק שיתוף ממנה בית המשפט כונס נכסים לקרקע המצויה בבעלותם של בעלי זכויות שונים. תפקידו של הכונס למכור את הקרקע למרבה במחיר. ואולם, כאשר חלק מבעלי הזכויות רשומים ללא מספר זיהוי, לא ניתן כאמור לבצע כל פעולה רישומית במקרקעין. לכונס הנכסים או לבעלים האחרים אין כל מידע ביחס לזהותם של הבעלים הרשומים ללא מספר מזהה וכך למעשה נוצר חסם המונע את פיתוחם של המקרקעין.
1 צפייה בגלריה
עו"ד רן ברא"ז דן אנד ברדסטריט
עו"ד רן ברא"ז דן אנד ברדסטריט
עו"ד רן ברא"ז דן אנד ברדסטריט
(צילום: יח"צ)


כך קרה במסגרת הליך כינוס אשר נוהל לאחרונה על ידי כונס הנכסים עו"ד רן ברא"ז ממשרד לוי טילר | נרדיה | הר צבי | ברא"ז ושות', ביחס למגרש בהרצליה אשר היה רשום בבעלותם של למעלה מ-400 בעלים. הזכויות במגרש נרכשו על ידי קבוצת חברות ובהן חברת אקרו, קנדה ישראל ותדהר בתמורה לסך של 57 מיליון ₪. ואולם כאשר ביקשו הרוכשות לרשום על המגרש משכנתא לטובת בנק הפועלים לצורך מימון הרכישה, נתקלו בסירוב של רשם המקרקעין אשר דרש כי קודם לכן יבוצע זיהוי של 11 בעלים אשר היו רשומים ללא מספר מזהה.
כונס הנכסים, עו"ד רן ברא"ז ועו"ד ניב פינגולד ממשרדו, עתרו לבית המשפט בבקשה לחייב את רשם המקרקעין לבצע את הרישום ללא צורך בזיהוי הבעלים. לטענת הכונס, הליך הזיהוי צריך להתבצע כתנאי לחלוקת כספים לידי הבעלים אך הזיהוי אינו יכול למנוע ביצוע פעולות במקרקעין. בית המשפט השלום בהרצליה, כב' השופטת אילת הרנוף, קיבל את עמדת כונס הנכסים ובהחלטה שניתנה חייב את רשם המקרקעין בנתניה לבצע את הפעולה.
בכך נסללה הדרך לפיתוח המקרקעין כמו גם לפיתוחם של מגרשים רבים אחרים המעוכבים מאותה סיבה.